Help for English

'Ergativní' slovesa v angličtině

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.11.2010

Co jsou to ‚ergativní slovesa‘?Ergativní slovesa

Při pohledu na název dnešního článku možná opět někomu naskočí husí kůže. Co si to na nás zase ta angličtina vymyslela? Už tu byla řeč o frázových slovesech, modálních slovesech, stavových a dynamických slovesech, tranzitivních a intranzitivních slovesech... a teď tu jsou slovesa "ergativní"?

Už několikrát jsem dostal následující dotaz:

Mám větu: A new supermarket opened in our town. Neměl by tam být trpný rod, tedy WAS OPENED?

A moje odpověď? Mohlo by to tak být, ale nemuselo. OPENED je zde totiž "ergativní sloveso".

 

Co to ale ergativní slovesa jsou?

Než budu pokračovat, jen krátké připomenutí toho, co jsou to tranzitivní a intranzitivní slovesa:

tranzitivní sloveso (transitive verb) - sloveso, které se používá výhradně s předmětem, předmět nelze vynechat. Např. HAVE ve významu 'mít, vlastnit' musí mít předmět (např. I have a dog), bez předmětu nedává smysl (I have).

intranzitivní sloveso (intransitive verb) - sloveso, které předmět mít nemůže. Např. sloveso SLEEP. Můžeme říct HE IS SLEEPING, žádný předmět tu není. I SLEEP SOMETHING prostě nedává smysl.

Některá slovesa mohou být tranzitivní i intranzitivní - např. I READ A MAGAZINE every day (tranzitivní) / I READ every day (intranzitivní).

Pro vysvětlení ergativních sloves se podíváme na větu v úvodu článku:

A new supermarket opened in our town.

Sloveso OPEN je tranzitivní, mělo by tedy mít předmět. Klasická věta se slovesem OPEN by byla např. I OPENED THE DOOR, THEY OPENED A NEW SUPERMARKET apod. My mu však (navzdory základním pravidlům) žádný předmět nedáme. To nelze provést jen tak, samozřejmě. Věta I opened, nebo they opened by zde nedávala smysl. Jako podmět musíme použít LOGICKÝ PŘEDMĚT slovesa, tedy CO se otevřelo/bylo otevřeno:

The door opened.
A new supermarket opened in our town.

 

Funkce ergativních sloves

Pomocí ergativních sloves je na nějaký děj pohlíženo nikoliv z pohledu činitele (kdo co udělal) ale z pohledu věci, která je dějem ovlivněna.

Řeknete si možná, že podobného efektu je dosaženo použitím trpného rodu (např. the door was opened), ale i tam je neustále ČINITEL děje patrný, stále jakoby VISÍ VE VZDUCHU, ať je již vyjádřený pomocí BY (the door was opened by somebody) a nebo nevyjádřený.

Druhou častou poznámkou je, že podobný význam má používání zvratných zájmen (vždyť i do češtiny tyto věty často překládáme s použitím zvratných zájmen). Proč tedy neříct The door opened itself? To zde není vhodné, protože dveře neotevřely SAMY SEBE.

 

Ergativní slovesa

Jako ergativní je možné použít desítky nejrůznějších sloves, která jsou za normálních okolností tranzitivní.

Jsou to především slovesa popisující nějakou změnu, změnu stavu, tvaru, velikosti apod.


Careful! It would break if you dropped it.
The main sail tore in half.
You should use thick cardboard that doesn't bend easily.
Weather conditions finally improved.
Look, my T-shirt has shrunk!
The vase shattered when it hit the ground.
Blood drained from his face.
The lights dimmed.
The snow melted.

Často jsou to nejrůznější procesy, jako např. vaření, praní apod.

Something was cooking in the pot.
Chestnuts roasting in an open fire...
You can prepare the sauce while the meat defrosts.

Pozor, u některých sloves v této kategorii je nutné použít nějaké příslovečné určení způsobu (např. WELL, EASILY apod.)

The sweater washes well.
The book sells like crazy and it reads smoothly.
I don't photograph well.
Pale or white skin burns easily and tans poorly and slowly.

V neposlední řadě se může jednat o slovesa spojená s pohybem či náhlými ději:

The train stopped.
A large truck was driving down the road.
The ground shook.
Although the key turned in the ignition, the car wouldn't start.
The doorbell rang.
My water broke!

 

Pravidla?

Určitě Vás bude zajímat, zda na toto použití jsou nějaká pevná pravidla, KDY tedy sloveso LZE použít jako ergativní a kdy ne. Pevná pravidla NEJSOU. Některá slovesa se tak prostě používají a jiná ne. Jak to se kterým konkrétním slovesem je, to najdete kde? Samozřejmě v kvalitním slovníku. Pokud si např. mnou uvedená slovesa vyhledáte v oxfordském slovníku online, věřím, že v něm najdete i heslo, které tomuto použití odpovídá, pravděpodobně i s příkladem.

Můžete si zkusit např. najít sloveso READ (ve své příkladové větě mám IT READS SMOOTHLY). Zajdete-li na Oxford Advanced Learner's Dictionary na heslo READ, tento význam najdete pod číslem 8. Je u něho samozřejmě i uvedeno, že se váže s příslovečným určením.

Takže podobně jako u hodně jiných jevů týkajících se správného použití slov a vazeb s nimi, slovník je tím základním a většinou i zcela dostačujícím zdrojem.

 

Závěrem

Věřím, že teď Vás již věta typu A SUPERMARKET OPENED... nevyvede z rovnováhy. Ve své sbírce typů anglických sloves máte tedy nový exemplář. Nyní je potřeba si tohoto použití všímat okolo sebe, číst, poslouchat apod. V mnoha případech se jistě jednalo o něco, co sami dávno používáte, jen jste netušili, že se tomu říká 'ergativní sloveso', ale myslím, že nejeden příklad Vás v tomto článku mohl překvapit. Nezapomínejte, že pokud nevíte, zda sloveso takto použít jde nebo ne, odpověď bezpečně najdete v KVALITNÍM SLOVNÍKU.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

The Passive (test)

Test zaměřený na používání činného a trpného rodu v různých gramatických strukturách.
PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (the passive)

V tomto příspěvku se dočtete, k čemu trpný rod slouží a proč je v angličtině obzvláště důležitý. Naučíte se ho tvořit a převádět věty v činném rodě do trpného.
UPPER-INTERMEDIATE

Trpný rod II - 'The passive is said to be difficult.'

Vysvětlení jednoho specifického použití trpného rodu. Co přesně znamená věta ‚The passive is said to be difficult‘? Jak se podobné věty tvoří?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno 'Ergativní' slovesa v angličtině 25 30807 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem