Help for English

Animal Verbs - zvířata jako slovesa?

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.09.2022

Znáte anglické názvy zvířat, které se v obecné angličtině používají jako slovesa?Animal Verbs

Zpěvák Peter Gabriel má píseň “Shock the Monkey”, ve které se zpívá:

Fox the fox
Rat on the rat
You can ape the ape
I know about that

A o kousíček dále se dodává:

… don't you monkey with the monkey.

Co vás tu možná překvapí, je použití názvů zvířat (fox, rat, ape či monkey) jako sloves. Takových je v angličtině samozřejmě více, než je uvedeno v písni. V dnešním článku se podíváme na ta nejběžnější a ukážeme si, jak se používají.

Nejprve si představíme slovesa, která mají něco společného s jim odpovídajícími zvířaty a potom si zmíníme i slovesa, kde se jde spíše o podobu náhodnou. Pozor, většinou se jedná o slovíčka neformální.

hog sth

Podstatné jméno hog/'hɒg/ je prase, čuník apod. Často si ho lidé spojují s tím, že je chamtivé, a chce něco jen pro sebe. A přesně to vyjadřuje i sloveso hog/'hɒg/. Přeložit ho můžeme např. zabírat si něco celé jen pro sebe, škudlit pro sebe, okupovat apod. A co všechno se může s tímto slovesem pojit?

 • hog the couch – zabírat celý gauč = být rozvalený přes celý gauč, takže si tam nikdo jiný nemůže sednout
 • hog the road – zabírat celou silnici = jet tak, aby nikdo nemohl předjet, od toho je odvozeno např. také hog the lane, hog the bicycle lane, hog the trail apod.
 • hog the remote – zabírat dálkové ovládání = ‘škudlit si ho pro sebe’, nenechat nikoho měnit kanály
 • hog the bathroom – zabírat, okupovat koupelnu/záchod
 • hog the sheet – zabírat celou deku/peřinu
 • hog the computer, hog the television, hog the phone – pokud je v domácnosti jen jeden počítač, televize či telefon (což už díky mobilům není)
 • hog the server – pokud váš web má takové nároky, že hostingové společnosti už nestačí server
 • hog the limelight/spo­tlight – toto je idiom, který znamená, že si někdo dělá nárok na všechnu slávu apod. Tedy jako tým např. něco vytvoříte a jeden člověk potom vystupuje, jako kdyby to byla jen jeho zásluha. Tedy přeneseně zabírá celé světlo reflektorů. (limelight/spo­tlight = světlo reflektorů)

Další příklady si jistě představíte sami.

I couldn't sit down because an elderly man was hogging both seats. TTT *1
Brad, stop hogging the ball! It's supposed to be a team game! TTT *2
My sister was hogging the remote so I went to my room and listened to some music. TTT *3
My roommate always hogs the bathroom in the morning. TTT *4  

pig sth

Sloveso pig/'pɪg/ se používá spíše v britské hovorové angličtině a to ve významu spořádat, či sežrat něco.

She made enough food for three days but I pigged the whole lot for lunch the first day. TTT *5
Are there any cookies left or have you pigged them all? TTT *6  

pig out (on sth)

Hovorové frázové sloveso pig out/ˌpɪg'aʊt/ se používá ve významu přežrat se (něčím).

Try not to pig out at the party! TTT *7
The kids pigged out on the candy they had collected that night. TTT *8  

parrot sth/sb

Možná znáte podstatné jméno parrot/'pærət – papoušek. Z toho bylo tzv. konverzí vytvořeno sloveso parrot/'pærət, které používáme, když někdo něco papouškuje, tedy pouze opakuje, aniž by skutečně rozuměl obsahu, věděl co říká apod.

Think for yourself, don't just parrot what you hear. TTT *9
They parroted the slogan without realizing its significance. TTT *10
Our teacher just parrots what he's read in the textbook. TTT *11  

Sloveso se může vázat s neživotným předmětem, jak je vidět na příkladech výše (papouškovat něco), ale také s lidmi (papouškovat někoho):

He has no idea what it means, he's just parroting his brother. TTT *12  

ape sb/sth

Trošku podobné je i sloveso ape/'eɪp/. Používáme ho tehdy, když někdo nemá originální nápad apod. a pouze něco napodobuje, nebo když si někdo z někoho utahuje a napodobuje ho z legrace.

Our culture should stop aping the west. We have our own traditions! TTT *13
She aped my dance moves and everyone laughed. I felt so humiliated. TTT *14  

dog sb

Podstatné jméno dog znají jistě všichni. Sloveso dog/‘dɒg/ potom znamená, že někdo někoho pronásleduje, chodí za ním 'jako pejsek’.

Reporters dogged his every step. TTT *15
He kept dogging her wherever she went. TTT *16  

Často se používá i přeneseně, když náš život něco znepříjemňuje, např. pronásleduje nás neštěstí, nemoci, smůla apod.

The whole season our team was dogged by bad luck. TTT *17  

wolf sth (down)

Psovi příbuzný vlk, tedy sloveso wolf/'wʊlf/, nám poslouží jako sloveso tehdy, když něco rychle jíme ve velkých soustech, když něco spolkneme, zhltneme apod.

Don't wolf your food! TTT *18
I was very hungry, so I just wolfed the hamburger down and ordered another. TTT *19  

rat on sb (to sb)

Krysy nepatří mezi nejoblíbenější zvířata a ani sloveso rat on/‘rætˌɒn/ nebude popisovat nic milého. Používáme ho tehdy, když někdo někoho 'nabonzuje’, když někdo na někoho něco ‘práskne’ apod.

I cheated on the test and my schoolmate ratted on me. TTT *20
My sister ratted on me to my dad. TTT *21  

rat sb out (to sb)

Podobné je frázové sloveso rat somebody out. Uslyšíte ho hlavně v americké angličtině.

He was arrested because somebody ratted him out to the police. TTT *22
I saw you cheating! – Are you gonna rat me out? TTT *23  

chicken out (of sth)

Frázové sloveso chicken out/ˌtʃɪkən'aʊ­t/ znamená, že někdo něco neudělá, uteče apod., protože dostane strach.

He was going to propose to her but he chickened out. TTT *24
chickened out of going on the rollercoaster. It looked so intense! TTT *25  

cow sb (into sth) / be cowed (into sth)

Se strachem má něco společného i další zvířecí sloveso – cow/'kaʊ/. To se používá především v trpném rodě (be cowed), a to ve významu, že někdo někoho zastrašuje či vydírá strachem.

The kids were cowed by the teacher's angry glare. TTT *26
The communist regime cowed people into silence. TTT *27  

horse around / horse about

Frázové sloveso horse around/ˌhɔ:sə'ra­ʊnd/ (v britské angličtině také horse about) znamená něco jako dělat blbosti či blbnout ve smyslu hlučného hraní (nejen) dětí, při kterém se např. může někomu něco stát apod.

Stop horsing around! There's work to be done! TTT *28
They didn't mean for anyone to get hurt. They were just horsing around. TTT *29  

monkey around / monkey about

Podobné je frázové sloveso monkey around/ˌmʌŋkiə'r­aʊnd/ (v britské angličtině také monkey about). Používáme ho, když neděláme nic smysluplného, ale ‘jen tak blbneme’. Nejde tedy ani tak o hluk či nebezpečí úrazu jako u horse around, ale spíše o něco zbytečného. Můžeme ho použít i tehdy, když nám přijde něčí činnost jako ‘poflakování’.

The kids were just monkeying around, waiting for their grandma to arrive. TTT *30
He monkeyed about in the kitchen all morning. TTT *31  

monkey (around/about) with sth

S předložkou with lze toto sloveso použít i tehdy, když někdo s něčím zachází neopatrně.

Who's been monkeying with my computer? TTT *32
Don't monkey with your health. If you want to lose weight, see a specialist. TTT *33  

rabbit on (about sth)

Velmi zajímavé frázové sloveso je rabbit on/ˌræbɪt'ɒn. Používáme ho, když někdo o něčem bez ustání mluví, obzvláště o něčem nedůležitém. Zajímavý je zde původ tohoto výrazu. Jedná se totiž o tzv. cockney rhyming slang. Místo slovesa talk totiž používali spojení rabbit and pork (pork se rýmuje s talk) a z toho potom vzali pouze to první slovo, tedy rabbit.

They rabbited on about their football victory for years. TTT *34
Why do the British rabbit on about the weather all the time? TTT *35  

fish for sth

Podstatné jméno fish/'fɪʃ/ označující rybu lze použít i jako sloveso. To kromě rybařit (např. go fishing) znamená přeneseně také hledat, pátrat, lovit apod.

Většinou jde o takovou činnost, kdy rukama či pohmatem něco hledáme např. v kapse, v tašce, mezi polštáři na gauči apod.

Podobně jako look for se používá ve vazbě s předložkou for.

He fished around his bag for his wallet. TTT *36
fished for a coin in my pocket. TTT *37  

Můžeme ho použít i přeneseně:

The teacher was fishing for the right answer but no one said a word. TTT *38
I knew she was fishing for a compliment so I said how pretty she looked in that dress. TTT *39  

squirrel sth away

Veverky jsou známé tím, že si dělají zásoby oříšků a jiných dobrot. Takže jistě snadno přijdete na význam frázového slovesa squirrel away/ˌskwɪrəl ə­'weɪ/ – škudlit si něco, hrabat si něco apod.

He has squirreled away enough money to live on comfortably for years. TTT *40
I helped myself to some candy that my brother had squirreled away. TTT *41  

snake

Hady inspirované je sloveso snake/'sneɪk/ – točit se, klikatit se.

The road snaked upwards. TTT *42  

worm

Z pohybu žížal a červů vychází sloveso worm/'wɜ:m/. Používá se, když se někdo protáhne nějakým malým místem apod. Může mít i negativní nádech – vyjadřuje potom něco nečestného.

wormed my way towards the stage. TTT *43
He slowly wormed his way into her life and her heart. TTT *44  

weasel into sth / weasel out of sth

Od lasiček pochází podobné sloveso weasel out/ˌwi:zl 'aʊ­t/ – vykroutit se z něčeho, případně weasel into – protlačit se někam, obzvláště nečestným, nekalým způsobem.

Are you trying to weasel out of your promise again? TTT *45
He somehow managed to weasel himself into the position of principal. TTT *46  

fox sb / outfox sb

Mazané lišky zase stojí za slovesem fox/'fɒks/ či outfox/ˌaʊt'fɒ­ks/ – přelstít, přechytračit.

He outfoxed his opponents. TTT *47
Don't you try to fox me again! I won't fall for it twice. TTT *48  

ram into sth/sb

Beran a jeho tvrdá hlava inspirovala sloveso ram/'ræm/ – narazit do něčeho (obzvláště úmyslně autem), nebo silou něco někam zarazit.

The car was totalled when it rammed into a wall. TTT *49
He rammed the plug into the socket. TTT *50  

goose sb

Sloveso goose/'gu:s/ se někdy používá ve významu plácnout či štípnout do zadku.

She thought he'd goosed her so she turned around and slapped him. TTT *51  

Ve spojení s up nebo along znamená popohnat (představte si někoho, jak proutkem popohání hejno hus).

The government tried to goose up the economy. TTT *52  

hare

Zajíc samozřejmě symbolizuje rychlý běh. Sloveso hare/'heə/ tedy můžeme přeložit jako utíkat, uhánět, pelášit apod.

hared down the stairs and tripped. That's the last thing I remember. TTT *53  

crane

Pták s dlouhým krkem, jeřáb, stojí za slovesem crane/'kreɪn/ – natahovat krk (abychom viděli).

I had to crane my neck to see what was going on. TTT *54  

badger

Sloveso badger/'bædʒə/ vychází z podstatného jména jezevec. Překládáme ho jako naléhat na někoho nebo stále někoho něčím otravovat.

My mother-in-law keeps badgering us to let her babysit our daughter. TTT *55
No, you can't go out tonight. Stop badgering me about it! TTT *56  


U výše uvedených slov vzniklo sloveso z podstatného jména. Je ale několik podstatných jmen označujících zvířata (či hmyz), kde byl proces opačný, tedy lidé pojmenovali tvora podle existujícího slovesa:

 • crow/'krəʊ/ – vrána – vznikla patrně ze slovesa crow/'krəʊ/, které se používá pro krákání či kokrhání (i pro kohoutí kokrhání se používá sloveso crow).
 • duck/'dʌk/ – kachna – pravděpodobně vznikla ze slovesa duck/'dʌk/ – uhnout, sehnout se, vrhnout se k zemi…
 • fly/'flaɪ/ – moucha – podstatné jméno stejného původu jako sloveso fly/'flaɪ/ – létat.

Pozn.: O dalším okřídleném hmyzu, který má v názvu fly se dočtete v článku FLY nejen jako “moucha”.

Existuje ale také spousta sloves, která sice vypadají jako podst. jména označující zvířata, ale jedná se o podobnost spíše náhodnou. Pokud by vás jejich původ zajímal, doporučujeme vám vyhledat si ho v etymologickém slovníku.

 • bear/'beə/ – nést, nosit – nemá nic společného s medvědem
 • seal/'si:l/ – zapečetit, neprodyšně uzavřít – nemá nic společného s tuleněm
 • tick/'tɪk/ – tikat, zaškrtnout – nemá nic společného s klíštětem
 • swallow/'swɒləʊ­/ – spolknout – nemá nic společného s vlaštovkou
 • cock/'kɒk/ – napřímit, vztyčit – nemá pravděpodobně nic společného s kohoutem
 • hawk/'hɔ:k/ – prodávat (podomně, dealersky apod.) – nemá nic společného s jestřábem
 • slug/‘slʌg/ – někomu jednu 'ubalit’ – nemá nic společného se slimákem

Pravopis

Možná jste si v příkladových větách všimli pravopisných změn jako je zdvojování apod. Víte, proč je rabbited jen s jedním T ale ratted se dvěma? Víte, jaký je správný minulý čas slovesa weasel? Je to weaseled nebo weaselled?

Vše se řídí stejnými pravidly, která platí u všech běžných sloves. Pokud si nejste jistí, přečtěte si článek Spelling: Pravopisné změny, nebo rovnou Zdvojování koncové souhlásky.

Na závěr vám můžeme doporučit i článek Body Parts as Verbs, kde najdete celou řadu sloves, která znáte nejspíše jen jako podstatná jména označující části těla, např. head, shoulder, elbow, eye, face atd.

Překlad:
 1. Nemohl jsem se posadit, protože postarší pán tam zabíral obě sedadla.
 2. Brade, přestaň zabírat ten míč jen pro sebe. Má to být týmová hra.
 3. Sestra okupovala dálkový ovladač, a tak jsem šel do svého pokoje a pustil si hudbu.
 4. Můj spolubydlící vždycky ráno zabírá koupelnu.
 5. Udělala dost jídla na tři dny, ale já to všechno sežral hned první den k obědu.
 6. Zbyly nějaké sušenky a nebo jsi je všechny sežral?
 7. Snaž se, aby ses na tom večírku nepřežral.
 8. Děti se přežraly sladkostmi, které ten večer vykoledovaly.
 9. Mysli sám za sebe, nepapouškuj jen to, co slyšíš.
 10. Bezmyšlenkovitě opakovali ten slogan, aniž by si uvědomovali jeho význam.
 11. Náš učitel pouze papouškuje, co četl v učebnici.
 12. Nemá tušení, co to znamená, pouze papouškuje, co řekl jeho bratr.
 13. Naše kultura by se měla přestat opičit po západu. Máme své vlastní tradice!
 14. Napodobila moje taneční pohyby a všichni se smáli. Bylo mi tak trapně.
 15. Reportéři sledovali každý jeho krok.
 16. Pořád za ní chodil, ať šla kamkoliv.
 17. Po celou sezónu náš tým pronásledovala smůla.
 18. Nehltejte!
 19. Měl jsem opravdu hlad, tak jsem ten hamburgr zhltnul a objednal si další.
 20. Podváděl jsem při testu a spolužák mě nabonzoval.
 21. Moje ségra na mě žalovala tátovi.
 22. Byl zatčen, protože ho někdo nahlásil na policii.
 23. Viděl jsem, jak podvádíš! – Práskneš to na mě?
 24. Měl v plánu ji požádat o ruku ale pak nesebral odvahu.
 25. Nesebral jsem odvahu jít na tu horskou dráhu. Vypadala tak šíleně!
 26. Děti byly zastrašeny rozzlobeným pohledem učitele.
 27. Komunistický režim zastrašoval lidi, aby byli zticha.
 28. Přestaňte tu blbnout! Máte práci!
 29. Nechtěli, aby se někomu něco stalo. Jen tak blbnuli.
 30. Děti jen tak blbnuly a čekaly, až přijede babička.
 31. Celé dopoledne něco šolíchal v kuchyni.
 32. Kdo si hrál s mým počítačem?
 33. Nezahrávej si se svým zdravím. Jestli chceš zhubnout, navštiv odborníka.
 34. Mluvili o svém fotbalovém vítězství po celé roky.
 35. Proč ti Britové neustále mluví o počasí?
 36. Snažil se z tašky vylovit peněženku.
 37. Zalovil jsem v kapse po minci.
 38. Učitel z nás chtěl dostat správnou odpověď, ale nikdo neřekl ani slovo.
 39. Bylo mi jasné, že chce slyšet kompliment, tak jsem řekl, jak jí to v těch šatech sluší.
 40. Nahrabal si dostatek peněz, aby z nich mohl pohodlně žít mnoho let.
 41. Dal jsem si trochu dobrot, které si můj bratr nakřečkoval.
 42. Silnice se stáčela nahoru do kopce.
 43. Prodíral jsem se směrem k podiu.
 44. Pomalu jí vklouzl do života i do jejího srdce.
 45. Chceš se zase vykroutit ze svého slibu?
 46. Nějak se mu podařilo protlačit se na pozici ředitele školy.
 47. Přechytračil své protivníky.
 48. Nesnaž se mě zase přelstít. Dvakrát ti nenaletím!
 49. Auto bylo odepsáno, když narazilo do zdi.
 50. Silou zarazil zástrčku do zásuvky.
 51. Myslela si, že jí sáhnul na zadek a tak se otočila a jednu mu vlepila.
 52. Vláda se pokusila popohnat ekonomiku vpřed.
 53. Uháněl jsem dolů po schodech a zakopl. Víc si nepamatuju.
 54. Musel jsem natáhnout krk, abych viděl, co se tam děje.
 55. Tchyně na nás neustále naléhá, abychom ji nechali hlídat naši dceru.
 56. Ne, nemůžeš jít dnes večer ven. Přestaň mě tím otravovat!

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Animal Verbs

Test zaměřený na slovesa PIG, DOG, MONKEY, HORSE apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Názvy zvířat a členy

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animal Verbs - Zvířata jako slovesa? 11 16810 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety