Help for English

Body idioms (1)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.07.2018

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.Body idioms (1)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

big mouth/'bɪg ˌmaʊ­θ/ – žvanil, kecal, drbna TTT *1

If I had known you were such a big mouth, I would have never told you! TTT *2
I can't stand his new girlfriend. She has a big mouth you wouldn't believe. TTT *3  

Pozn.: Setkat se můžete i s pravopisem bigmouth.

be all ears/'bi: ˌɔ:l '­ɪəz/ – být jedno velké ucho TTT *4

So what happened? Start talking. I'm all ears. TTT *5
I was all ears, but didn't understand what she was saying. TTT *6  

get cold feet/get ˌkəʊl­d 'fi:t/ – mít roztřesená kolena, ztratit odvahu, dostat strach TTT *7 (nebo have cold feet)

She was supposed to testify against him in court, but then she got cold feet and didn't do it. TTT *8
No one was surprised he had cold feet before the wedding ceremony. TTT *9  

face the music/ˌfeɪs ðə '­mju:zɪk/ – čelit kritice, nést následky svého jednání TTT *10

I told you not to cheat in the test. Now you're going to have to face the music. TTT *11
Little Tom broke a chair and had to face the music when his mother got home. TTT *12  

by heart/baɪ'hɑ:t/ – zpaměti TTT *13

It's a great song. I know all the lyrics by heart. TTT *14
She knew her speech by heart, but she was still very nervous. TTT *15  

cost an arm and a leg/kɒst ənˌɑ­:m ənə 'leg/ – stát balík, majlant TTT *16

Real estates cost an arm and a leg nowadays. TTT *17
We want to buy a new kitchen, but I’m afraid it’s going to cost us an arm and a leg. TTT *18  

have a sweet tooth/hævəˌswi:t­'tu:θ/ – mít rád sladké, být na sladké TTT *19

Steve has a sweet tooth and eats candy all the time. No wonder he's quite fat. TTT *20
She goes jogging every morning. You know, she has a sweet tooth and needs to balance it somehow. TTT *21  

put your foot down/pʊt jə 'fʊ­t daʊn/ – dupnout si, rázně zasáhnout, učinit přítrž TTT *22

His wife wanted to go to Spain again, but he put his foot down this time and they went to Finland. TTT *23
When my roommate started to borrow my clothes without asking, I had to put my foot down. TTT *24  

Pozn.: Taky šlápni na to při řízení auta.

long face/ˌlɒŋ 'feɪ­s/ – protažený obličej, úšklebek (mít smutný/vážný výraz) TTT *25

If you decide to go to the party in the end, please don't spoil everyone's evening with a long face. TTT *26
Why do you have such a long face? – Well, my girlfriend's just dumped me. TTT *27  

nosey/'nəʊzi/ (nosy) – vlezlý, zvědavý, dotěrný TTT *28

Oh come on, don't be so nosy! TTT *29
We have a very nosey neighbour and she always wants to know what we're doing or where we're going. TTT *30  

pain in the neck/ˌpeɪn ɪn ð­ə'nek/ – otrava, otravný člověk (věc), jako osina v zadku TTT *31

Sorry, I know I can be a pain in the neck sometimes. TTT *32
This homework is a real pain in the neck. It's so long. TTT *33  

Pozn.: Taky neslušně pain in the ass/ˌpeɪn ɪn ð­i:'ɑ:s/

pull leg/ˌpʊl'leg – tahat za nos, utahovat si, dělat si dobrý den TTT *34

No! You can't be serious! Wait, are you pulling my leg? TTT *35
Stop pulling my leg! She would never go out with you. TTT *36  

my lips are sealed/maɪˌlɪps ə­'si:ld/ – budu mít pusu na zámek, mlčet jako hrob TTT *37

But Susan, it's a secret. – Don't worry, my lips are sealed. TTT *38
Oh, and please don't tell my husband you saw me here. – Yes, of course, my lips are sealed. TTT *39  

make blood boil/ˌmeɪk blʌ­d 'bɔɪl/ – vařit se krev v žilách TTT *40

I can't stand my new colleague. Just seeing him makes my blood boil. TTT *41
The policeman's be­haviour made his blood boil, but there was nothing he could do. TTT *42  

get something off your chest/'get sʌmθɪ­ŋ ɒf jə'tʃest/ – vyzpovídat se, ulevit si, shodit ze sebe TTT *43

I'm glad I finally got it off my chest. TTT *44
I'm sorry, boss, but I just have to get it off my chest. Why did you fire Susan? TTT *45  

keep an eye on/'ki:p ən'a­ɪ ən/ – dohlížet na, hlídat, dávat pozor TTT *46

Could you keep an eye on your sister while I'm out? She's in the garden. TTT *47
Janet had to keep an eye on their expenses, because her husband was spending too much. TTT *48  

over my dead body/ˌəʊvə maɪ '­ded 'bɒdi/ – jen přes moji mrtvolu

Dad, can I borrow your car? – Over my dead body! TTT *49
You want to buy a motorbike? Over my dead body. TTT *50  

play it by ear/pleɪ ɪt b­aɪ 'ɪə/ – improvizovat, podle momentální situace TTT *51

We'll see what the weather's like and play it by ear. TTT *52
What are you doing tonight? – I don't know. I'll just play it by ear. TTT *53  

rule of thumb/ˌru:l əv '­θʌm/ – obecné pravidlo, praktická pomůcka, praktický ukazatel (to, co většinou funguje) TTT *54

