Help for English

In the town - kde co je

STARTER Vydáno dne 04.08.2008

Jak říci, kde co ve městě je.



Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

In the town - kde co je

is there a bank? V této lekci se naučíme, jak říci, kde co ve městě je a zopakujeme si již známé místní předložky. Zatím nebudeme popisovat cestu či dávat instrukce.

Začneme tím, jak se v angličtině můžeme zeptat, kde něco je.

Otázky

Základní otázka je jednoduchá. Použijeme prostě tázací zájmeno WHERE:

Where is the hospital?

Když se někoho na něco na ulici ptáme, je samozřejmě dobré být zdvořilý. Chceme-li tedy být slušní, začneme otázku takto:

Excuse me, where is the hospital?

Zeptat se můžeme také takto:

Is there a bus stop near here? Všimněte si zde vazby THERE IS (v otázce tedy IS THERE) a příslovečného určení na konci - NEAR HERE (tady poblíž).
Excuse me, is there a restaurant near here?

Odpovědi

V odpovědi můžeme použít dvě gramatické struktury:

1) THERE IS A bookstore on Main Street.
2) THE bookstore IS on Main Street.

V první větě jsme použili vazbu THERE IS. Tu použijeme např. tehdy když je daných věcí ve městě více a my říkáme, kde je jedna z nich.

Is there a bus stop near here?
- Yes, there's a bus stop on Main Street.

V druhé větě je použitý klasický slovosled PODMĚT + SLOVESO 'BÝT'. Tu použijeme např. tehdy, když někdo hledá nějaké jedno konkrétní místo a my mu říkáme, kde to místo je.

Where's the hospital?
- The hospital is on Franklin Street.

Kde co je

Nyní si projdeme několik místních předložek, které již známe, a naučíme se je používat ve spojení s městem.

in the street
There's a bookstore on Church Street.


Říkáme-li, ve které ulici něco je, používáme předložku IN (v britské angličtině), nebo ON (v americké angličtině).

There's a café on Main Street.
I live on Church Street.

Slovo STREET se často v názvech ulic v mluvené angličtině vynechává:

There's a police station on Franklin.



opposite
There's an information center
opposite the bookstore.


next to
There's a bar next to the bookstore.


in front of
There's a bus stop in front of the supermarket.


on the corner
There's a bank on the corner of Main Street
and Franklin Street.

Zde opět můžeme slovo STREET v názvu vynechat:

There's a bank on the corner of Main and Franklin.



near
There's a station near the information center.



Závěrem

Procvičujte si tyto věty, fráze a spojení např. na svém vlastním městě. Je důležité, abyste nad těmito větami nemuseli vůbec přemýšlet a říkali je automaticky. Použít můžete i následující obrázek. Jestli procvičujete důkladně, se přesvědčíte i v příští části našeho kurzu.

town map


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

In the town - kde co je (cvičení)

Poslechové cvičení, kde si procvičíte určování toho, kde co ve městě je.
STARTER

In the town - slovní zásoba

Slovíčka pro základní obchody a místa ve městě.
STARTER

Kde bydlím, pracuji, studuji

Praktické používání přítomného prostého času ve větách o tom, kde bydlíme, pracujeme a kam chodíme do školy.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno In the town - kde co je 10 43525 Od myskin poslední příspěvek
před 14 lety