Help for English

Násobné číslovky

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.03.2013

Jednou, dvakrát, třikrát… párkrát, několikrát, mnohokrát… jak je to anglicky?Násobné číslovky

V dnešním článku se podíváme na anglické násobné číslovky (multiplicative adverbs). Jak napovídá anglický název, nejedná se vlastně o číslovky ale spíše o příslovce (jednou, dvakrát…)

once, twice

V angličtině jsou vlastně jen dvě, respektive tři, násobné číslovky:

 • once/'wʌns/ – jednou
 • twice/'twaɪs/ – dvakrát
 • thrice /θraɪs/ – třikrát

Výraz thrice se ale v dnešní angličtině již téměř nevyskytuje, setkáte se s ním spíše ve starší literatuře, v básních apod. A další? Nejsou a snad ani nikdy nebyly (i když někteří jsou přesvědčení, že jako další musí následovat frice).

three times, four times…

Další násobky vytváříme ‘uměle’ pomocí známého slovíčka times:

 • three times – třikrát
 • four times – čtyřikrát
 • twenty-one times – 21krát
 • one hundred and seventy-two times – 172krát
 • a million times – milionkrát

Místo čísla můžeme použít i jinou číslovku, jako např. many, several, a few, a couple of apod.

 • many times – mnohokrát
 • several times – několikrát
 • a few times – párkrát
 • a couple (of) times – párkrát
 • countless times – nesčíslněkrát

V otázce potom používáme how many:

 • how many times – kolikrát

Frekvence

Násobné číslovky se nám hodí např. pro vyjadřování frekvence, tedy příslovečná určení jako jednou týdně, dvakrát za měsíc, desetkrát ročně apod. Po násobné číslovce následuje neurčitý člen a časový údaj (week, month, year apod.)

 • once a day – jednou denně
 • twice a week – dvakrát týdně
 • five times a month – pětkrát měsíčně

Ve formálnější angličtině lze místo členu použít předložku per/'pɜ:/:

 • twice per week – dvakrát týdně

Dvakrát více, pětkrát rychleji

Při porovnávání často používáme spojení s as/'əz/:

 • twice as much/many – dvakrát více
 • three times as fast – třikrát rychleji/rychlej­ší
 • ten times as heavy – desetkrát těžší

Od tří výše se používá i three times faster, four times longer apod.

Pozn.: Více o tomto typu porovnání se dočtete v článku Dvakrát více, třikrát méně.

Násobení – one times two

Pokud mluvíme vyloženě o násobení čísel, once a twice nepoužíváme. Nahrazuje ho times:

 • 1×2=2 (one times two equals two)

Zde totiž slovíčko times spíše označuje to znaménko ‘krát’. Nejedná se potom vlastně vůbec o násobné číslovky. Ani v češtině neříkáme jednou dvě ale jedna krát dvě. Více o matematických operacích se dočtete v článku Základní matematické operace.

One time, two times?

Spojení one time a two times se objevuje spíše zřídka a to především v některých konkrétních významech.

One or two times

Místo once or twice lze používat one or two times, místo twice or three times lze používat two or three times.

He donates blood one or two times a year. TTT *1
I've been to England two or three times, I don't remember exactly. TTT *2  

Obě varianty jsou přípustné.

One time / once

Oba tyto výrazy používáme při vyprávění (one time je spíše americká varianta), kde zasazujeme děj někam do minulosti. Nejedná se ve svém jádru o násobnou číslovku, neříkáme, že se to stalo jen jednou. Říkáme jen, že to byl ‘jeden případ’.

One time / Once I was invited to speak at a conference in Madrid. TTT *3
I remember one time I was driving from work and I hit a deer! TTT *4  

Slovo once také znamená ‘kdysi’, tedy v neurčitém čase v minulosti.

I once lived here. TTT *5
He was famous once, but now no one cares. TTT *6  

Možná budete znát i spojku once, která se používá v časových větách ve významu ‘’ či ‘když’.

Pro pokročilé: twofold, threefold, tenfold

Existuje ještě jeden typ násobných příslovcí (či přídavných jmen) a to číslovky s koncovkou -fold.

 • twofold/'tu:fəʊld – dvakrát, dvojnásobně, dvojnásobný
 • threefold/'θri:fəʊld­/ – třikrát, trojnásobně, trojnásobný
 • fourfold/'fɔ:fəʊld – čtyřikrát
 • fivefold/'faɪvfəʊld­/ – pětkrát
 • sixfold/'sɪksfəʊld­/ – šestkrát
 • tenfold/'tenfəʊld/ – desetkrát
 • atd.

Tato slova se používají především tehdy, říkáme-li, kolikrát se něco zvýšilo, vzrostlo apod. Často je to ve vazbě se slovesy increase nebo grow. Při překladu můžeme sáhnout po českých slovesech zdvojnásobit se, ztrojnásobit se apod.

Their income has increased sixfold over the last five years. TTT *7
The population grew almost twofold. TTT *8  

Tato slůvka lze použít i jako přídavná jména.

We expect a threefold increase in traffic in the town center. TTT *9  

Závěrem

Ukázali jsme, jak se tvoří a používají anglické násobné číslovky. Zopakujeme ještě jednou to nejdůležitější:

 • pro čísla 1 a 2 používáme násobné číslovky oncetwice
 • od čísla 3 výše používáme spojení číslovky a slůvka times (three times, four times…)
Překlad:
 1. Daruje krev jednou či dvakrát do roka.
 2. Byl jsem v Anglii dvakrát nebo třikrát, nepamatuji si přesně.
 3. Jednou jsem byl pozván, abych promluvil na konferenci v Madridu.
 4. Pamatuju si, jak jsem jednou jel domů z práce a porazil jelena.
 5. Kdysi jsem tu bydlel.
 6. Kdysi byl slavný ale dnes je to každému jedno.
 7. Jejich příjmy se za posledních pět let zšestinásobily.
 8. Populace se téměř zdvojnásobila.
 9. Očekáváme trojnásobné zvýšení provozu ve středu města.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Dvakrát více, třikrát méně

Jak v angličtině vyjádřit, že jedna věc je např. dvakrát lepší, třikrát rychlejší, desetkrát těžší apod.
ELEMENTARY

Page one x the first page

Jak správně pracovat s číslovkami u ‘očíslovaných’ podstatných jmen?
PRE-INTERMEDIATE

Fiktivní číslovky

Článek o anglických fiktivních číslovkách zillion, umpteen apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Násobné číslovky 7 7210 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety