Help for English

Přítomný průběhový čas 2: otázky, zápory

STARTER Vydáno dne 20.06.2009

Jak se v přítomném průběhovém čase tvoří otázky a záporné věty.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný průběhový čas #2

karkulka

otázky, zápory

Základní seznámení s přítomným průběhovým časem máme již za sebou, můžeme se tedy pustit hlouběji do studia. O tomto čase víme následující:

1) používá se pro právě probíhající děje
2) tvoří se pomocí pomocného slovesa BÝT a významového slovesa s koncovkou ING

Dnes se naučíme, jak vytvářet záporné věty a ptát se na otázky. Teď již by to nemělo být nic obtížného, tedy pokud jste dávali na úplném začátku tohoto kurzu pozor. Jak je totiž výše uvedeno, tento čas je tvořen slovesem BÝT.

Is he a doctor?
No, he isn't a doctor.
He's a teacher.

Dokážete takto pracovat se slovesem BÝT v otázkách a záporech i v ostatních osobách (I am, you are, we are, they are)? Pokud ano, vše bude pro vás dnes hračkou.

Záporné věty

Zápor v přítomném průběhovém čase tvoříme přidáním záporné částice NOT za sloveso BÝT (am not, are not, is not).

present continuous negative


Samozřejmě i zde dochází ke zkracování, tak jak jsme zvyklí.

I'm watching TV. -- I'm not watching TV.
You're watching TV. -- You aren't watching TV.
He's watching TV. -- He isn't watching TV.
She's watching TV. -- She isn't watching TV.
We're watching TV. -- We aren't watching TV.
You're watching TV. -- You aren't watching TV.
They're watching TV. -- They aren't watching TV.

Podívejte se na další příklady:

Give me the newspaper. You're not reading it.
The dog isn't sleeping. It's dead!
He isn't working. He's having lunch.
Don't listen. I'm not talking to you.

Otázky

I otázky budeme vytvářet způsobem, jakým jsme u slovesa BÝT zvyklí. Převrátíme ve větě slovosled tak, že se pomocné BÝT dostane před podmět věty.

present continuous question


Takto to tedy bude vypadat ve všech osobách:

I'm watching TV. -- Am I watching TV?
You're watching TV. -- Are you watching TV?
He's watching TV. -- Is he watching TV?
She's watching TV. -- Is she watching TV?
We're watching TV. -- Are we watching TV?
You're watching TV. -- Are you watching TV?
They're watching TV. -- Are they watching TV?

Tak vypadají otázky ANO/NE. Budeme-li chtít vytvořit otázku doplňovací (Kde? Kdy? Jak? Nač? Zač?...), přidáme na začátek tázací zájmeno.

What are you watching?
Why are you crying?
Where is she going?

Závěrem

Snad jste poznali, že přítomný průběhový čas není žádná věda. Pracujeme prostě se slovesem, které dobře známe - BÝT. V příštích lekcích se podíváme na základní rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný průběhový čas 1

Co je to přítomný průběhový čas, k čemu slouží a jak se tvoří.

STARTER

Cvičení: Přítomný průběhový čas 1

Cvičení na písemné a ústní tvoření jednoduchých vět v přítomném průběhovém čase.

STARTER

Přítomný čas prostý a průběhový

Rozdíly mezi přítomným časem prostým a průběhovým.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný průběhový čas #2: otázky, zápory 6 38459 Od pavolvasko25 poslední příspěvek
před 13 lety