Help for English

Cvičení: Modální slovesa #1

STARTER Vydáno dne 19.10.2009

Jak si pamatujete anglická modální slovesa.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
  1. This is a library. You ________ smoke here!

  2. ________ I use your phone? – Sure.

  3. Great, it's Sunday! I ________ go to school!

  4. Terminator is a great film. You ________ see it.

  5. We're going swimming. Are you coming with us? – No, thanks. I ________ swim.

  6. ________ you tell me the way to the station, please? – Yes, go straight ahead and take the second right.

  7. I ________ go out now. I have to do my homework.

  8. How is your grandmother? – She is very sick. She ________ go to the hospital.

  9. You ________ borrow my dictionary. – Thanks.

  10. I have a job interview today. I ________ be late!

Tento test je součástí výukového programu EnglishMe, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení #1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)
PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Modální slovesa #1 21 52705 Od Veronika Vymlátilová poslední příspěvek
před rokem