Help for English

Sloveso MUST - co musím a nesmím

STARTER Vydáno dne 17.10.2009

Způsobové sloveso MUST, co vyjadřuje a jak se používáOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
mousetrap

Sloveso MUST

Co musím, co nesmím

V této lekci si představíme ještě jedno modální sloveso, sloveso MUST.

Sloveso MUST se používá tehdy, když někomu něco přikazujeme či zakazujeme, nebo když někomu důrazně něco radíme.

Příkazy

Kladným slovesem MUST / mʌst / něco někomu přikazujeme.

You must leave now.
You must do what I say.

Pokud se nejedná o přímý příkaz ale spíše jen oznámení povinnosti, použijeme sloveso HAVE TO, nikoliv MUST:

She has to study tonight.

O rozdílech mezi MUST a HAVE TO bývá ale řeč až ve vyšších úrovních pokročilosti.

Zákazy

Záporný tvar je MUST NOT, což se zkracuje na MUSTN'T / mʌsənt /. Všimněte si, že ve výslovnosti není uprostřed slova souhláska T.

Pozor, MUSTN'T vyjadřuje zákaz, překládáme ho tedy 'nesmět', nikoliv 'nemuset'!

You mustn't wear a hat in a church.
You mustn't smoke here.

Důrazné rady

MUST a MUSTN'T také vyjadřují důraznou radu.

You must see this movie.
You mustn't be late.
I must stop smoking.
I mustn't forget her birthday.

Poznámky na závěr

  • Nezapomínejte, že za slovesy MUST a MUSTN'T používáme základní tvary sloves. Tvary pro všechny osoby jsou potom stejné (I must go, you must go, he must go...)
  • Sloveso MUST se obvykle neobjevuje v otázkách. Chcete-li se zeptat, zda něco MUSÍTE, použijte sloveso HAVE TO (viz lekce o slovesu HAVE TO).
  • Ve výslovnosti se MUST často oslabuje, vyslovuje se potom jako / məst/ nebo dokonce / məs/ bez T na konci (I must go ).


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

HAVE TO - co musím a co nemusím

Jak v angličtině vyjádřit co musíme a nemusíme.
STARTER

Cvičení: Modální slovesa 1

Jak si pamatujete anglická modální slovesa.

STARTER

Sloveso CAN - co můžu, co umím

Způsobové sloveso CAN, co vyjadřuje a jak se používá
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso MUST - co musím a nesmím 9 51483 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety