Help for English

Frázová slovesa se slovesem GIVE

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.11.2008

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.Frázová slovesa se slovesem GIVE

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme cca 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud vám např. lékař poradil, abyste přestali pít kávu, na které jste si vypěstovali závislost, napište si větu: It's hard for me to give up coffee. Stoprocentně si tak frázové sloveso GIVE sth UP zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.


GIVE sth UP

vzdát něco, přestat s něčím, vzdát se

Sloveso GIVE UP se používá ve významu 'vzdát něco' či 'přestat s něčím'.

You should give up coffee if you want to be healthy.
If you can't find the answer, give up.
Cigarette? -- No thanks, I'm trying to give up.

Opak slovesa GIVE UP (přestat něco dělat) je TAKE UP (začít něco dělat):

He gave up drinking and took up yoga. Přestal s pitím a začal dělat jógu.

Častá spojení s give up:

give up a job, give up smoking, give up drinking, give up hope, give up your hobbies, give up your dream, give up your career...

Nezapomeňte, že za GIVE UP následuje gerundium, nikoliv infinitiv:

give up smoking / give upto smoke

GIVE UP ON sb

Sloveso GIVE UP se často pojí s předložkou ON a životným podstatným jménem. Potom celé spojení znamená 'přestat mít s někým trpělivost'. V češtině na to máme pěkný idiom - zlomit nad někým hůl.

When he got arrested, his parents just gave up on him.
I'm sorry I disappointed you but please don't give up on me.


GIVE sth BACK

vrátit něco

Toto frázové sloveso není v ničem obtížné, jedná se víceméně o synonymum slovesa RETURN.

You can borrow it but I need you to give it back tomorrow.
They had to give all the money back.

Pokud je zde ještě nepřímý podmět, tedy KOMU něco někdo vrátil, bude to vypadat takto:

Give me back my money!
nebo: Give me my money back.
Nobody can give him his health back.


GIVE sth/sb AWAY

prozradit něco/někoho; rozdávat něco zadarmo

GIVE AWAY používáme ve dvou základních významech. První z nich se týká toho, že někdo někoho či něco prozradí.

It's a secret so don't give it away.
I knew he was hiding behind the curtain because his heavy breathing gave him away.
I noticed you like Martha. -- Really, what gave it away?
Although she knew, she didn't give away who I was.

Druhým významem slovesa GIVE AWAY je 'rozdávat něco' (zadarmo), především, když se toho chce někdo zbavit.

They're giving away old books in the library.
She gave away her possession and became a nun.


GIVE sth/sb OUT

rozdávat / vydávat něco

První význam slovesa GIVE OUT se možná v překladu podobá předcházejícímu GIVE AWAY, ale jedná se o trochu něco jiného. GIVE AWAY se používá, když někdo něco rozdá, zbaví se něčeho a nic za to nechce. Klidně to může být jen jednomu člověku. GIVE OUT oproti tomu vyjadřuje, že někdo něco vydává několika či mnoha lidem.

My job was to give out free samples to anyone who passed by.
They were giving out these flyers in the street today.

GIVE OUT

selhat, vypovědět službu

Druhým významem slovesa GIVE OUT je 'selhat, vypovědět službu'. Používá se hlavně u strojů (ale nejen u strojů), které přestanou fungovat především z důvodu stáří a opotřebení.

The engine gave out.
His heart finally gave out.
His legs gave out and he collapsed on the floor.

GIVE OUT můžeme použít i tehdy, když dojdou nějaké zásoby něčeho:

Everybody knows that the supply of oil will give out someday.What then?
I'm afraid the battery will give out soon.


GIVE OFF sth

vydávat (světlo, vůni, teplo...)

Dalším slovesem, které si představíme je GIVE OFF. Překlad je opět 'vydávat' (jako např. u GIVE OUT), tentokráte se ale jedná o to, že nějaká věc vydává např. teplo (hřeje), světlo (svítí), vůni (voní), zápach (páchne) apod.

The radiator was giving off little heat.
His socks were giving off an unpleasant odor.

Další častá spojení s GIVE OFF:

heat, light, aroma, smell, scent, glow, smoke, gas, noise, vibe

Sloveso GIVE OUT lze také použít tímto způsobem.


GIVE IN

vzdát se, dát se poddat

GIVE IN znamená 'vzdát se,dát se poddat'. Toto sloveso se podobá již probranému slovesu GIVE UP, ale rozdíly zde přeci jen jsou.

GIVE UP většinou označuje jen to, že někdo něco přestane dělat. GIVE IN oproti tomu vyjadřuje, že se někdo přestane snažit a uzná porážku. GIVE IN tedy např. použijeme při nějaké soutěži či hře.

Okay, I give in. What is the correct answer?
After an hour of trying I gave in and looked at the page with the solution.

Zde by samozřejmě nebylo chybné ani použití GIVE UP. Sloveso GIVE IN se ale v tomto významu nepoužívá s předmětem (I gave up trying / I gave in trying).

GIVE IN TO sb/sth - poddat se něčemu

Když chceme vyjádřit ČEMU či KOMU se člověk poddá, použijeme vazbu s předložkou TO. Laura Doyle např. zpívá ve své písničce:

And this is where I want retaliation
and if I could I'd steal your soul
and this is where I stop...
and I give in to love

(Celou píseň LET YOU GO od Laury Doyle si můžete poslechnout zde.)

GIVE sth IN - odevzdat

V britské angličtině se GIVE sth IN používá také ve významu 'odevzdat něco', např. domácí úkol učiteli apod.

He gave in his assignment two days after the deadline.


Frázová slovesa s GIVE si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #7: GIVE
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa #7: GIVE

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem GIVE.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s GIVE

Cvičení na frázová slovesa se slovesem GIVE, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GIVE 20 40661 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety