Help for English

Přípona -WISE

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.06.2011

Co vyjadřuje přípona -WISE a jak se používá.Přípona -WISE

Dnešní článek se bude věnovat poněkud zvláštní příponě -WISE / waɪz /. Podíváme se na nejčastější slovíčka s touto příponou a ukážeme si, jak lze tuto příponu téměř libovolně přidávat k dalším slovům.

Obecně lze říci, přípona WISE se používá při tvoření některých příslovcí. Uvedeme si nyní ta nejčastější.

 

OTHERWISE - jinak

Příslovce OTHERWISE / ʌðəwaɪz / znamená "jinak". Používá se např. takto:

Keep running until you're told otherwise.
No person shall publish, print, display or otherwise publicly use any part of the book.
In our legal system you are innocent until proved otherwise.
It's perfectly safe. Did anyone say otherwise?
There was some noise coming from a nearby bar. Otherwise the street was quiet.

Ještě častější použití se ale týká podmínek. Vyjadřuje potom něco jako české "v opačném případě".

Luckily my mom gave me a ride to the station. Otherwise, I would have missed the train.
Write the number down. Otherwise, you might forget it.

Toto OTHERWISE se používá i jako spojka:

Write the number down, otherwise you might forget it.

 

LIKEWISE - podobně, též, nápodobně

Další slůvko, na které se podíváme je příslovce LIKEWISE / laɪkwaɪz / a znamená 'podobně / též'. Ve formální angličtině se používá např. takto:

The Father is holy, and likewise the Son and the Spirit.
Her daughter was likewise present at the hearing.

V neformální angličtině se objevuje samostatně jako odpověď na to, co někdo řekl. Vyjadřujeme jím, že daná věc platí podobně i pro nás.

I really liked the pizza. -- Likewise.
So much homework! I don't have the time for this. -- Likewise.
Just holler if you need help. -- Likewise.
Have a fun weekend. -- Likewise.

 

CLOCKWISE - po směru hodinových ručiček

Několik dalších slov, na která se podíváme, vyjadřují směr, kterým něco provádíme. Prvním je CLOCKWISE / klɒkwaɪz / - po směru hodinových ručiček.

Turn the bolt clockwise to tighten it.

Opakem je ANTICLOCKWISE / ˌænti'klɒkwaɪz / či převážně v americké angličtině COUNTERCLOCKWISE / ˌkaʊntə'klɒkwaɪz /.

Turn the bolt counterclockwise to loosen it.

 

lengthwise, crosswise

Tato slovíčka také popisují směr. LENGTHWISE / leŋθwaɪz / - podél (používá se také lengthways), CROSSWISE / krɒswaɪz / - napříč (také lze použít widthways).

Should I cut the onion lengthwise or crosswise?
Fold the strip of paper lengthwise.
Cut the sandwiches crosswise and serve.


-WISE - co se týče

Poslední použití přípony WISE, o kterém tu bude řeč, se objevuje v neformální angličtině a je poměrně flexibilní. Příponu WISE lze přidat za docela širokou škálu podstatných jmen. Pomocí takto vytvořených slov potom vyjadřujeme, že to, co říkáme je bráno z nějakého konkrétního hlediska, nikoliv obecně.

Protože se jedná spíše o hovorovou angličtinu, není zcela kodifikované, zda se přípona píše se slovem dohromady, s pomlčkou či zcela zvlášť. Narazíte tedy např. na výrazy SEXWISE, SEX-WISE i SEX WISE.

How is your marriage? I mean, sex-wise.
Both cars are great, but moneywise I think this one is a better bargain.
When I said he was stupid, I didn't mean intelligence wise.
You didn't miss a lot, schoolwise.
Weatherwise, it was a nice day.
It was a very demanding project, timewise.
I was just wondering how she is holding up health wise.
This music style is dead, popularity-wise.

Nezapomínejte ale, že se jedná o hovorovou angličtinu. Ve formálnějším projevu používejte např. IN TERMS OF či CONCERNING:

Concerning school, you didn't miss a lot.
In terms of intelligence, he was brilliant.

 

WISE - moudrý

Pozor, výše uvedené použití přípony WISE se týkalo tvoření příslovcí. Existuje ještě jiná přípona -WISE, kterou používáme u některých přídavných jmen. Ta má co do činění se slovíčkem WISE - moudrý. Existují potom slova např. WORLDLY-WISE - světaznalý, moudrý, zkušený nebo STREETWISE - schopný poradit si na ulici, schopný přežít na ulici.

Kdysi se také používalo rčení, že někdo je 'penny-wise and pound-foolish' - šetří každý halíř (každou penci), ale zbytečně rozhazuje koruny (libry).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) #4

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen ze sloves.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípona -WISE 10 16801 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety