Help for English

Body idioms (1)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.07.2018

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.Body idioms (1)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku zde.

Podrobně jsme se již věnovali idiomům obsahující čísla, zvířata 1, zvířata 2, jídlo 1 a jídlo 2. Dnes se zaměříme na prvních dvacet idiomů, které obsahující části těla.

to have / be a big mouth

všechno vyžvanit / žvanil, drbna TTT

If I had known you were such a big mouth, I would have never told you! TTT
I can't stand his new girlfriend. She has a big mouth you wouldn't believe. TTT 

Pozn.: Ve významu be a big mouth lze použít i jedno slovo be a bigmouth.

to be all ears

být jedno velké ucho TTT

So what happened? Start talking. I'm all ears. TTT
I was all ears, but didn't understand what she was saying. TTT  

to have/get cold feet

mít roztřesená kolena, ztratit odvahu, dostat strach TTT

She was supposed to testify against him in court, but then she got cold feet and didn't do it. TTT
No one was surprised he had cold feet before the wedding ceremony. TTT 

to face the music

postavit se kritice čelem, nést následky svého jednání TTT

I told you not to cheat in the test. Now you're going to have to face the music. TTT
Little Tom broke a chair and had to face the music when his mother got home. TTT 

by heart

zpaměti TTT

It's a great song. I know all the lyrics by heart. TTT
She knew her speech by heart, but she was still very nervous. TTT  

to cost an arm and a leg

stát balík, majlant TTT

Real estates cost an arm and a leg nowadays. TTT
We want to buy a new kitchen, but I’m afraid it’s going to cost us an arm and a leg. TTT 

to have a sweet tooth

mít rád sladké, být na sladké TTT

Steve has a sweet tooth and eats candy all the time. No wonder he's quite fat. TTT
She goes jogging every morning. You know, she has a sweet tooth and needs to balance it somehow. TTT 

to put one's foot down

dupnout si, rázně zasáhnout, učinit přítrž TTT

His wife wanted to go to Spain again, but he put his foot down this time and they went to Finland. TTT
When my roommate started to borrow my clothes without asking, I had to put my foot down. TTT 

Pozn.: Taky šlápni na to při řízení auta.

to have a long face

mít protažený obličej (mít smutný/vážný výraz) TTT

If you decide to go to the party in the end, please don't spoil everyone's evening with a long face. TTT
Why do you have such a long face? – Well, my girlfriend's just dumped me. TTT 

nosy / nosey

vlezlý, zvědavý, dotěrný TTT

Oh come on, don't be so nosy! TTT
We have a very nosey neighbour and she always wants to know what we're doing or where we're going. TTT 

to be a pain in the neck

být otravný, jako osina v zadku TTT

Sorry, I know I can be a pain in the neck sometimes. TTT
This homework is a real pain in the neck. It's so long. TTT 

Pozn.: Taky neslušně a pain in the ass/butt.

to pull someone's leg

tahat za nos, utahovat si, dělat si dobrý den TTT

No! You can't be serious! Wait, are you pulling my leg? TTT
Stop pulling my leg! She would never go out with you. TTT 

my lips are sealed

budu mít pusu na zámek, mlčet jako hrob TTT

But Susan, it's a secret. – Don't worry, my lips are sealed. TTT
Oh, and please don't tell my husband you saw me here. – Yes, of course, my lips are sealed. TTT 

to make my blood boil

vařit se krev v žilách TTT

I can't stand my new colleague. Just seeing him makes my blood boil. TTT
The policeman's be­haviour made his blood boil, but there was nothing he could do. TTT 

to get something off your chest

vyzpovídat se, ulevit si, shodit ze sebe TTT

I'm glad I finally got it off my chest. TTT
I'm sorry, boss, but I just have to get it off my chest. Why did you fire Susan? TTT 

to keep an eye on sth/sb

dohlížet, hlídat, dávat pozor TTT

Could you keep an eye on your sister while I'm out? She's in the garden. TTT
Janet had to keep an eye on their expenses, because her husband was spending too much. TTT 

over my dead body

jen přes moji mrtvolu

Dad, can I borrow your car? – Over my dead body! TTT
You want to buy a motorbike? Over my dead body. TTT 

to play it by ear

improvizovat, podle momentální situace TTT

We'll see what the weather's like and play it by ear. TTT
What are you doing tonight? – I don't know. I'll just play it by ear. TTT 

a rule of thumb

obecné pravidlo, praktická pomůcka, praktický ukazatel (to, co většinou funguje) TTT

A general rule of thumb is to add the ingredients when the water starts boiling. TTT
As a rule of thumb, you should hear from a company about two weeks after you send your application. TTT 

a sight for sore eyes

potěcha pro oko, radost pohledět TTT

It had been raining here for two weeks, so it was a sight for sore eyes when we saw the sun finally appear yesterday morning. TTT
That pretty girl is a sight for sore eyes. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (1)

Několik užitečných idiomů spojených s jídlem. Asi víte, co je “piece of cake”, ale co třeba “bun in the oven” nebo “chalk and cheese”?

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (3)

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?

UPPER-INTERMEDIATE

Food idioms (2)

Víte, že citron může být šunka? A umíte v angličtině mazat med kolem pusy? To a mnohem více se dočtete v dnešním článku o idiomech.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Body idioms (1) 1 414 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 5 měsíci