Help for English

Placebo - Running Up That Hill

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.02.2010

Words from the song RUNNING UP THAT HILL by Placebo (originally by Kate Bush) 
asunder - na kusy
BrE
/ə'sʌndə/ Přehrát
AmE
/ə'sʌndər/ Přehrát

adverb - into pieces

 
both - oba, obojí
BrE
/'bəʊθ/ Přehrát
AmE
/'boʊθ/ Přehrát

determiner - the two

building
building - budova, stavba
BrE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát

noun - a stucture with walls and a roof

bullet
bullet - kulka, střela
BrE
/'bʊlɪt/ Přehrát
AmE
/'bʊlɪt/ Přehrát

noun - a small thing that is shot out of a gun

 
darling - zlatíčko, miláček
BrE
/'dɑ:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rlɪŋ/ Přehrát

noun - a nice word for a person you love

 
deal - smlouva, dohoda
BrE
/'di:l/ Přehrát
AmE
/'di:l/ Přehrát

noun - a contract, an agreement

 
deep - hluboko
BrE
/'di:p/ Přehrát
AmE
/'di:p/ Přehrát

adverb - going far down or far in

 
exchange - vyměnit, směnit, vyměňovat si
BrE
/ɪks'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ɪks'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to change something for something else; to trade something for something

 
experience - zkušenosti, praxe
BrE
/ɪks'pɪəriəns/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriəns/ Přehrát

noun - knowledge or skill that you get from what you have gone through and from practice

god
god - bůh
BrE
/'gɒd/ Přehrát
AmE
/'gɑ:d/ Přehrát

noun - a being that some people believe in, pray to etc. because they believe he has a supernatural power over the whole world

 
hate - nenávist
BrE
/'heɪt/ Přehrát
AmE
/'heɪt/ Přehrát

noun - hatred, a very strong feeling of dislike towards something

hill
hill - kopec
BrE
/'hɪl/ Přehrát
AmE
/'hɪl/ Přehrát

noun - a small and low mountain, a raised piece of ground

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

 
let - dovolit, nechat
BrE
/'let/ Přehrát
AmE
/'let/ Přehrát

verb - to allow, to give permission to somebody to do something

 
matter - mít váhu, být důležitý
BrE
/'mætə/ Přehrát
AmE
/'mæt̬ər/ Přehrát

verb - to be of importance

 
moment - okamžik, moment
BrE
/'məʊmənt/ Přehrát
AmE
/'moʊmənt/ Přehrát

noun - a very short period of time

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

 
swap - vyměnit, zaměnit
BrE
/'swɒp/ Přehrát
AmE
/'swɑ:p/ Přehrát

verb - to exchange one thing for another

 
tear - roztrhnout, roztrhat, utrhnout, vytrhnout, trhat
BrE
/'teə/ Přehrát
AmE
/'ter/ Přehrát

verb - to damage something by pulling it apart, such as paper, cloth etc.

thunder
thunder - hřmění, zahřmění, hrom
BrE
/'θʌndə/ Přehrát
AmE
/'θʌndər/ Přehrát

noun - the loud noise you can hear during a storm

 
unaware - nevědomý (si), netušící
BrE
/ˌʌnə'weə/ Přehrát
AmE
/ˌʌnə'wer/ Přehrát

adjective - not knowing about something

 
unhappy - nešťastný
BrE
/ʌn'hæpi/ Přehrát
AmE
/ʌn'hæpi/ Přehrát

adjective - sad, miserable

up
up - nahoru po, na (nahoru)
BrE
/'ʌp/ Přehrát
AmE
/'ʌp/ Přehrát

preposition - to a higher place

 
wanna - chtít
BrE
/'wɒnə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nə/ Přehrát

verb, informal - an informal word for 'want to'Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'END UP'

Velmi užitečné frázové sloveso, které však může svým významem trochu mást. Víte, co znamená ‘I ended up drinking beer’?

ELEMENTARY

GET UP vs. WAKE UP

Mnoho začátečníků často chybuje u této dvojice sloves. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

PRE-INTERMEDIATE

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář