Help for English

Animal Verbs - Zvířata jako slovesa?

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.09.2018

Znáte anglické názvy zvířat, která se v obecné angličtině používají jako slovesa? (Upravený a doplněný článek z roku 2012)Animal Verbs

V roce 1982 měl Peter Gabriel píseň “Shock the Monkey”, ve které se zpívá:

Fox the fox
Rat on the rat
You can ape the ape
I know about that

A o kousíček dále se dodává:

… don't you monkey with the monkey.

Kdo by si tato léta chtěl připomenout, písničku si můžete přehrát zde.

Co Vás tu možná překvapí, je použití zvířat (fox, rat, ape či monkey) jako sloves. Takových je v angličtině samozřejmě více. V dnešním článku se podíváme na ta nejběžnější a ukážeme si, jak se používají. Nejprve si představíme slovesa, která mají něco společného s jim odpovídajícími zvířaty a potom si zmíníme i slovesa, kde se jedná spíše o podobu náhodnou.

Pozor, většinou se jedná o slovíčka neformální.


hog sth

Podstatné jméno hog/'hɒg/ je prase, čuník apod. Často si ho lidé spojují s tím, že je chamtivé, a chce něco jen pro sebe. A přesně to vyjadřuje i sloveso hog/'hɒg/. Přeložit ho můžeme např. zabírat si něco celé jen pro sebe, škudlit pro sebe, okupovat apod. A co všechno se může s tímto slovesem pojit?

 • hog the couch – zabírat celý gauč = být rozvalený přes celý gauč, takže si tam nikdo jiný nemůže sednout
 • hog the road – zabírat celou silnici = jet tak, aby ho nikdo nemohl předjet, od toho např. také HOG THE LANE, HOG THE BICYCLE LANE, HOG THE TRAIL apod.
 • hog the remote – zabírat dálkové ovládání = ‘škudlit si ho pro sebe’, nenechat nikoho měnit kanály
 • hog the bathroom – zabírat, okupovat koupelnu/záchod
 • hog the sheet – zabírat celou deku/peřinu
 • hog the computer, hog the television, hog the phone – pokud je v domácnosti jen jeden počítač, televize či telefon (což už díky mobilům není)
 • hog the server – pokud Váš web má takové nároky, že hostingové společnosti už nestačí server
 • hog the limelight/spo­tlight – toto je idiom, který znamená, že si někdo dělá nárok na všechnu slávu apod. Tedy jako tým např. něco vytvoříte a jeden člověk potom vystupuje, jako kdyby to byla jen jeho zásluha. Tedy přeneseně zabírá celé světlo reflektorů. (limelight/spo­tlight = světlo reflektorů)

Další příklady si jistě představíte sami.

I couldn't sit down because an elderly man was hogging both seats. TTT
Brad, stop hogging the ball! It's supposed to be a team game! TTT
My sister was hogging the remote so I went to my room and listened to some music. TTT
My roommate always hogs the bathroom in the morning. TTT 


pig sth

Sloveso pig/‘pɪg/ se používá spíše v britské hovorové angličtině a to ve významu 'spořádat’, či ‘sežrat’ něco.

She made enough food for three days but I pigged the whole lot for lunch the first day. TTT
Are there any cookies left or have you pigged them all? TTT 

pig out (on sth)

Hovorové frázové sloveso pig out/ˌpɪg'aʊt/ se používá ve významu ‘přežrat se (něčím)’.

Try not to pig out at the party! TTT
The kids pigged out on the candy they had collected that night. TTT 


parrot sth/sb

Možná znáte podstatné jméno parrot/'pærət – papoušek. Z toho bylo tzv. konverzí vytvořeno sloveso parrot, které používáme, když někdo něco papouškuje, tedy pouze opakuje, aniž by skutečně rozuměl obsahu, věděl co říká apod.

Think for yourself, don't just parrot what you hear. TTT
They parroted the slogan without realizing its significance. TTT
Our teacher just parrots what he's read in the textbook. TTT  

Sloveso se může vázat s neživotným předmětem, jak je vidět na příkladech výše (papouškovat něco), ale také s lidmi (papouškovat někoho):

He has no idea what it means, he's just parroting his brother. TTT  


ape sb/sth

Trošku podobné je i sloveso ape/'eɪp/. Používáme ho tehdy, když někdo nemá originální nápad apod. a pouze něco napodobuje, nebo když si někdo z někoho utahuje a napodobuje ho z legrace.

Our culture should stop aping the west. We have our own traditions! TTT
She aped my dance moves and everyone laughed. I felt so humiliated. TTT 


dog sb

Podstatné jméno dog znají jistě všichni. Sloveso dog/‘dɒg/ potom znamená, že někdo někoho pronásleduje, chodí za ním 'jako pejsek’.

Reporters dogged his every step. TTT
He kept dogging her wherever she went. TTT  

Často se používá i přeneseně, když náš život něco znepříjemňuje, např. pronásleduje nás neštěstí, nemoci, smůla apod.

The whole season our team was dogged by bad luck. TTT  


wolf sth (down)

Psovi příbuzný vlk, tedy sloveso wolf/'wʊlf/, nám poslouží jako sloveso tehdy, když něco rychle jíme ve velkých soustech, když něco spolkneme, zhltneme apod.

Don't wolf your food! TTT
I was very hungry, so I just wolfed the hamburger down and ordered another. TTT 


rat on sb (to sb)

Krysy nepatří mezi nejoblíbenější zvířata a ani sloveso rat on/‘rætˌɒn/ nebude popisovat nic milého. Používáme ho tehdy, když někdo někoho 'nabonzuje’, když někdo na něco ‘práskne’ apod.

I cheated on the test and my schoolmate ratted on me. TTT
My sister ratted on me to my dad. TTT  

rat sb out (to sb)

Podobné je frázové sloveso rat somebody out:

He was arrested because somebody ratted him out to the police. TTT
I saw you cheating! – Are you gonna rat me out? TTT  


chicken out (of sth)

Frázové sloveso chicken out/ˌtʃɪkən'aʊ­t/ znamená, že někdo něco neudělá, uteče apod., protože dostane strach.

He was going to propose to her but he chickened out. TTT
chickened out of going on the rollercoaster. It looked so intense! TTT  


cow sb (into sth) / be cowed (into sth)

Se strachem má něco společného i další zvířecí sloveso – cow/'kaʊ/. To se používá především v trpném rodě (be cowed), a to ve významu, že někdo někoho zastrašuje či vydírá strachem.

The kids were cowed by the teacher's angry glare. TTT
The communist regime cowed people into silence. TTT 


horse around / horse about

Frázové sloveso horse around/ˌhɔ:sə'ra­ʊnd/ (v britské angličtině také horse about) znamená něco jako dělat blbosti či blbnout ve smyslu hlučného hraní (nejen) dětí, při kterém se např. může někomu něco stát apod.

Stop horsing around! There's work to be done! TTT
They didn't mean for anyone to get hurt. They were just horsing around. TTT 


monkey around / monkey about

Podobné je frázové sloveso monkey around/ˌmʌŋkiə'r­aʊnd/ (v britské angličtině také monkey about). Používáme ho, když neděláme nic smysluplného, ale ‘jen tak blbneme’. Nejde tedy ani tak o hluk či nebezpečí úrazu jako u horse around, ale spíše o něco zbytečného. Můžeme ho použít i tehdy, když nám přijde něčí činnost jako ‘poflakování’.

The kids were just monkeying around, waiting for their grandma to arrive. TTT
He monkeyed about in the kitchen all morning. TTT 

monkey (around/about) with sth

S předložkou with toto sloveso lze použít i tehdy, když někdo s něčím zachází neopatrně.

Who's been monkeying with my computer? TTT
Don't monkey with your health. If you want to lose weight, see a specialist. TTT 


rabbit on (about sth)

Velmi zajímavé frázové sloveso je rabbit on/ˌræbɪt'ɒn. Používáme ho, když někdo o něčem bez ustání mluví, obzvláště o něčem nedůležitém. Zajímavý je zde původ tohoto výrazu. Jedná se totiž o tzv. cockney rhyming slang. Místo slovesa talk totiž používali spojení rabbit and pork (pork se rýmuje s talk) a z toho potom vzali pouze to první slovo, tedy rabbit.

They rabbited on about their football victory for years. TTT
Why do the British rabbit on about the weather all the time? TTT 

Více o rhyming slangu a cockney najdete v článku zde.


fish for sth

Podstatné jméno fish/'fɪʃ/ označující rybu lze použít i jako sloveso. To potom kromě rybařit (např. go fishing) znamená přeneseně také hledat, pátrat, lovit apod.

Většinou jde o takovou činnost, kdy rukama či pohmatem něco hledáme např. v kapse, v tašce, mezi polštáři na gauči apod.

Podobně jako LOOK FOR se potom používá ve vazbě s předložkou FOR.

He fished around his bag for his wallet. TTT
fished for a coin in my pocket. TTT  

Můžeme ho použít i přeneseně:

The teacher was fishing for the right answer but no one said a word. TTT
I knew she was fishing for a compliment so I said how pretty she looked in that dress. TTT  


squirrel sth away

Veverky jsou známé tím, že si dělají zásoby oříšků apod. Jistě potom snadno přijdete na význam frázového slovesa squirrel away/ˌswɪrəl ə'­weɪ/ – škudlit si něco, hrabat si něco apod.

He has squirreled away enough money to live on comfortably for years. TTT
I helped myself to some candy that my brother had squirreled away. TTT 


snake

Hady inspirované je sloveso snake/'sneɪk/ – točit se, klikatit se.

The road snaked upwards. TTT 


worm

Z pohybu žížal a červů vychází sloveso worm/'wɜ:m/. Používá se, když se někdo protáhne nějakým malým místem apod. Může mít i negativní nádech – vyjadřuje potom něco nečestného.

wormed my way towards the stage. TTT
He slowly wormed his way into her life and her heart. TTT 


weasel into sth / weasel out of sth

Od lasiček pochází podobné sloveso weasel out/ˌwi:zl 'aʊ­t/ – vykroutit se z něčeho, případně weasel into – protlačit se někam, obzvláště nečestným, nekalým způsobem.

Are you trying to weasel out of your promise again? TTT
He somehow managed to weasel himself into the position of principal. TTT 


fox sb / outfox sb

Mazané lišky zase stojí za slovesem fox či outfox/ˌaʊt'fɒ­ks/ – přelstít, přechytračit.

He outfoxed his opponents. TTT
Don't you try to fox me again! I won't fall for it twice. TTT 


ram into sth/sb

Beran a jeho tvrdá hlava inspirovala sloveso ram/'ræm/ – narazit do něčeho (obzvláště úmyslně autem), nebo silou něco někam zarazit.

The car was totalled when it rammed into a wall. TTT
He rammed the plug into the socket. TTT 


goose sb

Sloveso goose/'gu:s/ se někdy používá ve významu plácnout či štípnout do zadku.

She thought he'd goosed her so she turned around and slapped him. TTT 

Ve spojení s up nebo along znamená popohnat (představte si někoho, jak proutkem popohání hejno hus).

The government tried to goose up the economy. TTT 


hare

Zajíc samozřejmě symbolizuje rychlý běh. Sloveso hare/'heə/ tedy můžeme přeložit jako utíkat, uhánět, pelášit apod.

hared down the stairs and tripped. That's the last thing I remember. TTT 


crane

Pták s dlouhým krkem, jeřáb, stojí za slovesem crane/'kreɪn/ – natahovat krk (abychom viděli).

I had to crane my neck to see what was going on. TTT 


badger

Sloveso badger/'bædʒə/ vychází ze zvířete zvaného jezevec. Překládáme ho jako naléhat na někoho nebo stále někoho něčím otravovat.

My mother-in-law keeps badgering us to let her babysit our daughter. TTT
No, you can't go out tonight. Stop badgering me about it! TTT 


U výše uvedených slov vzniklo sloveso z podstatného jména. Je ale několik podstatných jmen označujících zvířata (či hmyz), kde byl proces opačný, tedy lidé pojmenovali tvora podle existujícího slovesa:

 • crow – vrána – vznikla patrně ze slovesa CROW, které se používá pro krákání či kokrhání (i pro kohoutí kokrhání se používá sloveso CROW).
 • duck – kachna – pravděpodobně vznikla ze slovesa DUCK – uhnout, sehnout se, vrhnout se k zemi…
 • fly – moucha – podstatné jméno stejného původu jako sloveso FLY – létat. I další okřídlený hmyz má FLY v názvu (butterfly, dragonfly apod.)

Existuje ale také spousta sloves, která sice vypadají jako podst. jména označující zvířata, ale jedná se o podobnost spíše náhodnou. Pokud by Vás jejich původ zajímal, doporučuji vyhledat si v etymologickém slovníku.

bear – nést, nosit – nemá nic společného s medvědem
seal – zapečetit/nepro­dyšně uzavřít – nemá nic společného s tuleněm
tick – tikat / zaškrtnout – nemá nic společného s klíštětem
swallow – spolknout – nemá nic společného s vlaštovkou
cock – napřímit, vztyčit – nemá pravděpodobně nic společného s kohoutem
hawk – prodávat (na ulici apod.) – nemá nic společného s jestřábem
slug – někomu jednu ‘ubalit’ – nemá nic společného se slimákem


Pravopis

Možná jste si v příkladových větách všimli pravopisných změn jako je zdvojování apod. Víte, proč je RABBITED jen s jedním T ale RATTED se dvěma? Víte, jak je správně minulý čas slovesa WEASEL? Je to weaseled nebo weaselled?

Vše se řídí stejnými pravidly, která platí u všech běžných sloves. Pokud si nejste jistí, přečtěte si článek Pravopisné změny, nebo rovnou Zdvojování koncové souhlásky.


Závěrem

Tak co, rozumíte už textu písně v úvodu článku?

Věříme, že vás tento přehled slovíček zaujal, a že vám některá slovesa přijdou vhod. Nezapomínejte ale, že se ve většině případů jedná o hovorovější výrazy. Ve školní eseji tedy asi za jejich používání pochváleni nebudete.

Nově naučená slovesa si můžete vyzkoušet v testu Test: Animal Verbs.

Také se brzy podíváme na to, jak lze názvy zvířat použít jako přídavná jména (foxy, sluggish, fishy…) či jako pojmenování lidí (you're such a pig, she's a fox…).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Animal Verbs

Test zaměřený na slovesa PIG, DOG, MONKEY, HORSE apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Názvy zvířat a členy

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?
UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animal Verbs - Zvířata jako slovesa? 12 13789 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před rokem