A general rule of thumb is to add the ingredients when the water starts boiling. TTT *55
As a rule of thumb, you should hear from a company about two weeks after you send your application. TTT *56  

sight for sore eyes/ˌsaɪt fə s­ɔ: 'aɪz/ – potěcha pro oko, radost pohledět TTT *57

It had been raining here for two weeks, so it was a sight for sore eyes when we saw the sun finally appear yesterday morning. TTT *58
That pretty girl is a sight for sore eyes. TTT *59  

Překlad:
 1. doslova velká huba
 2. Kdybych býval věděl, že jsi takový žvanil, nikdy bych ti to býval neřekl.
 3. Nemůžu vystát jeho novou přítelkyni. Je to drbna, že bys nevěřil.
 4. doslova všechny uši
 5. Tak co se stalo? Začni mluvit. Jsem jedno velké ucho.
 6. Byl jsem jedno velké ucho, ale nechápal jsem, co říká.
 7. doslova studené nohy
 8. Měla proti němu svědčit u soudu, ale pak dostala strach a neudělala to.
 9. Nikoho nepřekvapilo, že dostal před svatebním obřadem strach.
 10. doslova čelit hudbě
 11. Říkal jsem ti, ať v tom testu nepodvádíš. Teď budeš muset nést následky.
 12. Malý Tom rozbil židli a musel nést následky, když se jeho máma vrátila domů.
 13. doslova srdcem
 14. Je to skvělá písnička. Znám všechna slova zpaměti.
 15. Znala svůj proslov zpaměti, ale stejně byla velice nervózní.
 16. doslova stát ruku a nohu
 17. V dnešní době stojí nemovitosti balík.
 18. Chceme si koupit novou kuchyň, ale obávám se, že nás to bude stát majlant.
 19. doslova mít sladký zub
 20. Steve je na sladké a stále jí sladkosti. Není divu, že je docela tlustý.
 21. Chodí každé ráno běhat. Víš, je na sladké a musí to nějak vybalancovat.
 22. doslova dát nohu dolů
 23. Jeho žena chtěla jet zase do Španělska, ale on si tentokrát dupnul a jeli do Finska.
 24. Když si moje spolubydlící začala půjčovat bez zeptání moje oblečení, musela jsem to zarazit.
 25. doslova dlouhý obličej
 26. Pokud se nakonec rozhodneš jít na tu party, prosím nepokaz všem večer protaženým obličejem.
 27. Proč se tváříš tak smutně? – No, moje holka mi právě dala kopačky.
 28. doslova nosatý
 29. Ale no tak, nebuď tak zvědavý!
 30. Máme velice vlezlou sousedku a ona chce vždycky vědět, co děláme, nebo kam jedeme.
 31. doslova bolest v krku
 32. Promiň, vím, že někdy umím být pěkně otravný.
 33. Tento domácí úkol je vážně otrava. Je tak dlouhý.
 34. doslova tahat někoho za nohu
 35. Ale ne! To nemůžeš myslet vážně! Počkej, neděláš si ze mě legraci?
 36. Přestaň si ze mě utahovat! Nikdy by s tebou na rande nešla.
 37. doslova moje rty jsou zapečetěny
 38. Ale Susan, je to tajemství. – Neboj, budu mlčet jako hrob.
 39. Jo a neříkej mému manželovi, že jsi mě tu viděl. – Jasně, samozřejmě, budu mlčet jako hrob.
 40. doslova vařit krev
 41. Nemůžu vystát svého nového kolegu. Jen ho vidím a vaří se mi krev v žilách.
 42. Z chování toho policisty se mu vařila krev v žilách, ale nemohl nic dělat.
 43. doslova dostat něco z hrudi
 44. Jsem rád, že jsem se mohl vyzpovídat.
 45. Omlouvám se, šéfe, ale musím si ulevit. Proč jste vyhodil Susan?
 46. doslova držet na něčem/někom oko
 47. Mohl bys dohlídnout na svou sestru, když budu pryč? Je na zahradě.
 48. Janet musela dávat pozor na jejich výdaje, protože její manžel moc utrácel.
 49. Tati, můžu si půjčit tvoje auto? – Jen přes moji mrtvolu!
 50. Ty si chceš koupit motorku? Jen přes moji mrtvolu.
 51. doslova hrát to podle ucha
 52. Uvidíme, jaké bude počasí a podle toho se rozhodneme.
 53. Co děláš dneska večer? – Nevím. Uvidím podle situace.
 54. doslova pravidlo palce
 55. Platí obecné pravidlo, že se přísady přidávají, až začne voda vařit.
 56. Platí obecné pravidlo, že by se měla firma ozvat asi za dva týdny poté, co pošleš žádost o místo.
 57. doslova pohled pro bolavé oči
 58. Dva týdny tu pršelo, tak byla radost pohledět, když se včera ráno konečně objevilo slunce.
 59. Na tu krásnou dívku je radost pohledět.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (1)

Několik užitečných idiomů spojených s jídlem. Asi víte, co je “piece of cake”, ale co třeba “bun in the oven” nebo “chalk and cheese”?

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (2)

Dnes nabízíme další várku idiomů, které obsahují části těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (3)

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Body idioms (1) 1 1337 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 4 lety