Help for English

Předložka 'na konci' vztažných a tázacích vět

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2008

Článek o umístění předložky ‚na konci‘ v tázacích větách a ve vedlejších vztažných větách.Umístění předložek

v tázacích a vztažných větách

V českém jazyce se tázací a vztažná zájmena vážou s předložkou. Říkáme tedy např. S KÝM, BEZ KOHO, O KOM, V ČEM, NA ČEM, Z ČEHO apod. Vy jste ale asi už zjistili, že v angličtině je tomu jinak. Často se říká, že v těchto případech 'předložka patří na konec věty'. Dnes si vysvětlíme, proč to tak je, a proč to označení 'na konci' není vždy úplně nejšťastnější.

Nejprve bude vhodné zmínit, že předložky se za určitých okolností mohou vázat k tázacímu či vztažnému zájmenu, je to ale spíše záležitost formální angličtiny. Ve formálních dokumentech se setkáte s vazbami OF WHICH, WITH WHOM apod. My však budeme mluvit o té angličtině, která nám je jistě všem bližší, a to o neformální řeči, tedy té běžné každodenní angličtině.

Zaměříme se tedy na věty tázací (tzv. otázky doplňovací - WH- questions)...

What is he talking about?
Who is she going out with?
Where do you come from?
apod.

...a na věty vztažné (přívlastkové).

the girl (who) I'm talking about
the chair (which) you're sitting on
the town where I come from
apod.

Jak to ale funguje?

Je to snadné. Předložka prostě zůstává tam, kde by byla, kdyby se nejednalo o tázací či vztažnou větu. Vezměme si např. první příklad:

He is talking about something.

Když se nyní budeme na to 'something' chtít zeptat, použijeme na začátku tázací zájmeno WHAT (ptáme se na věc, na něco neživotného). Předložku ale necháme přesně tam, kde je nyní. Tím, že v tázací větě vlastně už nebude to slovíčko SOMETHING (nahradili jsme ho tázacím WHAT na začátku věty), dojde vlastně k tomu, že předložka zůstane na konci.

Preposition at the end of clause

Druhý příklad:

She is going out with somebody.

Stejný proces. Na to 'somebody' se zeptáme pomocí WHO (ptáme se na člověka), na konci věty nám zůstane předložka WITH.

Preposition at the end of clause

Třetí příklad:

You come from somewhere.

Na místo se teď budeme chtít zeptat, takže se zeptáme pomocí tázacího slůvka WHERE. Když ale na konci nebude už 'somewhere', věta nám skončí na předložku FROM.

Preposition at the end of clause

Na našem grafickém znázornění vidíte, že předložka se nikam nestěhuje, že stále zůstává na svém místě.

Zatím jsme mluvili o tázacích větách, ale u vztažných vět platí to samé. Např:

I live with a girl.

Budeme-li nyní chtít vytvořit vztažnou větu (dívka, se kterou bydlím), budeme postupovat stejně. Slovo dívka se přesune na začátek a použijeme vztažné zájmeno WHO. Předložka se nikam nepřesune, zůstane na svém místě za slovesem:

preposition at the end 

Složitější věty

Nyní ale POZOR! Není správné tvrdit, že předložka je na konci věty, protože tomu tak být nemusí. Funguje to většinou v jednoduchých větách, které jsou uvedené v učebnicích. Jejich autoři ale zapomínají na to, že ne vždy je ta věta tak krátká. Někdy totiž stačí přidat např. příslovečné určení a vše se změní. Vrátíme se např. k větě SHE IS GOING OUT WITH SOMEBODY. Představte si, že k této větě přidáme příslovečné určení času, např. THIS MONTH.

She is going out with somebody this month.

Na 'somebody' se ptáme, tedy přesune se na začátek v podobě tázacího WHO a co nám zbyde?

Preposition at the end of clause

Vidíte, že teď předložka vůbec není na konci věty. Je stále tam, kam přirozeně patří. Může tak dojít dokonce k zajímavé kombinaci dvou stejných předložek:

I live in this house in winter.
- Which house do you live in in winter?

preposition at the end of clause

Když tedy někdy uvidíte větu, kde jsou dvě předložky IN za sebou, není to tisková chyba.

Kdy NELZE umístit předložku na konci?

Existují ale i případy (spíše výjimečné), kdy předložka nemůže zůstat takto sama na konci, ale musí se přesunout. Je to u pevných nedělitelných vazeb, jako např. IN A HURRY, WITH PASSION apod.

He ate his breakfast in a hurry.

Když tady budeme chtít vytvořit vedlejší vztažnou větu, nelze postupovat, jako v předešlých případech:

the hurry which he ate his breakfast in

Takto by to bylo špatně, protože vazba IN A HURRY je nedělitelná. Správně tedy bude:

the hurry in which he ate his breakfast

Závěrem

Používání předložky 'na konci' je v angličtině velmi důležité a naučit se tyto principy je pro studenta nezbytné. Proto doporučuji věnovat tomuto jevu dostatečnou pozornost.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Otázky na podmět

Jak se tvoří otázky na podmět a jaký je rozdíl mezi podmětnými a předmětnými otázkami.
ELEMENTARY

Cvičení: tvoření otázek

Procvičte si správné tvoření otázek.

ELEMENTARY

Test: Překlad české předložky 'na'

Českou předložku ‚na‘ překládáme do angličtiny zpravidla jako ON. Jenže takový překlad je velmi zavádějící. Je totiž mnoho případů, kdy se předložka ON nehodí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložka 'na konci' vztažných a tázacích vět 44 48971 Od Nada11 poslední příspěvek
před 3 lety