Help for English

Frázová slovesa se slovesem GIVE

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.04.2022

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.Frázová slovesa se slovesem GIVE

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na přibližně 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem give.

give sth up

Sloveso give up/ˌgɪv'ʌp/ se používá ve významu vzdát něco či přestat s něčím.

You should give up coffee if you want to be healthy. TTT *1
If you can't find the answer, give up. TTT *2
Cigarette? – No thanks, I'm trying to give up. TTT *3  

Opak slovesa give up (přestat něco dělat) je take up (začít něco dělat):

He gave up drinking and took up yoga. TTT *4  

Častá spojení jsou například: give up a job, give up smoking, give up drinking, give up hope, give up your hobbies, give up your dream, give up your career

Nezapomeňte, že za give up následuje gerundium, nikoliv infinitiv:

 • give up smoking / give up to smoke

Pozn.: Více o této gramatice v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

give up on sb

Sloveso give up on/ˌgɪv 'ʌp ɒ­n/ ve spojení s životným podstatným jménem znamená přestat mít s někým trpělivost. V češtině na to máme pěkný idiom – zlomit nad někým hůl.

When he got arrested, his parents just gave up on him. TTT *5
I'm sorry I disappointed you but please don't give up on me. TTT *6  

give sth back

Frázové sloveso give back/gɪv 'bæk/ není v ničem obtížné, jedná se víceméně o synonymum slovesa return a znamená vrátit něco.

You can borrow it but I need you to give it back tomorrow. TTT *7
They had to give all the money back. TTT *8  

Pokud je zde ještě nepřímý podmět, tedy komu něco někdo vrátil, bude to vypadat takto:

Give me back my money! TTT *9
NEBO Give me my money back.

give sth/sb away

Frázové give away/ˌgɪv ə'weɪ­/ používáme ve dvou základních významech. První z nich se týká toho, že někdo někoho či něco prozradí.

It's a secret so don't give it away. TTT *10
I knew he was hiding behind the curtain because his heavy breathing gave him away. TTT *11
I noticed you like Martha. – Really, what gave it away? TTT *12
Although she knew, she didn't give away who I was. TTT *13  

Druhým významem je rozdávat něco (zadarmo), především, když se toho chce někdo zbavit.

They're giving away old books in the library. TTT *14
She gave away her possession and became a nun. TTT *15  

give sth/sb out

První význam slovesa give out/ˌgɪv'aʊt/ se možná v překladu podobá předcházejícímu give away, ale jedná se o trochu něco jiného. Sloveso give away se používá, když někdo něco rozdá, zbaví se něčeho a nic za to nechce. Klidně to může být jen jednomu člověku. Sloveso give out oproti tomu vyjadřuje, že někdo něco dává/rozdává několika či mnoha lidem.

My job was to give out free samples to anyone who passed by. TTT *16
They were giving out these flyers in the street today. TTT *17  

Druhým významem slovesa give out/ˌgɪv'aʊt/ je selhat, vypovědět službu. Používá se hlavně u strojů (ale nejen u strojů), které přestanou fungovat především z důvodu stáří a opotřebení.

The engine gave out. TTT *18
His heart finally gave out. TTT *19
His legs gave out and he collapsed on the floor. TTT *20  

Toto sloveso můžeme použít i tehdy, když dojdou nějaké zásoby něčeho:

Everybody knows that the supply of oil will give out someday. What then? TTT *21
I'm afraid the battery will give out soon. TTT *22  

give off sth

Dalším slovesem je give off/ˌgɪv'ɒf/. Překlad je opět vydávat (jako např. u give out), tentokrát se ale jedná o to, že nějaká věc vydává např. teplo (hřeje), světlo (svítí), vůni (voní), zápach (páchne) apod.

The radiator was giving off little heat. TTT *23
His socks were giving off an unpleasant odour. TTT *24  

Pojí se například se slovy heat, light, aroma, smell, scent, glow, smoke, gas, noise, vibe atd.

Pozn.: Sloveso give out lze také použít tímto způsobem.

give in

Sloveso give in/ˌgɪv'ɪn/ znamená vzdát se, dát se poddat. Toto sloveso se podobá již probranému slovesu give up, ale rozdíly zde přeci jen jsou.

Sloveso give up většinou označuje jen to, že někdo něco přestane dělat. Ovšem give in oproti tomu vyjadřuje, že se někdo přestane snažit a uzná porážku. Frázové give in tedy např. použijeme při nějaké soutěži či hře.

Okay, I give in. What is the correct answer? TTT *25
After an hour of trying I gave in and looked at the page with the solution. TTT *26  

Zde by samozřejmě nebylo chybné ani použití give up. Sloveso give in se ale v tomto významu nepoužívá s předmětem (I gave up trying / I gave in trying).

give in to sb/sth

Když chceme vyjádřit čemu či komu se člověk poddá, použijeme vazbu s předložkou to. Laura Doyle např. zpívá ve své písničce:

If you feel like smoking again, try not to give in to it. TTT *27  

give sth in

V britské angličtině se give sth in používá také ve významu odevzdat něco, např. domácí úkol učiteli apod.

He gave in his assignment two days after the deadline. TTT *28  

Překlad:
 1. Měl bys přestat pít kafe, jestli chceš být zdravý.
 2. Jestli nemůžeš najít odpověď, vzdej to.
 3. Cigaretu? – Ne, díky. Snažím se přestat.
 4. Přestal s pitím a začal dělat jógu.
 5. Když ho zatkli, jeho rodiče nad ním zlomili hůl.
 6. Je mi líto, že jsem tě zklamal, ale prosím nevzdávej to se mnou.
 7. Můžeš si to půjčit, ale potřebuji, abys to zítra vrátil.
 8. Museli všechny peníze vrátit.
 9. Vrať mi zpátky moje peníze!
 10. Je to tajemství, tak to nevyzraď.
 11. Věděl jsem, že se schovává za závěsem, protože ho prozradilo, jak byl udýchaný.
 12. Všiml jsem si, že se ti líbí Martha. – Fakt? Podle čeho jsi to poznal?
 13. Ačkoliv to věděla, neprozradila, kdo skutečně jsem.
 14. V knihovně teď zadarmo rozdávají staré knihy.
 15. Rozdala svůj majetek a stala se jeptiškou.
 16. Moje práce byla dávat vzorky zdarma komukoliv, kdo prošel okolo.
 17. Dneska na ulici rozdávali tyhle letáčky.
 18. Přestal fungovat motor.
 19. Nakonec mu selhalo srdce.
 20. Podlomily se mu nohy a on se svalil na zem.
 21. Každý ví, že zásoba ropy jednou dojde. Co potom?
 22. Obávám se, že baterie brzy dojde.
 23. Radiátor vydával málo tepla.
 24. Jeho ponožky vydávaly nepříjemný zápach.
 25. Ok, vzdávám se. Jak měla ta odpověď být?
 26. Asi po hodině snažení jsem to vzdal a podíval se na stránku s výsledky.
 27. Pokud budeš mít zase chuť si zakouřit, snaž se tomu nepodlehnout.
 28. Odevzdal svůj úkol dva dny po termínu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa 7: GIVE

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem GIVE.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GIVE 12 43207 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety