Help for English

Jak vyjádřit strach

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2012

Umíte se v angličtině bát? Další porce užitečných slovíček, tentokrát spojených se strachem.scared

Jak vyjádřit strach

Pojďme se dnes trochu bát a naučit se pár užitečných anglických slovíček. A začneme “od lesa”. V češtině řekneme “mám strach”, ale v angličtině nepoužijeme sloveso “mít”, ale “být”. Více si o této problematice přečtěte v článku Časté chyby: HAVE vs. BE

be worried

Jako “nejslabší” výraz bychom mohli použít slovíčko ‘worried’ /'wʌrɪd/= ustaraný (mající obavy, starosti).

I am worried about my test results. TTT
He looked very worried. TTT
She was worried that he wouldn't come. TTT

be afraid

Další “slabší” slovíčko je pak ‘afraid’ /ə'freɪd/ = obávající se (mající obavy, strach).

I'm afraid to call her. TTT
What are you afraid of? TTT
He was afraid to leave the house. TTT

Toto spojení se však používá také často u zdvořilostních frází, kde má význam je mi líto nebo bohužel:

I'm afraid I can't help you. TTT
I'm afraid there's nothing I can do about it. TTT

be scared

Toto slovíčko je mírně neformální. Dá se však říct, že je “silnější” než předchozí. ‘Scared’ /skeəd/ = vystrašený.

She couldn't breathe. She was so scared. TTT
He's always been scared of snakes. TTT
I'm scared of flying. TTT

be frightened

Další slůvko je opět trochu silnější. ‘Frightened’ /'fraɪtnd/ = vyděšený (vystrašený, bojící se).

She was frightened to look around. TTT
I was frightened to death. TTT
Don't be frightened. There's nothing to worry about. TTT

be terrified

Dále si zmíníme opět nejsilnější slůvko ‘terrified’ /'terəfaɪd/ = velmi vyděšený.

He is terrified of heights. TTT
The little girl was terrified to stay there alone. TTT
Nicole was terrified her daughter would fall. TTT

be petrified

Jako poslední si ukážeme slovíčko, které není tak časté, a označuje asi největší zděšení. ‘Petrified’ /'petrəfaɪd/ = k smrti vyděšený (nemohoucí se hrůzou pohnout).

He was absolutely petrified when he was standing on that edge. TTT
She was too petrified to speak. TTT
I was petrified with fear when I saw the gun. TTT

základní slovesa

Asi jste si všimli, že hodně slovíček výše jsou příčestí minulá (končící na -ed). Tato slova tedy vznikla ze sloves a my si je zde pro pořádek také uvedeme.

scare sb /skeə/ = vystrašit / vyděsit někoho
scared = vystrašený / vyděšený
scary = děsivý, hrozivý

frighten sb /'fraɪtn/ = vyděsit někoho
frightened = vyděšený
frightening = děsivý, hrozivý

terrify sb /'terəfaɪ/ = vyděsit někoho
terrified = vyděšený
terrifying = děsivý, hrozivý

petrify sb /'petrəfaɪ/ = k smrti někoho vyděsit
petrified = k smrti vyděšený
petrifying = děsivý, hrůzostrašný

Pozn.: O příponách -ing a -ed si přečtete článek Pleteme si: Bored or Boring

další výrazy

Na závěr si pojďme ještě ukázat další užitečná slovíčka spojená se strachem.

fear /fɪə/ = strach
terror /terə/ = zděšení, hrůza
fright /fraɪt/ = leknutí, úděs
panic /pænɪk/ = panika, zděšení
alarm /ə'lɑ:m/ = znepokojení, obavy
phobia /'fəʊbɪə/ = fobie

You should express what you think without fear. TTT
There was a look of terror in her eyes. TTT
He got into a panic when he saw the policeman. TTT
The animals were running away in panic. TTT
She looked around in alarm. TTT

dread sth /dred/ = děsit / hrozit se něčeho
dreadful = hrozný, obávaný
dreaded = hrozný, obávaný často použito v humoru

I'm dreading going back there. TTT
Susan dreaded her husband finding out. TTT
The weather was dreadful. TTT

spooky /'spu:ki/ = strašidelný
spooked = vystrašený

They live in a spooky old house. TTT
Our grandpa often told us spooky stories. TTT
I'm not easily spooked. TTT

creepy /'kri:pi/ = příšerný, hrůzu nahánějící

There was a creepy guy watching her. TTT
The attic feels very creepy. TTT

intimidate /ɪn'tɪmədeɪt/ = zastrašovat, nahnat strach (úmyslně)
intimidated = vystrašený, polekaný
intimidating = děsivý, strach nahánějící

I was intimidated by the hostile dogs. TTT
He tried to intimidate his victim. TTT
The whole situation was rather intimidating. TTT
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Fear idioms

Test zaměřený na idiomatická spojení související se strachem.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Bojím, bojím ... 21 8215 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety