Help for English

Přípona -WISE

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.02.2021

Co vyjadřuje přípona -WISE a jak se používá.Přípona -WISE

Dnešní článek se bude věnovat poněkud zvláštní příponě -wise /waɪz/. Podíváme se na nejčastější slovíčka s touto příponou a ukážeme si, jak lze tuto příponu téměř libovolně přidávat k dalším slovům.

Obecně lze říci, že se přípona -wise používá při tvoření některých příslovcí. Uvedeme si nyní ta nejčastější.

otherwise

Příslovce otherwise/'ʌðəwaɪz znamená jinak. Používá se například takto:

Keep running until you're told otherwise. TTT *1
No person shall publish, print, display or otherwise publicly use any part of the book. TTT *2
In our legal system you are innocent until proved otherwise. TTT *3
It's perfectly safe. Did anyone say otherwise? TTT *4
There was some noise coming from a nearby bar. Otherwise the street was quiet. TTT *5  

Ještě častější použití se ale týká podmínek. Vyjadřuje potom něco jako české v opačném případě.

Luckily my mom gave me a ride to the station. Otherwise, I would have missed the train. TTT *6
Write the number down. Otherwise, you might forget it. TTT *7  

Toto otherwise/'ʌðəwaɪz se používá i jako spojka:

Write the number down, otherwise you might forget it. TTT *8  

likewise

Další slůvko, na které se podíváme, je příslovce likewise/'laɪkwaɪz­/, a znamená podobně, nápodobně, též. Ve formální angličtině se používá např. takto:

The Father is holy, and likewise the Son and the Spirit. TTT *9
Her daughter was likewise present at the hearing. TTT *10  

neformální angličtině se slůvko likewise/'laɪkwaɪz­/ objevuje samostatně jako odpověď na to, co někdo řekl. Vyjadřujeme jím, že daná věc platí podobně i pro nás.

I really liked the pizza. – Likewise. TTT *11
So much homework! I don't have the time for this. – Likewise. TTT *12
Just holler if you need help. – Likewise. TTT *13
Have a fun weekend. – Likewise. TTT *14  

clockwise

Několik dalších slov, na která se podíváme, vyjadřují směr, kterým něco provádíme. Prvním je clockwise/'klɒkwaɪz­/ – po směru hodinových ručiček.

Turn the bolt clockwise to tighten it. TTT *15  

Opakem je anticlockwise/æntɪ'klɒk­waɪs/, či převážně v americké angličtině counterclockwi­se/ˌkaʊntə'klɒkwaɪz/.

Turn the bolt counterclockwise to loosen it. TTT *16  

lengthwise, crosswise

Tato slovíčka také popisují směr. Slovo lengthwise/'leŋθwaɪz­/ znamená podél (používá se také lengthways), a crosswise/'krɒswaɪz­/ je napříč (také lze použít widthways).

Should I cut the onion lengthwise or crosswise? TTT *17
Fold the strip of paper lengthwise. TTT *18
Cut the sandwiches crosswise and serve. TTT *19  

-wise = co se týče

Poslední použití přípony -wise, o kterém tu bude řeč, se objevuje v neformální angličtině a je poměrně flexibilní. Příponu -wise lze přidat za docela širokou škálu podstatných jmen. Pomocí takto vytvořených slov potom vyjadřujeme, že to, co říkáme, je bráno z nějakého konkrétního hlediska, nikoliv obecně.

Protože se jedná spíše o hovorovou angličtinu, není zcela kodifikované, zda se přípona píše se slovem dohromady, s pomlčkou či zcela zvlášť. Narazíte tedy např. na výrazy sexwise, sex-wisesex wise.

How is your marriage? I mean, sex-wise. TTT *20
Both cars are great, but moneywise I think this one is a better bargain. TTT *21
When I said he was stupid, I didn't mean intelligence wise. TTT *22
You didn't miss a lot, schoolwise. TTT *23
Weatherwise, it was a nice day. TTT *24
It was a very demanding project, timewise. TTT *25
I was just wondering how she is holding up health wise. TTT *26
This music style is dead, popularity-wise. TTT *27  

Nezapomínejte ale, že se jedná o hovorovou angličtinu. Ve formálnějším projevu používejte např. in terms of či concerning:

Concerning school, you didn't miss a lot. TTT *28
In terms of intelligence, he was brilliant. TTT *29  

wise = moudrý

Pozor, výše uvedené použití přípony -wise se týkalo tvoření příslovcí. Existuje ještě jiná přípona -wise, kterou používáme u některých přídavných jmen.

Ta má co do činění se samotným slovíčkem wise/'waɪz/ = moudrý. Existují potom slova např.:

 • worldly-wise = světaznalý, moudrý, zkušený
 • streetwise = schopný poradit si na ulici, schopný přežít na ulici.

Kdysi se také používalo rčení, že někdo je ‘penny-wise and pound-foolish’ – šetří každý halíř (každou penci), ale zbytečně rozhazuje koruny (libry).

Překlad:
 1. Běhejte, dokud Vám nebude řečeno jinak.
 2. Žádná osoba nesmí publikovat, tisknout, vystavovat či jinak veřejně užívat jakoukoliv součást knihy.
 3. V našem právním systému jsi nevinný, dokud není prokázáno jinak.
 4. Je to zcela bezpečné.Tvrdil snad někdo opak?
 5. Trocha hluku přicházela z nedaleké hospody. Jinak bylo v ulici ticho.
 6. Naštěstí mě máma vzala na nádraží. Jinak by mi býval ten vlak ujel.
 7. Zapiš si to číslo. Jinak bys ho mohl zapomenout.
 8. Napiš si to číslo, nebo ho zapomeneš.
 9. Otec je svatý a podobně též Syn a Duch.
 10. Její dcera byla taktéž na slyšení přítomna.
 11. Mě ta pizza moc chutnala. – Mě taky.
 12. Tolik úkolů! Na tohle nemám čas! – Já taky ne.
 13. Zakřič, když budeš potřebovat pomoc. – Ty taky.
 14. Užij si víkend. – Ty taky.
 15. Otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček abyste ho utáhli.
 16. Otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, abyste ho povolili.
 17. Mám tu cibuli rozkrojit podél a nebo napříč?
 18. Přehněte ten proužek papíru podélně.
 19. Rozkrojte sendviče napříč a podávejte.
 20. Jaké je vaše manželství? Tedy myslím po sexuální stránce.
 21. Obě auta jsou skvělá, ale co se týče peněz, myslím, že tohle se vyplatí víc.
 22. Když jsem řekl, že je to blbec, nemyslel jsem tím po stránce inteligence.
 23. O moc jsi nepřišel, co se školy týče.
 24. Po stránce počasí to byl pěkný den.
 25. Byl to velice náročný projekt, po stránce času.
 26. Jen mě zajímalo, jak se jí daří po zdravotní stránce.
 27. Tento hudební styl je mrtev, co se popularity týče.
 28. Co se školy týče, o moc jsi nepřišel.
 29. Po stránce inteligence byl brilantní.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Koncové -LY vs. -LLY

Také občas nevíte, zda na konci slova napsat -LY nebo -LLY? Je to velice jednoduché.

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -EE

Pravděpodobně znáte slovo EMPLOYEE. Často se však plete s podobným EMPLOYER. Jak je to s podstatnými jmény, která končí na -EE, a jaký mají vztah k příponě -ER?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípona -WISE 8 18985 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 lety