Help for English

Czenglish Alert: Mít vysokou školu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.03.2018

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Jak správně říct, že máme (vystudovanou) střední školu, vysokou školu apod.?V češtině používáme výrazy ‘mít střední školu’, ‘mít vysokou školu’ apod. ve významu mít vystudovanou střední/vysokou školu. V angličtině to ale takto říci nelze:

He doesn't even have high school.
You don't need to have college.

V angličtině se v takových případech zaměříme na to, co člověk studiem získal. Na vysokých školách získáváme jako kvalifikaci akademický titul, v angličtině degree/dɪ'gri:/.

You have higher chances of getting a job if you have a degree. TTT *1
I don't have a degree and I don't have any experience. My CV looks very attractive. TTT *2  

Na střední škole to bude např. nějaký diplom či certifikát:

 • high school diploma/dɪ'pləʊmə­/ (USA)
 • GED (USA)
 • GCSEs (UK)
 • A-levels (UK)

They won't hire you if you don't have a high school diploma. TTT *3
It's not the kind of job you need GCSE's for. TTT *4  

V českém prostředí máme jako kvalifikaci ze střední školy Maturitu, ale s tím byste asi v komunikaci s anglicky mluvícími moc nepochodili. Určitě se ale domluvíte, pokud použijete high school diploma, secondary school certificate apod.

Druhou možností, jak můžeme vyjádřit české ‘mít školu’, je zaměřit se na chození do školy či dokončení školy:

He owns his own business and he never even went to college. TTT *5
He didn't finish high school and ended up washing cars. TTT *6
According to the Secretary of Education, if you don't graduate from high school, you're condemned to poverty. TTT *7  

Nedopusťte se ale další typické české chyby – nejde říci ‘studovat školu’ → study a school. Více v článku Czenglish Alert 1: Studovat školu.

Závěrem

Způsobů, jak lze vyjádřit ‘mít střední školu’ či ‘mít vysokou školu’, je několik. Důležité je, že nelze použít po vzoru češtiny have high school či have college. Můžeme říci, že máme nějaké vzdělání, kvalifikaci či titul, nebo že jsme do daného typu školy chodili a absolvovali ho.

Ve spojení se školou a studiem se dělá ještě mnoho dalších chyb. Více se o nich dočtete v článku Škola, kámen úrazu.

Překlad:
 1. Máš vyšší šanci získat zaměstnání, když máš vysokou školu.
 2. Nemám vejšku a nemám žádné zkušenosti. Můj životopis vypadá velmi lákavě.
 3. Nepřijmou tě, pokud nemáš střední školu.
 4. Není to ten typ zaměstnání, na které potřebuješ mít střední školu.
 5. Má svoji vlastní firmu, a to ani nikdy nechodil na vysokou.
 6. Nedokončil střední a skončil u mytí aut.
 7. Podle ministra školství jste odsouzeni k chudobě, když nevystudujete střední školu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 1: Studovat školu

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Studovat školu se neřekne ‘study a school’!

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 3: Všechno, co...

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! WHAT není vztažné zájmeno!

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Jak se to jmenuje?

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na otázky “jak se to jmenuje, jak se tomu říká?”

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář