Help for English

Zdvořilé prosby a otázky

STARTER Vydáno dne 10.09.2009

Použití způsobového slovesa CAN ve zdvořilých prosbách a otázkách.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
close the window

Zdvořilé prosby a otázky

O způsobovém slovesu CAN zde již byla řeč v samostatném článku. Kromě uvedených významů se sloveso CAN také používá, když chceme o něco zdvořile poprosit, požádat, nebo se na něco zeptat.

CAN a COULD

Pro zdvořilou prosbu tedy použijeme otázku s CAN:

Can I borrow this?
Can you wait a second?
Can you spell it for me, please?

Pokud chceme být ještě zdvořilejší, je možné použít slovíčko COULD / kʊd/ - podmiňovací způsob "mohl by".

Could you tell me your name?
Could I have something to drink, please?

Vesměs je jedno, zda použijete CAN nebo COULD. Ptáme-li se na první osobu, je běžnější CAN (Can I? - můžu?), jedná-li se o osobu druhou, je zdvořilejší použít COULD (Could you? - mohl bys?). V neformální angličtině ale stačí používat CAN.

Nepřímé otázky se slovesem CAN

Sloveso CAN/COULD používáme i v tzv. nepřímých otázkách. Toto téma se běžně probírá ve vyšších úrovních pokročilosti, ale bude dobré, když o tomto jevu budete vědět již nyní.

Podívejte se na tento příklad:

přímá otázka: Where does he live?
nepřímá otázka: Can you tell me where he lives?

Zatímco v přímé otázce vidíte tázací slovosled (where DOES HE LIVE), v nepřímé je už slovosled oznamovací (where HE LIVES). Věta "can you tell me where does he live" by byla gramaticky nesprávná.

Další příklady:

Where are you from?
Could you tell me where you are from?

What's the time, please?
Can I ask you what the time is, please?

Nezapomeňte tedy, v nepřímých otázkách je klasický oznamovací slovosled: PODMĚT + SLOVESO.

Slovesa

Nyní ještě několik sloves, která se vám budou hodit, když budete někoho o něco prosit:

borrow / bɒrəʊ/ - půjčit si něco
lend / lend/ - půjčit někomu něco

Na tato dvě slovesa si dejte obzvláště velký pozor - českým studentům se velmi často pletou. Chcete-li si něco půjčit, zeptáte se tedy buď CAN I BORROW ... (můžu si půjčit ...) nebo CAN YOU LEND ME ... (můžeš mi půjčit ...).

Can I borrow your dictionary?
Can you lend me your dictionary?

have / hæv/ - dát si, dostat něco

Can I have something to eat?
Can I have two tickets, please?

ask / ɑ:sk/ - zeptat se

Can I ask you something?

use / ju:z/ - použít

Can I use your phone?

open / close / əʊpən kləʊz/ - otevřít/zavřít

Could you close the window, please?

speak / spi:k/ - mluvit (s někým)
talk / tɔ:k/ - mluvit, povídat si (s někým)

Tato dvě slovesa mají velmi podobný význam. Často je možné použít oba tvary bez zásadnějšího rozdílu ve významu.

SPEAK používáme, když nemáme na mysli povídání mezi lidmi, ale spíše vytváření slov a vět. TALK naopak vyjadřuje to, že si lidé povídají, vyměňují informace apod. Proto říkáme např. SPEAK ENGLISH a ne TALK ENGLISH, říkáme SPEAK SLOWLY a ne TALK SLOWLY.

SPEAK se navíc používá v některých formálních frázích, jako např. když chcete s někým mluvit telefonem.

Can I speak to Jack, please? - formální vazba při telefonování
Can I talk to you for a second? - popovídat

pass / pɑ:s/ - podat (někomu něco)

Can you pass me the ketchup?

Slovesa z této lekce si můžete procvičit a nastudovat zde:

Okruhy slovní zásoby: Zdvořilé prosby - slovesa

Odkazy pro zvídavější:

Speak / Talk / Say / Tell - článek o slovesech SPEAK/TALK/SAY/TELL pro pokročilejší
Lend / Borrow - článek o rozdílu mezi slovesy LEND a BORROWOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Procvičujeme zdvořilé prosby a otázky

Použití způsobového slovesa CAN ve zdvořilých prosbách a otázkách (procvičování).
STARTER

Sloveso MUST - co musím a nesmím

Způsobové sloveso MUST, co vyjadřuje a jak se používá
STARTER

HAVE TO - co musím a co nemusím

Jak v angličtině vyjádřit co musíme a nemusíme.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zdvořilé prosby a otázky 12 47767 Od robert.11 poslední příspěvek
před 14 lety