Help for English

Zákazy

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.09.2017

Jak se v angličtině vyjadřují nejrůznější zákazy?Zákazy

Svět je plný zákazů. Jak se ale slovíčko zákaz vyjádří v angličtině? Máme k dispozici poměrně širokou škálu způsobů.

Prohibit, ban, forbid, allow, restrict

Zákaz lze do angličtiny přeložit podstatným jménem prohibition/prəʊɪ'bɪʃ­n/, které je vytvořené ze slovesa prohibit/prəʊ'hɪb­ɪt/ – zakázat. Obvykle se zde jedná o zákaz vycházející ze zákona, ale není to nutností.

The law prohibits people from using hand-held phones while driving. TTT *1
Resale of tickets is strictly prohibited. TTT *2  

Na zákazových nápisech a cedulích se potom objevuje jen minulé příčestí tohoto slovesa:

Smoking prohibited. TTT *3
Using mobile phones prohibited. TTT *4
Cameras prohibited. TTT *5  

Existuje také podstatné jméno a sloveso ban/'bæn/. Tímto slovem říkáme, že nějaký zákon či vyhláška zakáže něco používat.

They banned smoking in public buildings. TTT *6
I think cigarettes should be banned. TTT *7
The Catcher in the Rye was banned in some American schools. TTT *8
After the fall of the Communist regime, the ban was finally lifted. TTT *9  

Zakázat se ještě dá říct slovesem forbid/fə'bɪd/. To se používá především pro zákazy, které vycházejí od lidí, ne ze zákonů.

You're not going. I forbid it. TTT *10
I think smoking is forbidden here. TTT *11 – neříká to zákon, ale někdo to tak rozhodl

Zákaz lze vyjádřit i záporem slovesa allow/ə'laʊ/ či permit/pə'mɪt/, tedy nedovolit:

Mobile phones are not allowed here. TTT *12
Alcohol not permitted on site. TTT *13  

Posledním slovesem, které se v podobném smyslu používá, je restrict/rɪ'strɪkt a od toho vytvořené přídavné jméno restricted. Je-li něco restricted, je to určené jen pro některé osoby a pro ostatní je to tedy zakázané.

Restricted area. Authorized personnel only. TTT *14
Restricted to 18 and over. TTT *15  

No …

Výše uvedené výrazy zní ale poměrně formálně. Ten nejobyčejnější a nejpoužívanější způsob, jak vyjádřit zákaz, je slovíčkem no/'nəʊ/. Objevíte ho na mnoha zákazových cedulích a nápisech a uslyšíte ho i v běžné řeči.

Excuse me, there's no smoking here. TTT *16
No cameras, please! TTT *17
No talking,’ the teacher said. TTT *18  

Za slovíčkem no následuje nejčastěji sloveso s koncovkou -ing (tzv. gerundium) nebo podstatné jméno v množném čísle.

Podívejme se na ty nejčastější zákazy:

No smoking.
No parking.
No loitering. (zakazuje lidem bezdůvodně se na nějakém místě zdržovat)
No swimming.
No cameras.
No public access.
No mobile phones.
No trespassing.

Ze silničního provozu jsme pro vás vybrali např.:

No right turn. (zákaz odbočení doprava)
No standing. / No waiting. (zákaz stání)
No stopping. (zákaz zastavení)
No entry. (zákaz vjezdu)
No cycling. (zákaz vjezdu cyklistů)
No overtaking. (zákaz předjíždění)

Do not …

Na nápisech se setkáte také se zákazy ve formě záporného rozkazovacího způsobu. Zde v češtině volíme formu záporného infinitivu (nevstupovat, nedotýkat se apod.)

Do not enter. TTT *19
Do not disturb. TTT *20
Do not touch. TTT *21  

Závěrem

Ukázali jsme si několik podob anglických zákazů. Setkáte se s nimi na nejrůznějších nápisech apod. Stejný zákaz lze často vyjádřit hned několika způsoby, jak můžete vidět např. na následujícím příkladu:

 • Smoking prohibited.
 • No smoking.
 • Do not smoke.
Překlad:
 1. Zákon zakazuje lidem používat telefon držený v ruce při řízení.
 2. Přeprodej vstupenek je přísně zakázán.
 3. Kouření zakázáno.
 4. Používání mobilních telefonů zakázáno.
 5. Zákaz fotografování.
 6. Zakázali kouření ve veřejných budovách.
 7. Myslím si, že by cigarety měly být zakázány.
 8. Kniha ‘Kdo chytá v žitě’ byla na některých amerických školách zakázána.
 9. Po pádu komunistického režimu byl zákaz konečně zrušen.
 10. Nepůjdeš tam. Já ti to zakazuji.
 11. Myslím, že kouření je tady zakázané.
 12. Mobilní telefony zde nejsou povoleny.
 13. V prostorách není povolen alkohol.
 14. Nepovolaným vstup zakázán.
 15. Omezeno pro osoby ve věku 18 let a výše.
 16. Promiňte, tady se nesmí kouřit.
 17. Nefotografovat, prosím!
 18. ‘Bez mluvení’, řekl učitel.
 19. Nevstupovat.
 20. Nerušit.
 21. Nedotýkat se.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

PRE-INTERMEDIATE

Jak se omlouvat v angličtině

Přehled způsobů, jak se v angličtině lze omlouvat, tedy slovíčka SORRY, APOLOGIZE, EXCUSE, PARDON, REGRET, FORGIVE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář