Help for English

Pádová osobní zájmena

STARTER Vydáno dne 19.05.2009

Osobní zájmena ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU, THEMOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Osobní zájmena "pádová"

Help me! V dnešní lekci si rozšíříme zásobu osobních zájmen. Již bezpečně byste měli znát základní osobní zájmena (I, you, he...) a přivlastňovací zájmena (my, your, his...). Probírali jsme je v UNIT 1 a UNIT 2.

Nyní si k nim přidáme další skupinku osobních zájmen. Česky jim někdy říkáme zájmena "pádová" či předmětová. V češtině jim odpovídají osobní zájmena ve 2. - 7. pádě. Mám pro vás ale dobré zprávy. Angličtina pády vůbec nerozlišuje, takže se nebudeme muset učit kvanta různých tvarů zájmen. Buď je to zájmeno v prvním pádě, tedy na místě podmětu (kdo? co?), anebo je "pádové" (koho? čeho? komu? čemu? koho? co? kom? čem? kým? čím?)

Podívejte se na následující přehled:

zájmena pro první pád
pádová zájmena
I
me / mi: /
you
you / ju: /
he
him / hɪm /
she
her / hɜ: /
it
it / ɪt /
we
us / ʌs /
you
you / ju: /
they
them / ðem /


K jednotlivým zájmenům si nyní uvedeme příklady. Všimněte si, že tvar pro první pád se používá v podmětu věty a tvar "pádový" se používá buď jako předmět slovesa, anebo s předložkou.

I - me

I love my wife.
My wife loves me.

you - you

Ve druhé osobě jsou oba tvary stejné.

You are an idiot.
I don't like you.

he - him

He is a good teacher.
We like him.

she - her

She is very beautiful.
Look at her.

it - it

Opět oba tvary stejné:

It is a good book.
Do you want it?

we - us

We are going home.
Come with us!

you - you

Stejně jako v jednotném čísle, i v množném má zájmeno YOU oba tvary stejné:

You are good students.
I like teaching you.

they - them

My keys, where are they?
I can't find them.

Celkový přehled

Na závěr ještě přehled všech doposud probraných osobních a přivlastňovacích zájmen:

základní osobní zájmena
pádová osobní zájmena
přivlastňovací zájmena
I
me
my
you
you
your
he
him
his
she
her
her
it
it
its
we
us
our
you
you
your
they
them
their
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: Pádová osobní zájmena

Procvičujeme osobní zájmena.
ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena 2

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod.

ELEMENTARY

Osobní zájmena

Používání osobních zájmen ve tvaru podmětu (I, you, he…) a předmětu (me, you, him…)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pádová osobní zájmena 14 55500 Od Lennuk poslední příspěvek
před 10 lety