Help for English

ADVICE vs. ADVISE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.12.2017

Opět dvě slovíčka, kde studenti dělají často chybu v pravopisu i výslovnosti. (upravený článek z roku 2010)ADVICE vs. ADVISE

Dnes se opět budeme věnovat dvojici slov, která se studentům často pletou. Jedno je podstatné jméno a druhé sloveso. Pravopis a výslovnost jsou odlišné.

Jak vidíte, jedná se o podstatné jméno ‘rada’ a sloveso ‘radit’. Liší se však v pravopisu a zde se hodně chybuje. Pamatujte si, že sloveso se píše se ‘s.

Odlišná je také výslovnost. Jde o problematiku znělých a neznělých hlásek na konci slova. Více se dočtete zde.

advice = rada

Podstatné jméno advice/əd'vaɪs/ je nepočitatelné, což může Čechům dělat problémy. Nemůžete říct advices, an advice ani one advice. Můžete si ale pomoci jinak:

a piece of advice = jedna rada
a bit of advice = jedna rada
a word of advice = jedna rada
some advice = rada/rady

Pozn.: O počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech se více dočtete zde.

advice about sth = rada ohledně něčeho
advice on sth = rady ohledně (na téma) něčeho

give / offer sb advice = dát / nabídnout někomu radu
take / follow sb's advice = řídit se něčí radou
accept / listen sb's advice = přijmout / poslechnout něčí radu
ask sb's advice / ask (sb) for advice = požádat někoho o radu

professional advice = odborná rada
legal advice = právní rada
medical advice = lékařská rada
conflicting advice = rozporuplná rada

That was excellent advice! TTT
You should've taken my advice. TTT
Take my advice and don't go there. TTT
I do believe you should take legal advice. TTT
Listen carefully. I'll give you some advice. TTT
Could you help me? I need some advice. TTT
I'm here to give you some advice about our price policy. TTT
You should ask for advice on how to solve this problem. TTT  

advise = radit, poradit

Slovesa advise/əd'vaɪz/ znamená radit, poradit, ale může mít i významy upozornit, varovat nebo doporučit.

Je dobré znát “slovesný vzorec”, tedy jak se pojí s dalšími slovesy. Pokud použijete po slovesu přímý předmět, následuje infinitiv. Pokud nepoužijete předmět, následuje gerundium.

advise sb to do sth = poradit někomu něco udělat
advise doing sth = poradit něco udělat

Pozn.: Více o slovesných vzorcích (verb patterns) najdete zde.

Sloveso se však také může pojit s předložkami.

advise (sb) on / about sth = poradit (někomu) s něčím
advise (sb) against (doing) sth = odrazovat (někoho) od něčeho

I need you to advise me on that. TTT
He advised us what to do. TTT
Jack advised his brother to find a job. TTT
She advised him against leaving for Paris. TTT
I'd advise you not to do it. TTT
We were really badly advised by our lawyer. TTT
You are strongly advised to resign and leave the company. TTT  

Další výrazy:

Ze slovesa advise/əd'vaɪz/ vznikla ještě tato užitečná slovíčka. Jelikož vznikla ze slovesa, píšeme ‘s’ a vyslovujeme se /z/.

adviser/əd'vaɪzə­/ = poradce, znalec
advisor/əd'vaɪzə­/ = poradce, znalec

advisable/əd'vaɪzə­bl/ = záhodný, rozumný, radno, záhodno

advisory /əd'vaɪzəri/ = poradní, poradenský

Závěr

Mnozí studenti zde stále a stále dělají chybu převážně v pravopisu. Pamatujte si tedy, že sloveso píšeme se s. Dále pak nepodceňujte výslovnost koncového -ce (neznělé) a -se (znělé), tedy advice/əd'vaɪs/ a advise/əd'vaɪz/.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (třetí část)

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.
PRE-INTERMEDIATE

Information, advice, news

Proč se u slovíček INFORMATION, ADVICE a NEWS tak často chybuje? Jak se chybám vyhnout?
PRE-INTERMEDIATE

Škola, kámen úrazu

(Upravený článek z roku 2010) Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ADVICE vs. ADVISE 8 11478 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 11 měsíci