Help for English

Opakovat: REPEAT vs. REVISE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.01.2019

Jaký je rozdíl mezi slovíčky REPEAT a REVISE (případně REVIEW) ve významu ‘opakovat’.Opakovat: REPEAT vs. REVISE

České slovíčko opakovat či zopakovat se dá do angličtiny přeložit několika způsoby, nejčastěji jako repeat/rɪ'pi:t/ a revise/rɪ'vaɪz/. Tyto překlady ale nejsou mezi sebou zaměnitelné a proto studenti angličtiny často dělají chyby. Pojďme se na rozdíly mezi těmito dvěma slovíčky podívat blíže.

REPEAT – opakovat, dělat znovu

Slovesem repeat/rɪ'pi:t/ vyjadřujeme, že někdo něco opakuje – tedy dělá či říká něco znovu. Ve výslovnosti dbejte na přízvuk na druhé slabice.

I didn't hear you. Can you repeat it? TTT
The teacher repeated the question but nobody answered. TTT
He never learns! He just repeats his mistakes over and over again. TTT
If you fail the course, you will have to repeat it next year. TTT
Repeat after me: ‘I swear by Almighty God…’ TTT  

Často se používá se zvratným zájmenem (myself, yourself atd.):

They say that history repeats itself. TTT
Listen carefully. I'm not going to repeat myself. TTT  

Setkat se můžete s idiomatickým rinse and repeat/ˌrɪnsən r­ɪ'pi:t/, které můžeme přeložit např. jako a znovu od začátku. Tento výraz pochází z instrukcí k použití vlasových šamponů – doslova ‘opláchněte a naneste znovu’.

Work for 50 minutes and then take a ten-minute break. Rinse and repeat until your work is done. TTT 

Místo repeat lze někdy jednoduše použít say again nebo do again.

I didn't hear you. Can you say that again? TTT 

REVISE / REVIEW – opakovat si učivo

Britské revise/rɪ'vaɪz/ a americké review/rɪ'vju:/ znamenají opakovat ve významu opakování učiva např. po dokončení kapitoly, učení se před zkouškou či testem apod.

Let's revise chapter 6. TTT / Let's review chapter 6. TTT  

I tato dvě slovesa (stejně jako repeat) vyslovujeme s přízvukem na druhé slabice.

Zde jsou další příklady s britským revise:

I have an exam tomorrow. I need to revise. TTT
Do you want to revise for the History test with me tonight? TTT
If you had revised, you would have done better. TTT
I can't go out. I need to revise Chemistry. TTT  

A několik dalších s americkým review:

The flashcards will help you review your vocabulary. TTT
I didn't review for the exam at all and still passed. TTT
You are required to review the first two chapters. TTT  

Obě slova mají i další významy. Sloveso revise může znamenat přehodnotit či revidovat, review také znamená recenzovat či zhodnotit.

Závěrem

Ukázali jsme si, že české opakovat může mít dva zásadně odlišné významy a podle toho je potřeba volit správný anglický ekvivalent.

  • repeat – dělat znovu, říci znovu
  • revise / review – opakovat si učivo, učit se probranou látku

Nyní byste se už neměli dopustit poměrně časté české chyby:

I didn't have time to repeat for the test.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Near and Close

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v používání slov ‚near‘ a ‚close‘ a dalších tvarů, které z těchto dvou slov vycházejí.
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

PRE-INTERMEDIATE

FOG vs. MIST

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky pro mlhu (FOG, MIST a HAZE).

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář