Help for English

Let's MAKE IT SIMPLE!

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.07.2018

Článek o vazbě slovesa MAKE s předmětem a přídavným jménem – doplňkem.Let's MAKE IT SIMPLE!

V dnešním článku se podíváme na vazbu slovesa make/'meɪk/ (a dalších sloves) s předmětem a přídavným jménem, tedy vazby jako např. make something simple, make it true apod. Tyto struktury totiž dokáží studentům zamotat hlavu, obzvláště pokud se je snaží překládat doslovně do češtiny. Věříme, že vám článek pomůže.

Sloveso MAKE

Vazbu make + předmět + přídavné jméno používáme ve významu, že něco uděláme nějakým (jednoduchým, snadným, těžkým apod.). Do češtiny se nepřekládá snadno, často musíme volit volnější způsob. Podívejte se např. na větu z nadpisu tohoto článku:

Let's make it simple. TTT *1  

Doslova věta říká ‘učiňme to jednoduchým/pros­tým’, ale to nezní moc česky. Jako překlad tedy může být např.: Ať je to prosté. / Zjednodušme to. Podobně je tomu v dalších příkladech:

I don't have much time so make it short. TTT *2
Just because it's on Wikipedia doesn't make it true. TTT *3
I made a huge mistake and now I don't know how to make things right again. TTT *4  

V těchto větách byl předmět neživotný, ale může se samozřejmě jednat i o lidi:

You're making me mad! TTT *5
The news made him sad. TTT *6
She's trying hard to make her parents happy. TTT *7
The food made everyone sick. TTT *8  

Jako předmět může být i delší vazba:

The snow made driving up the hill impossible. TTT *9  

Přídavné jméno může být dále rozvinuto infinitivem, nebo infinitivem s vyjádřeným podmětem (for somebody to…)

The strong wind made it hard to walk. TTT *10
The loud music made it impossible to sleep. TTT *11
The snow made it impossible to drive up the hill. TTT *12
The snow made it impossible for us to drive up the hill. TTT *13
You're making it hard for me to love you. TTT *14  

O vazbě přídavných jmen a infinitivu máme samostatný článek Přídavná jména s infinitivem.

Slovesa KEEP a FIND

Podobně se používají i některá další anglická slovesa.

Sloveso keep/'ki:p/ znamená udržovat něco v nějakém stavu.

Keep it short and simple. TTT *15
My kids are keeping me busy. TTT *16
Keep your mouth shut! TTT *17  

Obzvláště těžko pochopitelné bývá pro studenty sloveso find/'faɪnd/ – shledávat něco nějakým:

find this very easy. TTT *18
She finds Jared very sexy. TTT *19
I didn't find the puzzle hard to solve. TTT *20  

Trocha teorie – pro pokročilejší

V článku o této vazbě mluvíme laicky jako o vazbě slovesa s předmětem a přídavným jménem. To samozřejmě není přesná terminologie. Jedná se totiž o vazbu předmětudoplňkem.

Ve větě make it simple je zájmeno it předmětem slovesa (object) a přídavné jméno simple je doplněk (object complement). Doplněk v angličtině může být vyjádřený přídavným jménem, ale i podstatným jménem, zájmenem apod.

Jak doplněk poznat?

Doplněk vyjadřuje nějakou vlastnost, kterou předmět věty má nebo získává. Mezi předmětem a doplňkem je tedy vztah, který bychom si mohli vyjádřit jakýmsi pomyslným rovnítkem či slovesem být.

 • You make my job easier. → my job = easier, my job is easier
 • They keep me busy. → I = busy, I am busy
 • I find it hard. → it = hard, it is hard

Porovnejte s následujícím případem, kde nejde o doplněk, ale o dva různé předměty:

 • They asked him a question. → he a question, he is a question

Poznali byste doplněk i v následujících příkladech?

You can call me Mark. TTT *21
They named their daughter Emma. TTT *22
She painted her fingernails black. TTT *23
Everybody considers her crazy. TTT *24
The teacher caught me cheating. TTT *25
They elected him president. TTT *26
They found him innocent. TTT *27
I think it unlikely. TTT *28
Take it easy! TTT *29
They took her hostage. TTT *30
Did I make myself clear? TTT *31  

Závěrem

Ukázali jsme si, jak sloveso make a potažmo i sloveso keep a find používat ve vazbě s předmětem a přídavným jménem. Pro ty náročnější jsme přidali i trochu syntaktické teorie, ale to není pro každodenní zvládání mluvené a psané angličtiny tolik důležité. Uvedené vazby jsou v angličtině na každodenním pořádku, a proto je velmi dobré se je naučit přirozeně používat. Vymyslete si proto vlastní příklady, zkuste podobné věci vyjádřit v psaní i v mluveném projevu. Všímejte si jich v anglicky psaných textech i v řeči. Zvládnutí těchto vazeb výrazně přispěje k úrovni Vaší angličtiny.

Překlad:
 1. Ať je to prosté.
 2. Nemám moc času, tak to zkrať.
 3. To, že je to na Wikipedii, neznamená, že je to pravda.
 4. Udělal jsem obrovskou chybu a teď nevím, jak dát všechno zase do pořádku.
 5. Rozčiluješ mě.
 6. Byl z té zprávy smutný.
 7. Snaží se, aby z ní rodiče měli radost.
 8. Z toho jídla bylo všem špatně.
 9. Kvůli tomu sněhu byla cesta nahoru na kopec nemožná.
 10. Kvůli silnému větru šlo špatně chodit.
 11. Při té hlasité hudbě se nedalo spát.
 12. Kvůli tomu sněhu se nedalo vyjet nahoru na kopec.
 13. Kvůli tomu sněhu pro nás bylo nemožné vyjet nahoru na kopec.
 14. Neděláš to pro mě jednoduché, abych tě miloval.
 15. Nech to krátké a jednoduché.
 16. Moje děti mě udržují v pohybu.
 17. Drž jazyk za zuby.
 18. Tohle mi přijde velmi snadné.
 19. Jared jí přijde velmi sexy.
 20. Nepřišlo mi těžké tu hádanku vyřešit.
 21. Můžeš mi tykat, já jsem Marek.
 22. Pojmenovali svoji dceru Emma.
 23. Namalovala si nehty na černo.
 24. Všichni ji považují za blázna.
 25. Učitel mě nachytal při podvádění.
 26. Zvolili ho prezidentem.
 27. Shledali ho nevinným.
 28. Považuji to za nepravděpodobné.
 29. Ber to s klidem.
 30. Vzali ji jako rukojmí.
 31. Řekl jsem to dost jasně?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa 10: MAKE

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem MAKE.

PRE-INTERMEDIATE

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Let's MAKE IT SIMPLE! 12 21088 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety