Help for English

Sloveso CONSIDER

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.12.2009

Co znamená sloveso CONSIDER a jak se používá.Sloveso CONSIDER

Podívejme se v krátkosti na sloveso CONSIDER, které sice patří mezi velmi důležitá anglická slova, ale studenti se mu buď rádi vyhýbají, nebo v jeho použití chybují.

Jednoduše bychom toto sloveso přeložili jako 'zvažovat, považovat, pomyslet na...' apod., tedy vyjadřuje jakýsi myšlenkový pochod. Jednotlivé významy a použití si ale probereme popořadě.

Consider this, consider that

CONSIDER se nejčastěji používá s přímým předmětem (s podstatným jménem, zájmenem nebo s gerundiem). Znamená potom 'zvážit něco', obzvláště proto, aby člověk mohl udělat nějaké rozhodnutí.

Consider it.
Consider my offer.
He doesn't even consider finding a job. -všimněte si 'ingového tvaru' za slovesem.

Může být i v průběhovém čase:

She's still considering whether she should take the job or not.
I'm considering my options right now.
My wife and I are considering having a baby. - dvě ING za sebou, průběhový čas slovesa CONSIDER + gerundium v předmětu

CONSIDER s vedlejší předmětnou větou (uvozenou spojkou THAT) se často používá ve významu 'napadnout někoho, že..., pomyslet na to, že, představit si že'. Pomoci si můžeme i podstatným jménem POSSIBILITY.

You never considered (the possibility) that she might be gay?
You should also consider the possibility of losing your job.

CONSIDER sb/sth TO BE...

Nejvíce problematickým je ale pro studenty použití CONSIDER ve vazbě 'považovat něco/někoho ZA...' V angličtině používáme vazbu předmetu a infinitivu slovesa BE:

I consider him to be a genius.
Consider it to be done.
I consider the job to be very difficult.

Infinitiv TO BE zde můžeme úplně vynechat:


I consider him a genius.
Consider it done.
I consider the job very difficult.
You should consider yourself lucky to be alive.

Toto použití slovesa CONSIDER se velmi často objevuje v trpném rodě:

He is considered (to be) a genius.
Angelina Jolie is considered (to be) one of the most beautiful women in the world.

POZOR!

V této vazbě NEPOUŽÍVÁME předložku AS!

I consider him as a genius.
I consider our college as an excellent school.
Angelina Jolie is considered as one of the most beautiful women...

Předložku AS používáme ve stejném významu se slovesem REGARD.

Angelina Jolie is regarded as one of the most beautiful women in the world.
English is generally regarded as difficult.

Chyb v tomto použití CONSIDER a REGARD se dopouštějí mnozí i pokročilejší studenti.

Odvozená slova

Dále uvedená slovíčka mají spojitost se slovesem CONSIDER, nepatří mezi základní slovíčka, ale jejich znalost by se mohla hodit.

consideration

CONSIDERATION je podstatné jméno, používá se např. ve formální vazbě TAKE INTO CONSIDERATION - vezměte v potaz.

Please take into consideration that it was his first offence.
10 things you should take into consideration when buying a new computer
for your consideration

considerable

Přídavné jméno CONSIDERABLE znamená, že je něco nezanedbatelné, významné, podstatné.

He won a considerable amount of money.
There was a considerable increase in the number of swine flu patients.

considerate

Toto přídavné jméno označuje člověka, který je pozorný k druhým, ohleduplný, zamýšlí se nad jejich potřebami, starostmi apod.


He gave me a birthday present. It was very considerate of him.

Závěrem

To, co jsem popsal v tomto článku, byste si byli pravděpodobně schopni najít v každém kvalitním slovníku. Považoval jsem ale za nutné upozornit na pár věcí, předevší to, že s CONSIDER nepoužíváme předložku AS. Věřím, že se mi podařilo vysvětlit vám význam a použití tohoto praktického slovíčka a vy ho budete nyní moci bez starostí používat v psané i mluvené angličtině.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: SAY nebo TELL?

Patří do věty sloveso SAY a nebo sloveso TELL?

PRE-INTERMEDIATE

The Power of the Verb GET

V mluvené angličtině se sloveso GET používá velice často. Pokusil jsem se napsat příběh, kde je použité pouze sloveso GET.
ELEMENTARY

Test: Slovesné tvary

Vyberte tvar slovesa, který se gramaticky hodí do vět.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso CONSIDER 8 14505 Od Jakub Ryba poslední příspěvek
před 8 lety