Help for English

Opakovat: REPEAT vs. REVISE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.01.2019

Jaký je rozdíl mezi slovíčky REPEAT a REVISE (případně REVIEW) ve významu ‘opakovat’.Opakovat: REPEAT vs. REVISE

České slovíčko opakovat či zopakovat se dá do angličtiny přeložit několika způsoby, nejčastěji jako repeat/rɪ'pi:t/ a revise/rɪ'vaɪz/. Tyto překlady ale nejsou mezi sebou zaměnitelné a proto studenti angličtiny často dělají chyby. Pojďme se na rozdíly mezi těmito dvěma slovíčky podívat blíže.

REPEAT – opakovat, dělat znovu

Slovesem repeat/rɪ'pi:t/ vyjadřujeme, že někdo něco opakuje – tedy dělá či říká něco znovu. Ve výslovnosti dbejte na přízvuk na druhé slabice.

I didn't hear you. Can you repeat it? TTT *1
The teacher repeated the question but nobody answered. TTT *2
He never learns! He just repeats his mistakes over and over again. TTT *3
If you fail the course, you will have to repeat it next year. TTT *4
Repeat after me: ‘I swear by Almighty God…’ TTT *5  

Často se používá se zvratným zájmenem (myself, yourself atd.):

They say that history repeats itself. TTT *6
Listen carefully. I'm not going to repeat myself. TTT *7  

Setkat se můžete s idiomatickým rinse and repeat/ˌrɪnsən r­ɪ'pi:t/, které můžeme přeložit např. jako a znovu od začátku. Tento výraz pochází z instrukcí k použití vlasových šamponů – doslova ‘opláchněte a naneste znovu’.

Work for 50 minutes and then take a ten-minute break. Rinse and repeat until your work is done. TTT *8  

Místo repeat lze někdy jednoduše použít say again nebo do again.

I didn't hear you. Can you say that again? TTT *9  

REVISE / REVIEW – opakovat si učivo

Britské revise/rɪ'vaɪz/ a americké review/rɪ'vju:/ znamenají opakovat ve významu opakování učiva např. po dokončení kapitoly, učení se před zkouškou či testem apod.

Let's revise chapter 6. TTT *10 / Let's review chapter 6. TTT *11  

I tato dvě slovesa (stejně jako repeat) vyslovujeme s přízvukem na druhé slabice.

Zde jsou další příklady s britským revise:

I have an exam tomorrow. I need to revise. TTT *12
Do you want to revise for the History test with me tonight? TTT *13
If you had revised, you would have done better. TTT *14
I can't go out. I need to revise Chemistry. TTT *15  

A několik dalších s americkým review:

The flashcards will help you review your vocabulary. TTT *16
I didn't review for the exam at all and still passed. TTT *17
You are required to review the first two chapters. TTT *18  

Obě slova mají i další významy. Sloveso revise může znamenat přehodnotit či revidovat, review také znamená recenzovat či zhodnotit.

Závěrem

Ukázali jsme si, že české opakovat může mít dva zásadně odlišné významy a podle toho je potřeba volit správný anglický ekvivalent.

 • repeat – dělat znovu, říci znovu
 • revise / review – opakovat si učivo, učit se probranou látku

Nyní byste se už neměli dopustit poměrně časté české chyby:

I didn't have time to repeat for the test.

Překlad:
 1. Neslyšel jsem tě. Můžeš to zopakovat?
 2. Učitel svoji otázku zopakoval, ale nikdo neodpověděl.
 3. Nikdy se neponaučí. Jen znovu a znovu opakuje své chyby.
 4. Pokud v tom předmětu neuspěješ, budeš ho muset příští rok opakovat.
 5. Opakujte po mně: ‘Přísahám při Bohu Všemohoucím…’
 6. Říká se, že se historie opakuje.
 7. Pořádně poslouchejte. Nehodlám se opakovat.
 8. Pracuj 50 minut a pak si den desetiminutovou pauzu. To opakuj dokud nebude práce hotová.
 9. Neslyšel jsem tě. Můžeš to zopakovat?
 10. Pojďme si zopakovat kapitolu 6.
 11. Pojďme si zopakovat kapitolu 6.
 12. Zítra mám zkoušku. Musím si opakovat.
 13. Chceš si se mnou dnes večer opakovat na test z dějepisu?
 14. Kdyby sis býval opakoval, dopadl bys lépe.
 15. Nemůžu jít ven. Musím si opakovat chemii.
 16. Ty kartičky vám pomohou zopakovat si slovíčka.
 17. Vůbec jsem si na tu zkoušku neopakoval a přesto jsem prošel.
 18. Požaduje se od vás, abyste si zopakovali první dvě kapitoly.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

PRE-INTERMEDIATE

CALM vs. QUIET vs. SILENT

Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény CALM, QUIET a SILENT, případně mezi slovy od nich odvozenými?

INTERMEDIATE

NEAR vs. CLOSE

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v použití slov NEAR a CLOSE a odvozených tvarů.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář