Help for English

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.01.2015

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?Přípona -FUL

Použití přípony -ful a jejího protikladu -less patří mezi základnější pravidla tvoření přídavných jmen. Věnovali jsme se jí například ve druhé části seriálu o příponách.

Dosadíte-li za podstatné jméno příponu -ful TTT, vznikne nám přídavné jméno, např.: careful, useful, colourful, cheerful, thankful, thoughtful.

Dnes si však ukážeme, že stejnou příponu můžeme občas použít k vytvoření dalšího podstatného jména, které vždy označuje množství.

Podívejte se na následující dvě věty a pokuste se pochopit význam zvýrazněných slov:

He grabbed a handful of cookies and left.
You will only need two spoonfuls of sugar.

Stejně jako je tomu u přídavných jmen typu careful, i zde vznikla přípona -ful ze slovíčka full.

Slůvko handful proto označuje ruku plnou něčeho, tedy hrst. Slovo spoonful pak popisuje lžíci plnou něčeho, tedy lžíci jako množství.

He grabbed a handful of cookies and left. TTT
You will only need two spoonfuls of sugar. TTT  

Někdy pro tato slovíčka máme jednoduchý překlad (jako třeba hrst), jindy bohužel v češtině zvláštní slovo nemáme:

handful = hrst(ka) (i přeneseně), dlaň (plná něčeho)
armful = náruč (plná něčeho)
mouthful = ústa (plná něčeho), sousto/doušek (plná ústa)
spoonful = lžíce (jako množství)
cupful = hrnek (jako množství)
capful = víčko (jako množství)
bowlful = miska (jako množství)
shovelful = plná lopata (jako množství)
pocketful = plná kapsa
basketful = plný koš(ík)

Lépe vše pochopíte na příkladových větách:

He grabbed a handful of cookies and left. TTT
Only a handful of employees listened to him. TTT
He drank a handful of water from the well. TTT
Should I feel guilty about my evening handful of peanuts? TTT
I didn't take much. Just a handful. TTT  

He was standing there with an armful of flowers. TTT
Steve laid an armful of books on the table and sat down. TTT
The apples were all ripe and I soon had an armful. TTT
Susan needed to collect an armful of logs for the stove. TTT
He leaned into the compost box to grab a double armful of grass cuttings. TTT  

Finish your mouthful first, please. TTT
It tastes alright for a few mouthfuls and then it gets a bit monotonous. TTT
Jack talked eagerly between mouthfuls. TTT
He smiled at her with a mouthful of rotten teeth. TTT
I had a mouthful of cider and ate the remains of the chicken. TTT  

It wasn't sweet enough so I added another spoonful of sugar. TTT
You can add some heat with half a spoonful of chilli. TTT
He got a bowl of pea soup with a spoonful of sour cream on top. TTT
And now sprinkle a few teaspoonfuls of grated parmesan on top. TTT
She was thinking about the offer, slowly stirring a spoonful of sugar into her coffee. TTT  

Jak vidíte na příkladových větách, výsledné podstatné jméno je běžně počitatelné, proto a handful nebo spoonfuls.

lžíce v detailu

Možná víte, že velká (polévková lžíce) je tablespoon a malá (čajová) je teaspoon. Stejně tak můžete pro vyjádření množství použít tablespoonful nebo teaspoonful. Obecně se však pod obyčejným spoonful myslí polévková lžíce.

Taky je zde dobré zmínit obsah samotné lžíce:

level spoonful = zarovnaná lžíce
heaped spoonful = vrchovatá lžíce (také heaping)

I zde platí pravidlo, že obecné slovíčko spoonful popisuje většinou lžíci vrchovatou.

a spoonful of … / a spoon of …

Jak je z článku patrné, pro vyjádření množství, které pojme jedna lžíce, se používá slovo spoonful, tedy například:

a spoonful of honey
three spoonfuls of sugar

Pro některé rodilé mluvčí je to jediná přijatelná varianta. Můžete se však setkat i s jednodušším spojením (které je podobné českému):

a spoon of honey
three spoons of sugar

Proč se ale nenaučit použití právě s příponou -ful. Můžete se vám to hodit v mnoha jiných situacích (viz příkladové věty z článku).

pozor na výslovnost

Ač přípona -ful vznikla ze slůvka full, výslovnost je značně rozdílná. Psali jsme o tom již v samostatném článku. Slovíčko “plný”, tedy full, vyslovujeme /fʊl/, ale přípona -ful se vyslovuje většinou /fəl/.

A i když u slovíček z dnešního článku najdete ve slovnících výslovnost například /'hændfʊl/, rozhodně vyslovujte spíše /'hændfəl/.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Často ji špatně vyslovují a/nebo ji špatně píší. (upravený článek z roku 2010)

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -WISE

Co vyjadřuje přípona -WISE a jak se používá.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípona -FUL (jak ji možná neznáte) 1 2802 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 6 lety