Help for English

Trpný rod - průběhové časy

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2019

Procvičení trpného rodu v přítomném a minulém průběhovém čase.Trpný rod – průběhové časy

Trpný rod se tvoří prostřednictvím pomocného slovesa být a minulého příčestí významového slovesa (od slovesa make by to tedy bylo např. be made, is made, was made, will be made, has been made atd.) Doporučujeme si o tomto gramatickém jevu nejprve přečíst v článku Trpný rod (the passive).

Trpný rod se používá i v průběhových časech, obzvláště přítomném průběhovém a minulém průběhovém. Tvoří se tak, že pomocné sloveso být dáme do průběhového času (is being nebo was being) a za ním bude následovat významové sloveso ve tvaru minulého příčestí (např. made):

 • is being made – přítomný průběhový
 • was being made – minulý průběhový

Teoreticky by takové struktury šly vytvořit i v čase budoucím průběhovém, předpřítomném průběhovém a dalších, ale takové struktury už by byly příliš složité. S těmi se v angličtině prakticky nesetkáte (vazby jako it will be being made nebo it has been being made jsou považovány za nesprávné či dokonce za neexistující).

Průběhový čas vyjadřuje, že se něco v daný moment právě děje/dělo. Podívejte se na následující příklady:

The hotel is being renovated at the moment. TTT *1 = they are renovating the hotel
It's being worked on, don't worry. TTT *2 = we are working on it
The truck is being unloaded right now. TTT *3 = they are unloading it
The car was being driven by a little child! TTT *4 = a child was driving it
The changes are being made as we speak. TTT *5 = we are making the changes


Cvičení – doplňte do vět

Do následujících vět doplňte trpný rod slovesa v závorce v přítomném nebo minulém průběhovém čase.

Překlad:
 1. Hotel je právě renovován.
 2. Pracuje se na tom, žádné obavy.
 3. Náklaďák se právě vykládá.
 4. To auto bylo řízeno malým dítětem!
 5. Změny jsou prováděny právě teď.
 1. They assured me that my complaint seriously. (take)
 2. If it , please unplug it. (not use)
 3. What's the matter? Do you think we ? (follow)
 4. Everybody is complaining about the terrible management but nothing about it! (do)
 5. First he needed to escape the cell where he . (hold)
 6. I watched a few videos while the game . (install)
 7. The prisoner to the hospital when the escape happened. (transfer)
 8. Please wait. Your request . (process)
 9. The bike by a young woman without a helmet. (ride)
 10. She hates it when she by her boyfriend. (ignore)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Trpný rod

Test zaměřený na základy tvoření a používání trpného rodu

UPPER-INTERMEDIATE

'Ergativní' slovesa v angličtině

Co jsou to ‘ergativní slovesa’? Dozvíte se o (možná) překvapivém použití některých základních sloves.

UPPER-INTERMEDIATE

The Passive (test)

Test zaměřený na používání činného a trpného rodu v různých gramatických strukturách.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář