Help for English

Information, advice, news

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.09.2013

Proč se u slovíček INFORMATION, ADVICE a NEWS tak často chybuje? Jak se chybám vyhnout?Information, advice, news

Rád bych se s vámi dnes podíval na tři zajímavá anglická slova – INFORMATION, ADVICE a NEWS. Jsou zajímavá hlavně proto, že se v nich velmi často chybuje. A chybuje se v nich z toho důvodu, že se poměrně zásadně gramaticky liší od českých slov informace, rada a zpráva.

Problém spočívá v jejich počitatelnosti, tedy spíše NEPOČITATELNOSTI. Pokud jste o tomto jevu ještě neslyšeli, určitě si přečtěte základní článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

V angličtině jsou slova INFORMATION, ADVICE a NEWS nepočitatelná. Vyjadřují pouze jakoby abstraktní myšlenku a nikoliv konkrétní jednotlivé informace, rady či zprávy/novinky. Je tedy špatně říci např.:

I need some informations.
I have two advices for you.
There weren't many interesting news on TV today.

Je potřeba to říci takto:

I need some information. TTT
I have some advice for you. TTT
There wasn't much interesting news on TV today. TTT

Jak vidíte, v těchto větách není rozlišeno, zda se jedná o jednu informaci/radu/zprá­vu nebo více. Angličtina to většinou vůbec nerozlišuje. Studenti si toto ale dokáží jen velmi těžko představit. Jak to, že to nerozlišují?

Představte si to tak, že oni vlastně větu ‘potřebuji informaci/infor­mace’ chápou podobně jako ‘potřebuji informovat’. V takové větě ani my v češtině nerozlišujeme, jestli to informování proběhne jednou informací nebo více informacemi. Podobně ‘mám pro tebe radu/nějaké rady’ chápou jako ‘chci ti poradit’. Opět ani čeština nerozlišuje, zda mu chci dát jednu nebo více rad.

Není-li tedy vyloženě potřeba rady, informace či zprávy počítat, naučte se používat pouze SOME INFORMATION, SOME ADVICE a SOME NEWS. U slova NEWS si obzvláště dejte pozor, že ačkoliv se tváří jako množné číslo, je to SINGULÁR, jednotné číslo. NEWS IS. Vždy NEWS IS, nikdy NEWS ARE.

Je-li rad, zpráv, informací hodně, použijte:

A LOT OF INFORMATION
A LOT OF ADVICE
A LOT OF NEWS

Když je jich málo:

LITTLE INFORMATION
LITTLE ADVICE
LITTLE NEWS

Je-li jich trochu:

A LITTLE INFORMATION
A LITTLE ADVICE
A LITTLE NEWS

Když jich není moc:

NOT MUCH INFORMATION
NOT MUCH ADVICE
NOT MUCH NEWS

Když je jich příliš:

TOO MUCH INFORMATION
TOO MUCH ADVICE
TOO MUCH NEWS

Skoro vždy si poradíme i bez počítání.

Rozhodně u těchto slov NIKDY nebude množné číslo (informations, advices, newses), číslovka (two informations, three advices, four newses) ani neurčitý člen (an information, an advice, a news).

Ale co když PŘESTO budeme chtít informace/rady/zprá­vy POČÍTAT?

Potom máme dvě možnosti:

1) A PIECE OF / A BIT OF

Podobně jako u piva můžeme říci a glass of beer, u dortu můžeme říct a piece of cake, u mýdla a bar of soap apod., u našich tří slovíček použijeme A PIECE OF … nebo A BIT OF… Tím se z obecných informací stane jedna konkrétní informace, z rad se stane konkrétní rada a ze zpráv se stane jedna konkrétní zpráva.

I need a piece of information. TTT
I have two pieces of advice for you. TTT
Two bits of news caught my attention. TTT

PIECE a BIT jsou normální počitatelná podstatná jména, proto ten neurčitý člen (a bit of…) nebo množné číslo (two bits of…).

2) TIP, FACT, ITEM…

Druhou možností, jak informace, rady a zprávy počítat, je náhrada slov INFORMATION, ADVICE a NEWS jiným – počitatelným – podstatným jménem. Slovo ADVICE např. snadno nahradíme slovem TIP:

I have two tips for you. TTT
Thanks for the tip. TTT
That's an interesting tip. I'll try that. TTT

Slovo INFORMATION lze někdy nahradit např. slovíčkem FACT:

The book has a lot of interesting facts about the history of the human language. TTT
The information was correct with the exception of one fact on page three. TTT

Výraz NEWS lze nahradit např. slovy A NEWS ITEM, A NEWS REPORT (případně pouze ITEM či REPORT).

I just saw a news item about some schools being closed tomorrow. TTT
According to several news reports, the principal of the school was arrested. TTT

Závěrem

Počitatelnost podstatných je jev složitější a skrývá v sobě další záludnosti a podobný článek bych vlastně mohl napsat i o dalších slovech. Dnes jsem se zaměřil pouze na tato tři, protože si jsou v mnohém podobná a studenti se u nich dopouštějí stejných chyb. Doporučuji si přečíst i článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?

Článek o tom, jak se v angličtině počítají podstatná jména nepočitatelná.
PRE-INTERMEDIATE

Jak počítat nepočitatelné

V tomto ilustrovaném cvičení se naučíte vytvářet vazby, pomocí kterých lze počítat nepočitatelná podstatná jména, tedy jak říci např. jedna káva, jedna rýže, jedny kalhoty, jedny sardinky apod.
ALL LEVELS

Breaking News English Lessons

Internetové stránky, kde najdete velké množství zjednodušených článků z novin. Materiály určené převážně učitelům angličtiny se však mohou hodit i studentům, kteří si chtějí zlepšit čtecí a poslechové dovednosti.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Information, advice, news 12 8087 Od Sharci poslední příspěvek
před 6 lety