Help for English

Body idioms (2)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.02.2020

Dnes nabízíme další várku idiomů, které obsahují části těla.Body idioms (2)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

head over heels/ˌhed əʊvə'­hi:lz/ – až po uši (šíleně) zamilovaný TTT *1

Megan and Steve are still head over heels in love. They're getting married next month. TTT *2
My parents have been together for almost thirty years and they are still head over heels. TTT *3  

Pozn.: Používá se také head over heels in love. Šíleně se do někoho zamilovat je fall head over heels in love with sb nebo fall head over heels for sb.

by the skin of your teeth/baɪ ðəˌskɪ­n əvjə'ti:θ/ – s odřenýma ušima, jen tak tak TTT *4

My sister won though! – Yes, but only by the skin of her teeth. TTT *5
We caught the plane by the skin of our teeth. TTT *6  

elbow grease/'elbəʊˌgri:s/ – dřina, makačka, velká námaha (hlavně při úklidu a čištění) TTT *7

If you want a good shine, you have to put some elbow grease into it. TTT *8
She knows how to remove most stains without elbow grease. TTT *9  

Pozn.: Časté spojení je put some elbow grease into sth = pořádně se do něčeho opřít, pořádně máknout.

wrap your head around/ˌræp jə'h­edəˌraʊnd/ – (pořádně) pochopit, vstřebat TTT *10

Josh worked really hard and everyone liked him. I can’t wrap my head around the fact that he got fired. TTT *11
I'm sure you just need more time to wrap your head around them being back together. TTT *12  

Pozn.: Často se používá v záporu, pak se dá přeložit jako “hlava mi to nebere”. Použít můžete i get your head around.

have butterflies/ˌhæv'bʌtə­flaɪz/ – mít svíravý pocit v žaludku (nervozitou) TTT *13

I always get butterflies in my stomach before an interview. TTT *14
She often has butterflies before going on stage. TTT *15  

see eye to eye/si:ˌaɪ tə'­aɪ/ – rozumět si, mít stejný názor, padnout si do noty (obvykle se používá v záporu) TTT *16

I didn't exactly see eye to eye with my colleagues, so I left the company after a month. TTT *17
I don't see eye to eye with my wife about the new kitchen. TTT *18  

keep your chin up/ˌki:p jə't­ʃɪnʌp/ (nebo jen chin up) – nevěšet hlavu, mít hlavu vzhůru TTT *19

I know it's difficult, but you should always keep your chin up. TTT *20
Chin up! Everything will be fine. Don't worry. TTT *21  

neck of the woods/ˌnek əv ðə '­wʊdz/ – končiny TTT *22

He's pretty famous in my neck of the woods. TTT *23
Where are we? I have never been in this neck of the woods. TTT *24  

pick sb's brains/ˌpɪk sʌmbɒ­diz 'breɪnz/ – tahat z někoho rozumy, ptát se na rady/informace TTT *25

He invited her for coffee to pick her brains about the new project. TTT *26
Do you have a minute? I need to pick your brain about the latest development of the investigation. TTT *27  

Pozn.: Tvar brain se používá hlavně v americké angličtině.

head start/ˌhed'stɑ:t­/ – náskok, počáteční výhoda

I sowed the peppers earlier, so they had a head start over the tomatoes. TTT *28
Steve has a head start over other children his age. He can already walk. TTT *29  

have your head in the clouds/həvjəˌhed ɪ­nðə'klaʊdz/ – mít hlavu v oblacích, být snílek, být zasněný, být naivní

Josh was on the bus with his head in the clouds and didn't realize that he'd missed his stop. TTT *30
Jessica seems to have her head in the clouds and thinks she still has a chance of getting back together with her ex. TTT *31  

keep your eyes peeled/ki:p jə'­aɪz pi:ld/ (nebo keep your eyes skinned) – mít oči na stopkách TTT *32

The police officer kept his eyes peeled for any signs of suspicious activity. TTT *33
Keep your eyes skinned. The boar can't be far. TTT *34  

have a shoulder to cry on/hæv əˌʃəʊl­də tə'kraɪɒn/- mít se kde vyplakat TTT *35

Don't worry. I'm here for you, so you will always have a shoulder to cry on. TTT *36
When her mother came home, Rachel had a shoulder to cry on. TTT *37  

a bad hair day/əˌbæd'heəˌ­deɪ/ – den blbec TTT *38

Everything I touch seems to break today. – You seem to be having a bad hair day. TTT *39
It was Monday. I knew it was going to be a bad hair day. TTT *40  

knuckle sandwich/ˌnʌkl'­sænwɪdʒ/ – vypalovačka, nakládačka, dělo (pěstí do zubů) TTT *41

The stranger kept annoying Michael, so he gave him a knuckle sandwich. TTT *42
The singer told the photographer he'd give him a knuckle sandwich if he took a photo. TTT *43  

from head to toe/frəmˌhed t­ə'təʊ/ – od hlavy až k patě, po celém těle TTT *44

He was covered with mud from head to toe. TTT *45
She was trembling from head to toe. TTT *46  

Překlad:
 1. doslova hlavu nad patami
 2. Megan a Steve jsou do sebe stále zamilovaní až po uši. Příští měsíc se budou brát.
 3. Moji rodiče jsou spolu skoro třicet let a jsou stále šíleně zamilovaní.
 4. doslova o slupku zubů
 5. Moje sestra ale vyhrála! – Ano, ale jen těsně.
 6. Stihli jsme to letadlo jen tak tak.
 7. doslova tuk/mastnota z lokte – že se prostě zapotíte
 8. Pokud chceš pěkný lesk, musíš se do toho trochu opřít.
 9. Ví, jak odstranit většinu skvrn bez větší námahy.
 10. doslova omotat kolem něčeho svou hlavu
 11. Josh pilně pracoval a všichni ho měli rádi. Nějak nemůžu pochopit, proč ho vyhodili.
 12. Jsem si jistý, že potřebuješ jen víc času, abys vstřebal, že spolu zase chodí.
 13. doslova mít motýly v žaludku
 14. Před pohovorem mám vždycky v žaludku svíravý pocit.
 15. Často se jí svírá žaludek, než jde na scénu.
 16. doslova vidět si z oka do oka
 17. S kolegy jsem si zrovna nepadl do noty, tak jsem z firmy po měsíci odešel.
 18. Na novou kuchyň nemáme s manželkou stejný názor.
 19. doslova držet bradu vzhůru
 20. Vím, že je to těžké, ale nikdy bys neměl věšet hlavu.
 21. Hlavu vzhůru! Všechno bude v pořádku. Neboj.
 22. doslova krk lesa
 23. V mých končinách je poměrně slavný.
 24. Kde to jsme? V těchto končinách jsem nikdy nebyl.
 25. doslova sbírat něčí mozky
 26. Pozval ji na kávu, aby z ní tahal rozumy o tom novém projektu.
 27. Máš chvilku? Potřebuju se tě poptat na poslední vývoj toho vyšetřování.
 28. Papriky jsem zasel dřív, tak měly před rajčaty náskok.
 29. Steve má před jinými dětmi jeho věku náskok. Už umí chodit.
 30. Josh se v autobuse zasnil a neuvědomil si, že zapomněl vystoupit.
 31. Zdá se, že Jessica má hlavu v oblacích a myslí si, že má šanci vrátit se ke svému bývalému.
 32. doslova mít oči oloupané
 33. Policista měl oči na stopkách a sledoval jakékoli náznaky podezřelé aktivity.
 34. Měj oči na stopkách. Ten divočák nemůže být daleko.
 35. mít rameno, na kterém se dá vyplakat
 36. Neboj. Jsem tu pro tebe, takže vždycky budeš mít kde se vyplakat.
 37. Když její matka přišla domů, měla se Rachel kde vyplakat.
 38. doslova den, kdy mám špatné vlasy
 39. Dnes se mi zdá, že na co sáhnu, to se rozbije. – Zdá se, že máš den blbec.
 40. Bylo pondělí. Věděl jsem, že to bude den blbec.
 41. doslova dát někomu sendvič z kloubů
 42. Ten cizí chlápek Michaela pořád otravoval, tak mu dal do zubů.
 43. Zpěvák řekl fotografovi, že mu dá ránu, pokud to vyfotí.
 44. doslova od hlavy až k palci u nohy
 45. Od hlavy až k patě byl špinavý od bahna.
 46. Po celém těle se třásla.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (3)

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?

UPPER-INTERMEDIATE

Colour idioms (1)

Víte, co znamená RED FLAG nebo SILVER LINING? A co PINK EYE? Máme pro vás 10 idiomů, které obsahují různé barvy.

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (1)

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář