Help for English

Přítomný čas prostý a průběhový

STARTER Vydáno dne 08.07.2009

Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný čas prostý a průběhový

Nyní byste již měli znát oba anglické přítomné časy, prostý i průběhový. V dnešní lekci se zaměříme na základní rozdíl v použití těchto časů.

Následující tabulka shrnuje tvoření a použití těchto dvou časů:

přítomný čas PROSTÝ
přítomný čas PRŮBĚHOVÝ
I work, he works
I don't work, he doesn't work
Do you work? Does he work?
I am working, he is working
I'm not working, he isn't working
Are you working? Is he working?
Přítomný prostý čas popisuje obecné stavy, stálé děje, obvyklé či pravidelné činnosti.
Přítomný čas průběhový popisuje právě probíhající činnosti.
I live in Prague.
He comes from Germany.
I go to the movies every week.
Jack is watching TV.
Somebody is waiting for you.
Not now! I'm working.


Porovnejte:

He plays football. Je to fotbalista, neříkáme, co dělá teď, ale říkáme, co dělá obvykle, jaký má koníček. V tento okamžik může klidně hrát hokej a my bychom o něm stejně řekli, HE PLAYS FOOTBALL.
He's playing football. Právě teď to probíhá, ale vůbec to neznamená, že to je fotbalista. Popisujeme pouze to, co probíhá v tento okamžik.

She goes to school. Říkáme o ní, že to je školačka, že chodí do školy. Vůbec tato věta neříká, co dotyčná dělá v tento okamžik.
She is going to school. Tato věta naopak vyjadřuje, co dělá právě teď, tedy to, že je na cestě do školy.


Jaký čas použijeme?

Zkuste si v duchu doplnit následující věty správným tvarem slovesa v závorce. Může se jednat o přítomný čas prostý nebo průběhový. Správnou odpověď si můžete poslechnout a její plné znění a vysvětlení se dočtete v bublince (přejeďte myší přes ikonku žárovičky).

1. Where's John? -- He ____________ (HAVE) a shower.

2. I _______________ (LOVE) you, Susan.

3. Look! Peter _______________ (DANCE) with Mary.

4. I _______________ (GET UP) at 6 o'clock.

5. Where ____________ (GO) to school? -- Stanford University.

6. Stop talking! Lucy ____________ (SING).

7. Hi Kim, where ____________ (YOU / GO)? -- To the movies.

8. I love playing the guitar but I ____________ (NOT PLAY) very often.

Závěrem

S těmito časy se budete dále setkávat a v průběhu studia zjistíte, že jejich použití je daleko širší, než si zde prezentujeme. V této chvíli si ale pamatujte, že průběhový čas používáme, když se něco právě teď děje, nějaká činnost zrovna probíhá, prostý čas je pro nějaké obecné děje a stavy v přítomnosti, popř. pro pravidelné či obvyklé činnosti.
  • právě teď to probíhá - průběhový čas

  • děje se to obecně v přítomnosti - prostý čas
Samozřejmě na Vás čekají různé aktivity a cvičení, na kterých tuto látku budeme dále trénovat.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný průběhový čas 1

Co je to přítomný průběhový čas, k čemu slouží a jak se tvoří.

STARTER

Cvičení: Přítomný průběhový čas 1

Cvičení na písemné a ústní tvoření jednoduchých vět v přítomném průběhovém čase.

STARTER

Přítomný průběhový čas 2: otázky, zápory

Jak se v přítomném průběhovém čase tvoří otázky a záporné věty.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný čas prostý a průběhový 10 16437 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 lety