Help for English

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.01.2015

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?Přípona -FUL

Použití přípony -ful a jejího protikladu -less patří mezi základnější pravidla tvoření přídavných jmen. Věnovali jsme se jí například ve druhé části seriálu o příponách.

Dosadíte-li za podstatné jméno příponu -ful TTT *1, vznikne nám přídavné jméno, např.: careful, useful, colourful, cheerful, thankful, thoughtful.

Dnes si však ukážeme, že stejnou příponu můžeme občas použít k vytvoření dalšího podstatného jména, které vždy označuje množství.

Podívejte se na následující dvě věty a pokuste se pochopit význam zvýrazněných slov:

He grabbed a handful of cookies and left.
You will only need two spoonfuls of sugar.

Stejně jako je tomu u přídavných jmen typu careful, i zde vznikla přípona -ful ze slovíčka full.

Slůvko handful proto označuje ruku plnou něčeho, tedy hrst. Slovo spoonful pak popisuje lžíci plnou něčeho, tedy lžíci jako množství.

He grabbed a handful of cookies and left. TTT *2
You will only need two spoonfuls of sugar. TTT *3  

Někdy pro tato slovíčka máme jednoduchý překlad (jako třeba hrst), jindy bohužel v češtině zvláštní slovo nemáme:

handful/'hændfʊ­l/ = hrst(ka) (i přeneseně), dlaň (plná něčeho)
armful/'ɑ:mfʊl­/ = náruč (plná něčeho)
mouthful/'maʊθf­ʊl/ = ústa (plná něčeho), sousto/doušek (plná ústa)
spoonful/'spu:nfʊ­l/ = lžíce (jako množství)
cupful/'kʌpfʊl = hrnek (jako množství)
bowlful/'bəʊlfʊ­l/ = miska (jako množství)
pocketful/'pɒkɪtfʊ­l/ = plná kapsa

Dále jsou to třeba slova capful = víčko (jako množství), shovelful = plná lopata (jako množství) nebo basketful = plný koš(ík).

Lépe vše pochopíte na příkladových větách:

He grabbed a handful of cookies and left. TTT *4
Only a handful of employees listened to him. TTT *5
He drank a handful of water from the well. TTT *6
Should I feel guilty about my evening handful of peanuts? TTT *7
I didn't take much. Just a handful. TTT *8  

He was standing there with an armful of flowers. TTT *9
Steve laid an armful of books on the table and sat down. TTT *10
The apples were all ripe and I soon had an armful. TTT *11
Susan needed to collect an armful of logs for the stove. TTT *12
He leaned into the compost box to grab a double armful of grass cuttings. TTT *13  

Finish your mouthful first, please. TTT *14
It tastes alright for a few mouthfuls and then it gets a bit monotonous. TTT *15
Jack talked eagerly between mouthfuls. TTT *16
He smiled at her with a mouthful of rotten teeth. TTT *17
I had a mouthful of cider and ate the remains of the chicken. TTT *18  

It wasn't sweet enough so I added another spoonful of sugar. TTT *19
You can add some heat with half a spoonful of chilli. TTT *20
He got a bowl of pea soup with a spoonful of sour cream on top. TTT *21
And now sprinkle a few teaspoonfuls of grated parmesan on top. TTT *22
She was thinking about the offer, slowly stirring a spoonful of sugar into her coffee. TTT *23  

Jak vidíte na příkladových větách, výsledné podstatné jméno je běžně počitatelné, proto a handful nebo spoonfuls.

lžíce v detailu

Možná víte, že velká (polévková lžíce) je tablespoon/'teɪblspu­:n/ a malá (čajová) je teaspoon/'ti:spu:n­/. Stejně tak můžete pro vyjádření množství použít tablespoonful nebo teaspoonful. Obecně se však pod obyčejným spoonful myslí polévková lžíce.

Taky je zde dobré zmínit obsah samotné lžíce:

 • level spoonful = zarovnaná lžíce
 • heaped spoonful = vrchovatá lžíce (také heaping)

I zde platí pravidlo, že obecné slovíčko spoonful popisuje většinou lžíci vrchovatou.

a spoonful of … / a spoon of …

Jak je z článku patrné, pro vyjádření množství, které pojme jedna lžíce, se používá slovo spoonful, tedy například:

 • a spoonful of honey
 • three spoonfuls of sugar

Pro některé rodilé mluvčí je to jediná přijatelná varianta. Můžete se však setkat i s jednodušším spojením (které je podobné českému):

 • a spoon of honey
 • three spoons of sugar

Proč se ale nenaučit použití právě s příponou -ful. Můžete se vám to hodit v mnoha jiných situacích (viz příkladové věty z článku).

pozor na výslovnost

Ač přípona -ful vznikla ze slůvka full, výslovnost je značně rozdílná. Psali jsme o tom již v samostatném článku. Slovíčko “plný”, tedy full, vyslovujeme /fʊl/, ale přípona -ful se vyslovuje většinou /fl/.

A i když u slovíček z dnešního článku najdete ve slovnících výslovnost například /'hændfʊl/, rozhodně vyslovujte s krátkým nezřetelným U. V přepisu není totiž /u/ ale /ʊ/ a to je poměrně rozdíl. Viz článek Problematická výslovnost -oo-.

Překlad:
 1. POZOR! na konci píšeme jen jedno L
 2. Popadl hrst sušenek a odešel.
 3. Budeš potřebovat jen dvě lžíce cukru.
 4. Popadl hrst sušenek a odešel.
 5. Jen hrstka zaměstnanců ho poslouchala.
 6. Vypil plnou dlaň vody ze studně.
 7. Měla bych se cítit provinile ohledně svojí večerní hrstky buráků?
 8. Nevzal jsem si moc. Jen hrst.
 9. Stál tam s náručí plnou květin.
 10. Steve položil na stůl náruč knih a posadil se.
 11. Ta jablka byla zcela zralá a brzo jsem jich měl plnou náruč.
 12. Susan potřebovala sesbírat náruč polen do kamen.
 13. Nakonil se do kompostéru a popadl velkou náruč nasekané trávy.
 14. Nejprve dojez, co máš v puse, prosím.
 15. Pár soust to chutná docela dobře, ale pak to začne být trochu monotónní.
 16. Jack mluvil horlivě mezi sousty.
 17. Usmál se na ni ústy plnými zkažených zubů.
 18. Dal jsem si plný doušek cideru a snědl zbytek kuřete.
 19. Nebylo to dost sladké, tak jsem přidal další lžíci cukru.
 20. Můžete přidat na pálivosti polovinou lžičky čili.
 21. Dostal misku hráškové polévky se lžící zakysané smetany.
 22. A teď nahoru posypej pár čajových lžiček strouhaného parmezánu.
 23. Přemýšlela o té nabídce a pomalu si do kávy vmíchala lžičku cukru.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Často ji špatně vyslovují a/nebo ji špatně píší.

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -EE

Pravděpodobně znáte slovo EMPLOYEE. Často se však plete s podobným EMPLOYER. Jak je to s podstatnými jmény, která končí na -EE, a jaký mají vztah k příponě -ER?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přípona -FUL (jak ji možná neznáte) 1 3622 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 9 lety