Help for English

Colour idioms (1)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.04.2022

Víte, co znamená RED FLAG nebo SILVER LINING? A co PINK EYE? Máme pro vás 10 idiomů, které obsahují různé barvy.Colour idioms (1)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku Idiomy v angličtině.

red flag/ˌred 'fl­æg/ – varovné znamení (že je něco špatně)

Be careful when shopping on the Internet. If an online shop doesn't have a telephone number you can call, it's a red flag. TTT *1
His controlling behaviour was another red flag, but she refused to see it and married him. TTT *2  

silver lining/ˌsɪlvə'laɪ­nɪŋ/ – světlá stránka (něco dobrého na něčem zlém)

He had become so depressed that he couldn't see the silver lining anymore. TTT *3
My family helped me see that there was a silver lining to my situation. TTT *4  

out of the blue/ˌaʊt əv ðə­'blu:/ – zničehonic, zčistajasna, znenadání, nečekaně

Out of the blue, a boar came in front of her car and she hit it. TTT *5
Her filing for a divorce came out of the blue for him. TTT *6  

once in a blue moon/ˌwʌns ɪnə­ˌblu:'mu:n/ – jednou za uherský rok (skoro nikdy)

They only visit their grandparents once in a blue moon. TTT *7
We go dancing once in a blue moon, but I don't really mind. I'm not a good dancer. TTT *8 

pink eye/'pɪŋkˌaɪ/ – zánět spojivek

I had no idea wearing mascara may cause pink eye. TTT *9
I got pink eye again and I am not sure if I should get antibiotics. TTT *10 

Pozn.: Můžeme psát i jako jedno slovo pinkeye. Odborně se používá pro zánět spojivek slovo conjunctivitis/kən'dʒʌŋ­ktɪ'vaɪtɪs/.

black eye/'blæk aɪ/ – monokl

She always feels sad when she sees her husband with a black eye. – Well, she shouldn't have married a boxer. TTT *11
Her son is a real bully, but yesterday somebody gave him a black eye. TTT *12 

blue-ribbon/ˌblu: 'r­ɪbən/ – prvotřídní, výběrový
blue ribbon/ˌblu: 'r­ɪbən/ – první cena, cena pro nejlepší (často zdobená modrou stuhou)

She was an avid gardener and sold her blue-ribbon tomatoes at local farmers markets. TTT *13
My aunt won a blue ribbon at a baking contest. TTT *14 

green with envy/ˌgri:n wɪ­ð 'envi/ – zelený závistí

My husband was green with envy when he saw our neighbours' new car. TTT *15
They're going to Spain for the second time this summer. I'm green with envy. TTT *16 

born with a silver spoon in your mouth/ˌbɔ:n wɪð­ə sɪlvə 'spu:n ɪn jə ˌmʌ­ʊθ/ – pocházející ze zámožné rodiny

We can't afford a private school for our daughter. Not everyone can be born with a silver spoon in their mouth, you know? TTT *17
His parents never had to work and neither does he. He was clearly born with a silver spoon in the mouth. TTT *18 

Pozn.: Když je kontext jasný, stačí někdy pouze born with a silver spoon.

catch somebody red-handed/ˌkætʃ sʌ­mbədi ˌred'hændɪd/ – chytit někoho přímo při činu

If you naively think you'll catch him red-handed, think again. He's way smarter than that. TTT *19
The puppy was caught red-handed when it was stealing some cookies again. TTT *20 

Překlad:
 1. Dávejte si pozor při nakupování na internetu. Pokud internetový obchod nemá telefonní číslo, kam můžete zavolat, je to varovné znamení.
 2. Jeho panovačná povaha byla dalším varovným znamením, ale ona to odmítala vidět a provdala se za něj.
 3. Dostal se do takových depresí, že už nedokázal vidět žádnou světlou stránku.
 4. Moje rodina mi pomohla, abych uviděl, že na mé situaci je něco dobrého.
 5. Najednou se před jejím autem objevil divočák a ona do něj narazila.
 6. Její žádost o rozvod pro něj byla nečekaná.
 7. Navštěvují své prarodiče pouze jednou za uherský rok.
 8. Chodíme tancovat jednou za uherský rok, ale mě to ani nevadí. Moc dobře netančím.
 9. Neměla jsem ponětí, že když máš na sobě řasenku, může to způsobit zánět spojivek.
 10. Mám zase zánět spojivek a nevím, jestli si mám obstarat antibiotika.
 11. Vždycky je smutná, když svého manžela vidí s monoklem. – Hm, tak si neměla brát boxera.
 12. Její syn je velký surovec, ale včera mu udělal někdo monokl.
 13. Byla zapálená zahradnice a svá prvotřídní rajčata prodávala na místních farmářských trzích.
 14. Moje teta vyhrála první cenu na soutěži v pečení.
 15. Manžel zezelenal závistí, když uviděl nové auto našich sousedů.
 16. Toto léto jedou už podruhé do Španělska. Strašně jim to závidím.
 17. Nemůžeme si pro naši dceru dovolit soukromou školu. Každý se nemůže narodit do zámožné rodiny, víš?
 18. Jeho rodiče nikdy nemuseli pracovat a on taky ne. Zjevně se narodil do zámožné rodiny.
 19. Jestli si naivně myslíš, že ho chytneš rovnou při činu, tak to se pleteš. Je mnohem chytřejší.
 20. Štěně chytli při činu, když zase kradlo nějaké sušenky.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (3)

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (2)

Dnes nabízíme další várku idiomů, které obsahují části těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (1)

Dnes nabízíme prvních dvacet idiomů, které obsahují části těla.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář