Help for English

Father, grandfather, stepfather, godfather....

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.09.2013

Jaké divy lze v angličtině udělat s šesti základními slovíčky pro členy rodiny father, mother, son, daughter, brother, sister? Posuďte sami…Mother, father, son, daughter, brother, sister…

V nadpisu vidíme šest základních slovíček týkajících se rodiny. Ty asi všichni znáte z úplně prvních hodin angličtiny, někteří možná již od mateřské školy. Dnes si ale ukážeme, jaké divy se s těmito slovíčky dají udělat. Využijeme je, aby nám místo šesti členů rodiny pomohly pojmenovat pár desítek dalších.

GRAND-

První skupina slovíček bude jednoduchá. Vytvoříme je pomocí předpony grand-. Vyjádříme tak vztahy mezi prarodiči a vnoučaty:

 • grandfather/'grænfɑ:­ðə/ – dědeček

  nebo taky grandad/'grændæd­/ (am. granddad), grandpa/'grænpɑ:­/

 • grandmother/'grænmʌð­ə/ – babička

  nebo taky grandma/'grænmɑ:­/, granny/'græni/

 • grandparents/'grænpeər­ənts/ – prarodiče
 • grandson/'grænsʌ­n/ – vnuk
 • granddaughter/'grænd­ɔ:tə/ – vnučka
 • grandchildren/'grændt­ʃɪldrən/ – vnoučata (případně grandkids)

Použít můžete tuto pomůcku s výslovností. Kliknutím na obrázek si ho můžete zvětšit a případně vytisknout.

Pozn.: Zřídka se setkáte i se slovy grandaunt /'grændɑ:nt/ – prateta (teta jednoho z rodičů) a granduncle /'grændʌŋkl/ – prastrýc (strýc jednoho z rodičů).

GREAT-

Přidáme-li před dědečky, babičky a vnoučata ještě great-, vyjádříme tak českou předponu pra:

 • great-grandfather/ˌgreɪt'g­rænfɑ:ðə/ – pradědeček
 • great-grandmother/ˌgreɪt'g­rænmʌðə/ – prababička
 • great-grandson – pravnuk
 • great-granddaughter – pravnučka

Pozn.: I pro výše uvedené pratety a prastrýce lze použít tuto předponu (great-aunt, great-uncle).

Slovíčko great lze před přidat i několikrát, vytvoříme potom prapradědečky a praprapraprapra­babičky.

 • great-great-grandfather – prapradědeček
 • great-great-great-grandmother – prapraprababička

Znáte seriál Futurama? Professor Farnsworth is Fry's great-great-great-great-great-great-great-nephew. (Pravděpodobně tam těch ‘pra’ má být daleko více.)

STEP-

Předponou step- vyjádříme, že rodič, sourozenec nebo dítě není něčí ‘vlastní’, nejsou nijak biologicky spojeni. Daný vztah vlastně vznikl tím, že rodič dítěte uzavře manželství s někým jiným, než tím druhým rodičem.

 • stepfather/'stepˌfɑ­:ðə/ – nevlastní otec (také stepdad)
 • stepmother/'stepˌmʌ­ðə/ – nevlastní matka (také stepmom)
 • stepson/'stepˌsʌ­n/ – nevlastní syn
 • stepdaughter/'stepˌ­dɔ:tə/ – nevlastní dcera
 • stepbrother/'stepˌbr­ʌðə/ – nevlastní bratr
 • stepsister/'stepˌsɪ­stə/ – nevlastní sestra

Stepfather a stepmother lze také samozřejmě překládat slovy otčím a macecha, ale tato dvě slůvka mají v češtině poměrně negativní náboj. V angličtině ale tento náboj nemají. V pohádkách vystupuje evil stepmother – zlá macecha.

HALF-

Zmínili jsme slovíčka stepbrother a stepsister, tedy sourozence, kteří nejsou nijak pokrevně spřízněni. Tady ale pozor na další dvě slovíčka:

 • half-brother/'hɑ:fˌbr­ʌðə/
 • half-sister/'hɑ:fˌsɪ­stə/

To jsou sourozenci, kteří mají jednoho rodiče společného. Formálně se jmenují polobratr a polosestra, ale s tím se určitě v běžné mluvě nesetkáváme. V češtině těmto sourozencům říkáme buď klasicky bratr/sestra (zpravidla pokud si jsou blízcí), nebo ‘nevlastní bratr/sestra’.

-IN-LAW

Šestice základních slovíček z nadpisu nám poslouží i k pojmenování těch členů rodiny, které člověk získá skrze uzavřené manželství. Zde za slovo father, mother apod. přidáme -in-law /ɪn'lɔ:/.

 • father-in-law/'fɑ:ðərɪn­ˌlɔ:/ – tchán (otec manžela/manželky)
 • mother-in-law/'mʌðərɪnˌ­lɔ:/ – tchyně (matka manžela/manželky)
 • brother-in-law/'brʌðərɪn­ˌlɔ:/ – švagr (bratr manžela/manželky)
 • sister-in-law/'sɪstərɪn­ˌlɔ:/ – švagrová (sestra manžela/manželky)

Takto vzniklý vztah samozřejmě funguje oběma směry. Takže když se někdo stane někomu tchánem nebo tchýní, dotyčný je potom zeť (son-in-law/'sʌnɪnˌlɔ­:/) nebo snacha (daughter-in-law/'dɔ:tərɪn­ˌlɔ:/).

Tchánovi a tchýni se jedním slovem často říká in-laws/'ɪnlɔ:z/ (rodiče manžela/manželky).

Pozn.: Pozor na výslovnost. Nezní to jako in love. Když to tak vyslovíte, bude to zamilovaná máma a nikoliv tchýně.

I zde pro vás máme pomůcku:

in-laws

BIOLOGICAL

Občas se setkáme se spojeními biological/baɪə'lɒd­ʒɪkl/ father/mother/brot­her/sister. Použijeme je především tehdy, když chceme naznačit, že někdo, ke komu nemáme nijak blízko, nezastával v našem životě roli otce/matky apod., je náš skutečný, biologický otec/matka.

Většinou tak dáváme do kontrastu toho, kdo se k nám jako otec choval, kdo nás vychoval, a toho, kdo pouze poskytl ‘genetickou informaci’.

ADOPTIVE / ADOPTED

Dojde-li k adopci dítěte, používáme potom přídavná jména adoptive (pro ty členy rodiny, kteří někoho adoptovali) a adopted (pro ty, kdo byli adoptováni).

 • adoptive father – adoptivní otec
 • adoptive mother – adoptivní matka
 • adoptive parents – adoptivní rodiče
 • adopted son – adoptovaný syn
 • adopted daughter – adoptovaná dcera

U bratrů a sester může být obojí – ten, kdo je do rodiny adoptován, je zpravidla adopted brother/sister a ten, kdo do své rodiny nového člena přijímá je adoptive brother/sister.

FOSTER

Jedná-li se o pěstounskou péči, tam používáme slůvko foster/'fɒstə/:

 • foster father – otec – pěstoun
 • foster mother – matka – pěstounka
 • foster parents – rodiče – pěstouni
 • foster son – syn – chlapec v pěstounské péči
 • foster daughter – dcera – dívka v pěstounské péči

SURROGATE

Dále tu máme slovíčko surrogate/'sʌrəgət. Nejčastěji se používá ve spojení surrogate mother/father/son/dau­ghter. Označuje takový vztah mezi dítětem a dospělým, kde člověk není ani opravdový, ani nevlastní a dokonce ani adoptivní otec/matka, pouze dítěti tuto roli plní. Např. po smrti rodičů se může jednat o staršího sourozence, prarodiče, tetu, velmi dobrou známou rodičů apod.

Nemusí se ani jednat o to, že by dítě o opravdové rodiče přišlo. K některému člověku si může vytvořit takovýto vzah i tak. V češtině o takovém člověku třeba řekneme, že je naše ‘druhá máma’ nebo náš ‘druhý táta’. I zde lze použít spojení surrogate mother či surrogate father.

Druhý – a naprosto odlišný – význam těchto slov je spojen s tím, že někomu se nedaří pořídit si vlastní děti přirozenou cestou. V tom případě je potřeba např. dárce spermatu, vajíčka nebo dokonce ženy, která dítě pro někoho odnosí a porodí. Těm se pak také říká surrogate mother a surrogate father.

GOD-

V některých náboženstvích mají takzvané kmotry či kmotřence. Je to vztah, kde je dítěti určen někdo, kdo za něho ponese jakousi odpovědnost před Bohem a bude ho vést ke zbožnému životu. Někdy jde pouze o tradici.

 • godfather/'gɒdˌfɑ:­ðə/ – kmotr
 • godmother/'gɒdˌmʌð­ə/ – kmotra
 • godson – kmotřenec
 • god-daughter – kmotřenka

Závěrem

Vidíte, že s šesti slovíčky father, mother, son, daughter, brother a sister jsme si poměrně slušně vystačili k pojmenování mnoha dalších lidí v našich životech.

Čeština je na toto určitě bohatší, barvitější a také mnohem složitější. V angličtině je to snadné a jednoduchost kazí to snad pouze slova aunt, uncle, nephew, niece a cousin. Uznejte, nemohli být staří Angličané trochu vynalézavější a i pro tyto členy rodiny vymyslet něco, co obsahuje tu šestici základních slov?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

FAMILY (pomůcka)

Dnes nabízíme k vytištění jednoduchou pomůcku se slovíčky z řady ‚prarodiče – vnoučata‘.
ELEMENTARY

FAMILY TREE (pomůcka)

Dnes nabízíme začátečníkům k vytištění pomůcku, díky které se lépe zorientují ve slovní zásobě spojené s rodinnými příslušníky.
STARTER

Rodina

Slovíčka označující členy rodiny.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Father, grandfather, stepfather, godfather.... 15 8877 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety