Help for English

Přítomný průběhový čas 1

STARTER Vydáno dne 01.06.2009

Co je to přítomný průběhový čas, k čemu slouží a jak se tvoří.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
leaving on a jet plane

Přítomný průběhový čas #1

Doposud jsme v našem kurzu pro začátečníky setkávali pouze s jedním typem přítomného času, a to přítomným časem prostým. Dnes pokročíme dále a seznámíme se s druhým typem, přítomným časem průběhovým.

Použití

Jednoduše řečeno, přítomný čas průběhový popisuje děje, které právě teď probíhají - např. "právě sedím ve vlaku", či "teď nemůžu mluvit, právě obědvám", nebo "nemůže přijít k telefonu, zrovna se sprchuje". Toto jsou typické příklady použití přítomného průběhového času.

Tvoření

Abychom vytvořili větu v přítomném průběhovém čase, budeme potřebovat znát dvě věci:

1) jak se používá sloveso BÝT v přítomném čase
2) jak se tvoří tzv. "ingový tvar" slovesa

Žádný z těchto bodů by pro vás již neměl být ničím složitým, protože jsme se oběma již zabývali.

Přítomný průběhový čas vytvoříme pomocí slovesa BÝT a slovesa s koncovkou ING.

BE + -ing


Vezměme si tedy např. větu "jdu domů" ve všech osobách:

going home I am going home.
You are going home.
He is going home.
She is going home.
It is going home.
We are going home.
You are going home.
They are going home.

POZN.: Samozřejmě i zde se používají zkrácené tvary I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're.

Vždy je tedy ve větě příslušný tvar slovesa BÝT (am, are, is) a významové sloveso s koncovkou -ING. Ani na jednu z těchto věcí nesmíte zapomenout. Častou chybou bývá, že studenti zapomenou na sloveso BÝT:

I going home.

Jak se tvoří otázky a zápory se naučíme v příští lekci.

Nyní si uvedeme ještě další příklady. Použijeme k tomu obrázky, na kterých jsme se učili přítomný prostý čas. Nebudeme nyní ale říkat, že člověk v tu a tu dobu něco obvykle dělá (to by byl prostý čas), budeme pouze popisovat, co se na obrázku děje v tento okamžik.
Daily routine picture
get up
He's getting up.

Daily routine picture
brush teeth
He's brushing his teeth.

Daily routine picture
have breakfast
He's having breakfast.

Daily routine picture
go to work
He's going to work.

Daily routine picture
work
He's working.

Daily routine picture
have lunch
He's having lunch.

Daily routine picture
go home
He's going home.

Daily routine picture
walk the dog
He's walking the dog.

Daily routine picture
have dinner
He's having dinner.

Daily routine picture
watch TV
He's watching TV.

Daily routine picture
have a shower
He's having a shower.

Daily routine picture
go to bed
He's going to bed.

Závěrem

Tento čas budeme ještě samozřejmě důkladně procvičovat v následujících lekcích a aktivitách. Do cvičení se ale můžete pustit sami již nyní. Zkuste říci, co právě dělají členové vaší rodiny a co právě děláte vy. Prohlédněte si svoji učebnici angličtiny či nějaký časopis a pokud vám to vaše slovní zásoba dovolí, zkuste popisovat, jaké činnosti právě na obrázcích probíhají.

Již brzy si řekneme, jak se v tomto čase tvoří tázací a záporné věty.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: Přítomný průběhový čas 1

Cvičení na písemné a ústní tvoření jednoduchých vět v přítomném průběhovém čase.

STARTER

Přítomný čas prostý a průběhový

Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým.
STARTER

Přítomný průběhový čas 2: otázky, zápory

Jak se v přítomném průběhovém čase tvoří otázky a záporné věty.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný průběhový čas #1 4 41486 Od georgia poslední příspěvek
před 15 lety