Help for English

Food idioms (2)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.10.2017

Víte, že citron může být šunka? A umíte v angličtině mazat med kolem pusy? To a mnohem více se dočtete v dnešním článku o idiomech.Food idioms (2)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je jejich pochopení poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

have butterfingers/hæv 'bʌtəf­ɪngəz/ – být nešika, být nemehlo TTT *1
butterfingers/'bʌtəfɪngə­z/ – nemehlonešika

Don't throw him the ball, he has butterfingers. TTT *2
God, you dropped it again! – Sorry, I am such a butterfingers. TTT *3  

cherrypick/'tʃe­ripɪk/ (cherry-pick) – vybírat si jen to nejlepší TTT *4

The company cherrypicked profitable areas, ignoring the others. TTT *5
You can't cherry-pick only the best nuts that are easy to crack and leave the rest to me. We will have to open all the nuts that are in the bowl anyway. TTT *6  

spice up/ˌspaɪs 'ʌp­/ – dodat šmrnc, oživit (taky okořenit)

If you two aren't happy with your sex life anymore, why don't you spice it up a little? TTT *7
The party was quite boring when I got there and no one was having much fun. Then Jason and Sarah arrived and spiced the party up with some games. It was really cool. TTT *8  

butter up/'ˌbʌtəˌʌp – podlézat, přehnaně lichotit, mazat med kolem huby TTT *9

My colleague Mark is always buttering up our boss. He naively thinks he'll get a pay rise. TTT *10
At least butter me up a little if you want to borrow some money. TTT *11  

peanuts/'pi:nʌts/ – pakatel, pár šupů TTT *12

A thousand pounds for that fancy watch? I'm sure it's just peanuts for him. TTT *13
Do you know how much they are offering to pay? I'm not going to work for peanuts! TTT *14  

lemon/'lemən/ – šunt, šunka, béčko, slabota (často ve spojení s auty)

He seems happy with the pre-owned car, but I'm afraid he'll find out very soon it's a lemon. TTT *15
My new phone is a real lemon. I regret ever buying it. TTT *16  

mutton dressed as lamb/ˌmʌtn dres­t əz 'læm/ – stará vykopávka (která si hraje na mladou TTT *17

Do you really want to buy this dress? You aren't twenty anymore and I'm sure you don't want to look like mutton dressed as lamb, do you? TTT *18
She usually dresses the same way as her daughter. She believes mutton dressed as lamb is sexy or something. TTT *19  

sugar-coat/'ʃʊgəkəʊt­/ – zaobalit – učinit přijatelným, stravitelným TTT *20

I wouldn't tell him about the commotion. Well, ok, tell him, but sugar-coat it a little. TTT *21
No matter how much I sugar-coated the news, it left her devastated. TTT *22  

compare apples and oranges/kəmˌpeə ˌ­æplz ənd 'ɒrənʒdɪz/ – míchat/porovnávat jablka s hruškami TTT *23

My job and your job? Give me a break. It's like comparing apples and oranges. I work much harder. TTT *24
I know you painted the hall last year and yes, it looks much better now. But painting all the house is not the same. Don't compare apples and oranges. TTT *25  

Pozn.: Možná je i varianta compare apples with oranges nebo mix apples and/with oranges.

packed like sardines/ˌpækt la­ɪk sɑ:'di:nz/ – namačkaní jako sardinky

There were only two cabins on that boat so we were packed like sardines when we wanted to sleep. Otherwise the voyage was amazing. TTT *26
When the bus came, it was already terribly crowded. Steve managed to squeeze in, but all the passengers were packed like sardines. TTT *27  

rub salt into the wound/rʌb 'sɔ:l­t ɪntə ðə ˌwu:nd/ – dělat to ještě horší TTT *28

Not only did his boss reduce his salary, he rubbed salt in his wound by telling him he could easily fire him. TTT *29
She failed the final exam and to rub salt into the wound her boyfriend dumped her the very same day. TTT *30  

cream of the crop/'kri:m ə­v ðə 'krɒp/ – výkvět, to nejlepší TTT *31

Some of the new employees think they are the cream of the crop. They think they're much better than the rest of us. TTT *32
This new car really is the cream of the crop. TTT *33  

Pozn.: Setkat se v angličtině můžete také s francouzským crème de la crème/ˌkrem d­ə lɑ: 'krem/ (nejlepší z nejlepších). TTT *34

like taking candy from a baby – hračka, snadná věc TTT *35

I hope you aren't surprised we won. Come on, it was like taking candy from a baby. TTT *36
Whenever my grandma sees a door-to-door salesperson, she always buys something. It's so easy for them. It's like taking candy from a baby. TTT *37  

that's the way the cookie crumbles – tak to (na světě) chodí, tak už to bývá TTT *38

Not everything always turns out the way you want. That's the way the cookie crumbles. TTT *39
You can't always win. That's the way the cookie crumbles. TTT *40  

life is not a bowl of cherries – život není peříčko/procházka růžovou zahradou TTT *41

It's so unfair! – Well, life is not a bowl of cherries. TTT *42
I know. Life isn't always a bowl of cherries, but I will not give up. TTT *43  

you can't make an omelette without breaking (a few) eggs – když se kácí les, lítají třísky TTT *44

Some employees will have to be dismissed in order for the company to become more successful. You know what they say, you can't make an omelette without breaking a few eggs. TTT *45  

too many cooks spoil the broth/stew – když moc lidí mluví do stejné věci, dopadne to špatně TTT *46

I think only James and Steve should take care of the contract. You know what they say, too many cooks spoil the broth. TTT *47
I know that too many cooks spoil the stew, but two heads are better than one. TTT *48  

Některé idiomy (zde hlavě ty na konci seznamu) hraničí až s klišé, proto doporučujeme i samostatný článek o anglických klišé.

Překlad:
 1. doslova mít máslové prsty
 2. Neházej mu ten míč, je to gramla.
 3. Bože, ty jsi to zase upustil! – Promiň, jsem strašné nemehlo.
 4. doslova vybírat třešinky
 5. Ta firma si vybrala jen ziskové oblasti a ignorovala ty ostatní.
 6. Nemůžeš si vybírat jen ty nejlepší ořechy, co se lehce rozlousknou, a nechat zbytek na mně. Stejně budeme muset otevřít všechny ořechy, co jsou v misce.
 7. Pokud už nejste vy dva spokojení se svým sexuálním životem, co ho takhle trochu okořenit?
 8. Ten večírek byl docela nudný, když jsem tam dorazil, a nikdo se moc nebavil. Pak přišli Jason a Sarah a oživili ten večírek pomocí her. Bylo to super.
 9. doslova mazat máslem
 10. Můj kolega Marek neustále podlézá našemu šéfovi. Naivně si myslí, že dostane přidáno.
 11. Alespoň mi trochu podlézej, když chceš půjčit peníze.
 12. doslova buráky
 13. Tisíc liber za ty nóbl hodinky? Jsem si jistý, že to je pro něj pakatel.
 14. Víš, kolik nabízejí platit? Nehodlám pracovat za pár šupů.
 15. Zdá se, že je s tím autem z druhé ruky spokojený, ale obávám se, že brzy zjistí, že je to šunka.
 16. Můj nový telefon je pěkný šunt. Lituju, že jsem si ho kdy kupoval.
 17. doslova skopové převlečené za jehněčí
 18. Ty si opravdu chceš koupit tyhle šaty? Už ti není dvacet a jsem si jistý, že nechceš vypadat jako stará, co si hraje na mladou, že?
 19. Obvykle se obléká stejně jako její dcera. Má dojem, že stará oblečená za mladou je sexy nebo tak něco.
 20. doslova obalit v cukru
 21. Neříkal bych mu o tom pozdvižení. No, ok, řekni mu to, ale trochu to zaobal.
 22. Ať jsem tu zprávu zaobalil, jak to jen šlo, stejně z toho byla zdevastovaná.
 23. doslova porovnávat jablka a pomeranče
 24. Moje práce a tvoje práce? Přestaň mě štvát. To je jako porovnávat jablka s hruškama. Já pracuju mnohem víc.
 25. Vím, že jsi loni vymaloval předsíň a ano, vypadá teď mnohem lépe. Ale vymalovat celý dům není to samé. Nemíchej jablka s hruškami.
 26. Na té lodi byly jen dvě kajuty, takže jsme byli namačkaní jako sardinky, když jsme chtěli spát. Jinak byla ta plavba úžasná.
 27. Když autobus přijel, byl už strašně přeplněn. Stevovi se podařilo vmáčknout dovnitř, ale všichni cestující byli namačkaní jako sardinky.
 28. doslova vetřít sůl do rány
 29. Nejen že mu jeho šéf snížil plat, udělal to ještě horší tím, že mu řekl, že ho může snadno vyhodit.
 30. Neudělala závěrečnou zkoušku a aby bylo ještě hůř, její kluk jí dal kopačky přímo ten samý den.
 31. doslova smetana ze sklizně
 32. Někteří noví zaměstnanci si myslí, že jsou to nejlepší. Myslí si, že jsou mnohem lepší než my ostatní.
 33. Toto nové auto opravdu je to nejlepší.
 34. pozor na výslovnost a pravopis CREAM vs. CREME
 35. doslova jako brát miminu sladkost
 36. Doufám, že tě nepřekvapuje, že jsme vyhráli. No tak, byla to hračka.
 37. Kdykoli moje babička vidí nějakého podomního prodejce, vždycky si něco koupí. Je to pro ně tak snadné. Je to hračka.
 38. doslova tak se drobí sušenka
 39. Ne všechno vždy dopadne tak, jak chceš. Tak už to bývá.
 40. Nemůžeš vždy vyhrát. Tak to na světě chodí.
 41. doslova život není mísa třešní
 42. To je tak nefér! – Inu, život není peříčko.
 43. Vím. Život není vždy procházka růžovou zahradou, ale já to nevzdám.
 44. doslova nemůžete udělat omeletu, aniž byste rozbili pár vajec
 45. Někteří zaměstnanci budou muset být propuštěni, aby firma byla úspěšnější. Víš, co se říká, když se kácí les, lítají střísky.
 46. doslova příliš mnoho kuchařů zkazí vývar
 47. Myslím, že by se o tu smlouvu měli postarat jen James a Steve. Víte, co se říká – když moc lidí mluví do stejné věci, dopadne to špatně.
 48. Vím, že když více lidí mluví do stejné věci, dopadne to špatně, ale víc hlav víc ví.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (1)

Několik užitečných idiomů spojených s jídlem. Asi víte, co je “piece of cake”, ale co třeba “bun in the oven” nebo “chalk and cheese”?

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (1)

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (test 2)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících jídlo na dalších deseti větách.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Food idioms (2) 2 2368 Od dalid poslední příspěvek
před 7 lety