Help for English

Let's MAKE IT SIMPLE!

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.07.2018

Článek o vazbě slovesa MAKE s předmětem a přídavným jménem – doplňkem. (Přepracovaný článek z roku 2012)Let's MAKE IT SIMPLE!

V dnešním článku se podíváme na vazbu slovesa MAKE (a dalších sloves) s předmětem a přídavným jménem, tedy vazby jako např. make something simple, make it true apod. Tyto struktury totiž dokáží studentům zamotat hlavu, obzvláště pokud se je snaží překládat doslovně do češtiny. Věříme, že Vám článek pomůže.

Sloveso MAKE

Vazbu MAKE + předmět + přídavné jméno používáme ve významu, že něco uděláme nějakým (jednoduchým, snadným, těžkým apod.). Do češtiny se nepřekládá snadno, často musíme volit volnější způsob. Podívejte se např. na větu z nadpisu tohoto článku:

Let's make it simple. TTT

Doslova věta říká ‘učiňme to jednoduchým/pros­tým’, ale to nezní moc česky. Jako překlad tedy může být např.: Ať je to prosté. / Zjednodušme to. Podobně je tomu v dalších příkladech:

I don't have much time so make it short. TTT
Just because it's on Wikipedia doesn't make it true. TTT
I made a huge mistake and now I don't know how to make things right again. TTT 

V těchto větách byl předmět neživotný, ale může se samozřejmě jednat i o lidi:

You're making me mad! TTT
The news made him sad. TTT
She's trying hard to make her parents happy. TTT
The food made everyone sick. TTT 

Jako předmět může být i delší vazba:

The snow made driving up the hill impossible. TTT 

Přídavné jméno může být dále rozvinuto infinitivem, nebo infinitivem s vyjádřeným podmětem (for somebody to…)

The strong wind made it hard to walk. TTT
The loud music made it impossible to sleep. TTT
The snow made it impossible to drive up the hill. TTT
The snow made it impossible for us to drive up the hill. TTT
You're making it hard for me to love you. TTT 

O vazbě přídavných jmen a infinitivu máme samostatný článek Přídavná jména s infinitivem.

Slovesa KEEP a FIND

Podobně se používají i některá další anglická slovesa.

Sloveso keep/'ki:p/ znamená udržovat něco v nějakém stavu.

Keep it short and simple. TTT
My kids are keeping me busy. TTT
Keep your mouth shut! TTT 

Obzvláště těžko pochopitelné bývá pro studenty sloveso find/'faɪnd/ – shledávat něco nějakým:

find this very easy. TTT
She finds Jared very sexy. TTT
I didn't find the puzzle hard to solve. TTT 

Trocha teorie – pro pokročilejší

V článku o této vazbě mluvíme laicky jako o vazbě slovesa s předmětem a přídavným jménem. To samozřejmě není přesná terminologie. Jedná se totiž o vazbu předmětudoplňkem.

Ve větě make it simple je zájmeno it předmětem slovesa (object) a přídavné jméno simple je doplněk (object complement). Doplněk v angličtině může být vyjádřený přídavným jménem, ale i podstatným jménem, zájmenem apod.

Jak doplněk poznat?

Doplněk vyjadřuje nějakou vlastnost, kterou předmět věty má nebo získává. Mezi předmětem a doplňkem je tedy vztah, který bychom si mohli vyjádřit jakýmsi pomyslným rovnítkem či slovesem být.

  • You make my job easier. → my job = easier, my job is easier
  • They keep me busy. → I = busy, I am busy
  • I find it hard. → it = hard, it is hard

Porovnejte s následujícím případem, kde nejde o doplněk, ale o dva různé předměty:

  • They asked him a question. → he a question, he is a question

Poznali byste doplněk i v následujících příkladech?

You can call me Mark. TTT
They named their daughter Emma. TTT
She painted her fingernails black. TTT
Everybody considers her crazy. TTT
The teacher caught me cheating. TTT
They elected him president. TTT
They found him innocent. TTT
I think it unlikely. TTT
Take it easy! TTT
They took her hostage. TTT
Did I make myself clear? TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak sloveso make a potažmo i sloveso keep a find používat ve vazbě s předmětem a přídavným jménem. Pro ty náročnější jsme přidali i trochu syntaktické teorie, ale to není pro každodenní zvládání mluvené a psané angličtiny tolik důležité. Uvedené vazby jsou v angličtině na každodenním pořádku, a proto je velmi dobré se je naučit přirozeně používat. Vymyslete si proto vlastní příklady, zkuste podobné věci vyjádřit v psaní i v mluveném projevu. Všímejte si jich v anglicky psaných textech i v řeči. Zvládnutí těchto vazeb výrazně přispěje k úrovni Vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vazba předmětu s infinitivem

Naučte se používat vazby typu ‚chtít, aby někdo něco udělal‘ nebo ‚přesvědčit někoho, aby něco udělal‘, tedy vazby se slovesy WANT, MAKE, LET, ALLOW, TELL apod.
INTERMEDIATE

Kolokace (slovní spojení) #1

Častá slovní spojení se slovesy MAKE, DO, TAKE, GIVE a HAVE.
STARTER

Popis věcí

Přídavná jména pro popis věcí.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Let's MAKE IT SIMPLE! 12 18959 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem