Help for English

Jak vyjádřit strach

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2012

Umíte se v angličtině bát? Další porce užitečných slovíček, tentokrát spojených se strachem.scared

Jak vyjádřit strach

Pojďme se dnes trochu bát a naučit se pár užitečných anglických slovíček. A začneme “od lesa”. V češtině řekneme “mám strach”, ale v angličtině nepoužijeme sloveso “mít”, ale “být”.

Pozn.: Více si o této problematice přečtěte v článku Časté chyby: HAVE vs. BE.

be worried

Jako “nejslabší” výraz bychom mohli použít slovíčko worried/'wʌrid/ = ustaraný (mající obavy, starosti).

I am worried about my test results. TTT *1
He looked very worried. TTT *2
She was worried that he wouldn't come. TTT *3  

be afraid

Další “slabší” slovíčko je pak afraid/ə'freɪd/ = obávající se (mající obavy, strach).

I'm afraid to call her. TTT *4
What are you afraid of? TTT *5
He was afraid to leave the house. TTT *6  

Toto spojení se však používá také často u zdvořilostních frází, kde má význam je mi líto nebo bohužel:

I'm afraid I can't help you. TTT *7
I'm afraid there's nothing I can do about it. TTT *8  

be scared

Dá se říct, že scared/'skeəd/ = vystrašený je “silnější” než předchozí výrazy.

She couldn't breathe. She was so scared. TTT *9
He's always been scared of snakes. TTT *10
I'm scared of flying. TTT *11  

be frightened

Další slůvko frightened/'fraɪtnd­/ = vyděšený (vystrašený, bojící se) je opět trochu silnější.

I was frightened to death. TTT *12
Don't be frightened. There's nothing to worry about. TTT *13  

be terrified

Dále si zmíníme ještě silnější slůvko terrified/'terɪfaɪd­/ = velmi vyděšený.

He is terrified of heights. TTT *14
The little girl was terrified to stay there alone. TTT *15
Nicole was terrified her daughter would fall. TTT *16  

be petrified

Jako poslední si ukážeme slovíčko, které není tak časté a označuje asi největší zděšení, petrified/'pe­trəfaɪd/ znamená k smrti vyděšený (nemohoucí se hrůzou pohnout).

He was absolutely petrified when he was standing on that edge. TTT *17
She was too petrified to speak. TTT *18
I was petrified with fear when I saw the gun. TTT *19  

základní slovesa

Asi jste si všimli, že hodně slovíček výše jsou příčestí minulá (končící na -ed). Tato slova tedy vznikla ze sloves a my si je zde pro pořádek také uvedeme.

scare/'skeə/ = vystrašit / vyděsit někoho
scared/'skeəd/ = vystrašený / vyděšený
scary/'skæri/ = děsivý, hrozivý

frighten/'fraɪtn­/ = vyděsit někoho
frightened/'fraɪtnd­/ = vyděšený
frightening/'fraɪtənɪŋ­/ = děsivý, hrozivý

terrify/'terɪfaɪ = vyděsit někoho
terrified/'terɪfaɪd­/ = vyděšený
terrifying/'terɪfaɪɪŋ­/ = děsivý, hrozivý

petrify /'petrəfaɪ/ = k smrti někoho vyděsit
petrified/'pe­trəfaɪd/ = k smrti vyděšený
petrifying = děsivý, hrůzostrašný

Pozn.: O příponách -ing a -ed si přečtete článek Pleteme si: Bored or Boring?.

další výrazy

Na závěr si pojďme ještě ukázat další užitečná slovíčka spojená se strachem.

 • fear/'fɪə/ = strach
 • terror/'terə/ = zděšení, hrůza
 • fright/'fraɪt/ = leknutí, úděs
 • panic/'pænɪk/ = panika, zděšení
 • alarm/ə'lɑ:m/ = znepokojení, obavy
 • phobia/'fəʊbiə/ = fobie

You should express what you think without fear. TTT *20
There was a look of terror in her eyes. TTT *21
He got into a panic when he saw the policeman. TTT *22
The animals were running away in panic. TTT *23
She looked around in alarm. TTT *24  

 • dread/'dred/ = děsit / hrozit se něčeho
 • dreadful/'dred­fl/ = hrozný, obávaný
 • dreaded /'dredɪd/ = hrozný, obávaný to bývá často použito i v humoru

I'm dreading going back there. TTT *25
Susan dreaded her husband finding out. TTT *26
The weather was dreadful. TTT *27  

 • spooky/'spu:ki/ = strašidelný
 • spooked /spu:kt/ = vystrašený

They live in a spooky old house. TTT *28
Our grandpa often told us spooky stories. TTT *29
I'm not easily spooked. TTT *30  

 • creepy/'kri:pi/ = příšerný, hrůzu nahánějící

There was a creepy guy watching her. TTT *31
The attic feels very creepy. TTT *32  

 • intimidate/ɪn'tɪmɪde­ɪt/ = zastrašovat, nahnat strach (úmyslně)
 • intimidated/ɪn'tɪmɪd­eɪtɪd/ = vystrašený, polekaný
 • intimidating/ɪn'tɪmɪdeɪ­tɪŋ/ = děsivý, strach nahánějící

I was intimidated by the hostile dogs. TTT *33
He tried to intimidate his victim. TTT *34
The whole situation was rather intimidating. TTT *35  

Překlad:
 1. Mám strach o své výsledky testu.
 2. Vypadal, že má velké obavy.
 3. Bála se, že nepřijde.
 4. Bojím se jí zavolat.
 5. Čeho se obáváš?
 6. Měl strach opustit dům.
 7. Bohužel vám nemohu pomoci.
 8. Je mi líto, že s tím nemohu nic udělat.
 9. Nemohla dýchat. Byla tak vystrašená.
 10. Vždycky se bál hadů.
 11. Bojím se létání.
 12. Byl jsem k smrti vyděšený.
 13. Nebuď vyděšený. Není čeho se bát.
 14. Strašně se bojí výšek.
 15. Ta malá holčička byla vyděšená zůstat tam sama.
 16. Nicole byla velmi vyděšená, že její dcera spadne.
 17. Byl naprosto vyděšený, když stál na tom okraji.
 18. Byla příliš vyděšená, než aby promluvila.
 19. Byl jsem zkamenělý hrůzou, když jsem viděl tu zbraň.
 20. Měl bys vyjádřit, co si myslíš, bez strachu.
 21. V očích měla hrůzu.
 22. Když uviděl policistu, zmocnila se ho panika.
 23. Zvířata zděšeně utíkala pryč.
 24. Podívala se za sebe znepokojeně.
 25. Děsím se toho vrátit se tam.
 26. Susan se děsila toho, že to její manžel zjistí.
 27. Počasí bylo hrozné.
 28. Bydlí ve strašidelném starém domě.
 29. Náš děda nám často říkal strašidelné příběhy.
 30. Nenechám se lehce postrašit.
 31. Sledoval ji příšerný chlap.
 32. Ta půda působí strašlivě.
 33. Byl jsem vylekaný z těch agresivních psů.
 34. Snažil se zastrašit svou oběť.
 35. Celá ta situace byla strašná.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Fear idioms

Test zaměřený na idiomatická spojení související se strachem.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Bojím, bojím ... 20 12459 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 3 lety