Help for English

HAVE TO - co musím a co nemusím

STARTER Vydáno dne 18.09.2009

Jak v angličtině vyjádřit co musíme a nemusíme.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
an astronaut has to go

HAVE TO

Co musím a nemusím

Dnes navážeme na článek o tom, jak vyjádřit schopnost, možnost a svolení a podíváme se na to, jak řekneme, že někdo má či nemá povinnost něco dělat.

HAVE TO - muset

Co musíme a nemusíme, vyjádříme nejlépe pomocí slovesa, které už by mělo být každému důvěrně známé - sloveso HAVE.

Ve významu muset/nemuset za slovesem HAVE následuje infinitiv s částicí TO.

I have to be home by 11.
They have no money. They have to sell their car.
She is sick. She has to go to the hospital.

Zápor (nemuset) vytváříme pomocí DON'T / DOESN'T:

You don't have to apologize.
Don't tell her about the kiss. She doesn't have to know.

Otázku opět tvoříme pomocí DO/DOES:

Do you really have to go?
What does she have to do?

HAVE GOT TO

Ve významu 'muset' se často používá i HAVE + GOT, pouze však v kladném tvaru v oznamovacích větách. Vyjadřuje obvykle jednorázové povinnosti:

I have to do the shopping every day. - běžně, obvykle...
I've got to do the shopping this afternoon. - jednorázově, dnes

Z vazby HAVE GOT TO vychází hovorová zkrácenina GOTTA, kterou zaslechnete v neformální mluvě, v písničkách apod.

I gotta go.

Závěr

Nyní již umíme vyjádřit několik typů 'způsobovosti' sloves:

modalita
modální sloveso
překlad
schopnost/možnost
CAN
umět, moci
svolení
CAN
smět
nemožnost/neschopnost
CAN'T
neumět, nemoci
zákaz
CAN'T
nesmět
povinnost
HAVE TO
muset
absence povinnosti
don't HAVE TO
nemuset
Slovíčka a vazby z tohoto článku si můžete prohlédnout a procvičit zde:

Okruhy slovní zásoby: HAVE TOOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso MUST - co musím a nesmím

Způsobové sloveso MUST, co vyjadřuje a jak se používá
STARTER

Sloveso CAN - co můžu, co umím

Způsobové sloveso CAN, co vyjadřuje a jak se používá
STARTER

Zdvořilé prosby a otázky

Použití způsobového slovesa CAN ve zdvořilých prosbách a otázkách.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HAVE TO - co musím a co nemusím 16 71857 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety