Help for English

BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (2)

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.12.2010

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.Course Map (mapa kurzu)


Unit 06: TELEPHONE

TIPS and TRICKS: Jak telefonovat v angličtině (2)

Dnes nás čeká druhá část kapitoly o telefonování v angličtině. V první části jste si mohli projít mnoho užitečných vazeb a spojení jak z pohledu volajícího, tak z pohledu volaného.

V druhé části si projdeme obecnější užitečné rady k telefonování. Začneme frázemi, které můžete použít, pokud někomu nerozumíte, nebo špatně slyšíte. Pak budou následovat věci, které s telefonováním souvisí nepřímo, jako třeba zmínka o formální angličtině nebo o tvoření otázek.

 

Problémy se spojením / Nerozumím

Často se stává, že jednoduše špatně slyšíte. Může to být způsobeno kvalitou spojení, ale i rychlostí mluvy druhé osoby. K užitečný vazbám jsme se už dostali během sekcí 'telefonuji' a 'zvedám telefon' v první polovině článku. Nyní si ukažme další:

I'm sorry, this is a bad line.
Sorry, the reception isn't good here.

I'm very sorry, we were cut off.
I can't hear you properly. There is a lot of interference on this line.

I'm sorry, could you speak a little more slowly, please?
I'm sorry, I don't speak English very well. Could you speak slowly?
Could you possibly speak a little more slowly?
I'm sorry, could you speak a bit louder, please?
Could you speak up, please?
I'm afraid I can't hear you very well.

I'm sorry, I didn't catch that.
Sorry, I didn't get that.

I'm afraid I don't understand what you mean.
What exactly do you mean by that?

Could you repeat that, please?
Do you mind repeating that?

Pozn.: O slovíčku MIND si přečtěte samostatný článek ZDE.

Sorry, what was that again?
Sorry, what did you say?

What time was it again?
When did you say it was?
Sorry, what was your name again?
Could I have your name again?
Can you spell that, please?

Může se stát, že jste přeslechli důležitou informaci. Nebojte se použít trochu nestandardní otázky, ve kterých je tázací zájmeno až na konci a vyslovíte ho s důrazem:

She'll be away until when?
She's in a meeting with whom?
The new manager is who?
She's the new buyer for which company?
She's arriving on which flight?
She's arriving at what time?

Pozor! Pokud nerozumíte, a chcete říct 'prosím?', nepoužívejte PLEASE!

Pardon?
Sorry?
Excuse me?

Pozn.: Více se o překladu českého PROSÍM dočtete ZDE.

Když máte pocit, že je špatné spojení, můžete nabídnout, že zavoláte znovu:

I'm going to hang up and call you back.
I think I'll have to call you back.
This is a bad line. Let me call you back.

 

Čtení telefonních čísel

Jak správně přečíst telefonní číslo již pravděpodobně dávno víte. Pro jistotu si však stručně připomeneme pravidla.

Na rozdíl od češtiny se čísla nečtou po dvojicích či trojicích, ale čtou se jednotlivě. Po dvojici či trojici čísel se však ponechá malá pauza.

123 456 789 = one two three, four six five, seven eight nine

Určitě víte, že dvě stejná čísla za sebou můžete přečíst v britské angličtině pomocí slůvka double:

12 44 63 = one two, double four, six three

NULU pak můžete přečíst zero nebo jako písmeno O:

2089 = two 'oh' eight nine BrE
2089 = two zero eight nine AmE

Pozn.: Připomínám, že ZERO se vyslovuje 'zɪrəʊ


Hláskování (spelling)

Hláskování se učí studenti úplně na začátku studia. Mnozí však některá složitější písmena (A,E,I,G,H,J) zapomenou. Pak je pro ně hláskování extremně stresující část telefonního rozhovoru v angličtině.

Pokud telefonujete častěji, jistě si vše rychle připomenete, ale rozhodně je velmi užitečné naučit se vyhláskovat své jméno, svoji emailovou adresu a také poštovní adresu vaší firmy.

Chcete-li se zeptat, jak se něco hláskuje, můžete použít jednoduchou otázku:

Could you spell that, please?
Can you spell that for me, please?

Může se stát, že vám nebude druhá strana rozumět (některá písmena jsou si i při hláskování podobná). Můžete pak hláskované písmeno upřesnit:

I for India.
C as in Charlie.

Stejně tak se můžete zeptat na upřesnění hláskovaného písmene:

Was that A for Adam or I for India?
Is it C as in Charlie?

Existuje několik verzí hláskovací abecedy, kde jsou k jednotlivým písmenům přiřazena upřesňující slova. Není však nutné se tuto abecedu učit, protože ji většinou neznají ani rodilí mluvčí. Stačí si jednoduše vzpomenout na jakékoli jasné slovo začínající požadovaným písmenem.

Pozn.: Více si o SPELLING ALPHABET můžete přečíst na Wikipedii.

 

Čtení emailové adresy

Při diktování vaší emailové adresy budete určitě potřebovat kromě písmen i další znaky. Nejdůležitější je jistě zavináč.

zavináč = at ət

Pokud si na něj nebudete moci vzpomenout, možná vám pomůže tento obrázek:Znak zavináče je vlastně písmeno a, kolem kterého je 'obtočeno' písmeno t.


Další znaky jsou:

tečka = dot dɒt
Tečka se může číst i point, full stop nebo period. Více si přečtěte ZDE.

pomlčka = hyphen 'haɪfən / dash dæʃ
Hyphen je krátká pomlčka (uprostřed slova), dash je dlouhá (mezi slovy nebo větami).
Setkat se můžete s oběma.

podtržítko = underscore ʌndə'skɔ:r


Na telefonu jsou pak ještě dvě důležitá tlačítka:

hvězdička = asterisk 'æstərɪsk
křížek = BrE: hash hæʃ / AmE: pound paʊnd

Press the asterisk key.
Press the hash key.

Pozn.: Pokud vás zajímá čtení interpunkčních znamének, pokračujte ZDE.

 

'Vycpávky' (fillers)

Název tohoto odstavce je asi zvláštní, ale jde jednoduše o to, jak si tzv. 'kupovat čas' (potřebujete si v daný moment rozmyslet, co přesně řeknete, a zároveň nechcete mlčet).

Určitě znáte běžné 'vycpávky', které se vlastně používají i v češtině:

er ɜ:, erm ɜ:m, um əm, ehm əm, uh ə

Tato slova se do 'profi' rozhovoru moc nehodí, proto si řekneme něco o trochu jiném 'kupování času'.

S následujícími slovíčky jste se určitě nesčetněkrát setkali. Studenti však mají občas problém je využít ve svůj prospěch (použít 'vycpávku' a získat tak několik sekund k promyšlení reakce či odpovědi).

Jako první si uvedeme slůvko well. V základním významu sice znamená 'dobře', ale na začátku věty může mít významy jako no, no vlastně, víte, takže, tak.

Well, I'm not sure it's a good idea.
Well, I could come on Friday.

Další slůvko je right, které má na začátku věty podobné významy jako takže, tak dobře, dobře, ale také může mít význam přitakání ano, jistě.

Right, so I can meet her next Monday.
Right, let's do it this way.

Nezapomeňte na spojení vyjadřující pochopení:

I see.
I understand.

Další je například:

Let me think.

 

Formální angličtina

Schopnost rozeznat formální a neformální mluvu patří k základním znalostem pokročilejší angličtiny. Přesněji řečeno, pokud se bavíte s kolegou ve firmě, určitě byste měli použít trochu jinou angličtinu, než když budete mluvit s obchodním partnerem.

O tomto tématu jsme se již bavili v předchozích kapitolách a určitě na něj přijde řeč v dalších.

Asi znáte obecná pravidla. Časté používání slůvka 'please', pokud o něco žádáte, a také použití například I would like místo I want nebo Would you like místo Do you want.

Pokud jde o způsobová slovesa, můžete použít zdvořilostní may nebo could, ale ani obyčejné can není vůbec nezdvořilé.

Vždy záleží na tónu, kterým mluvíte.

To jsou však pravidla, která jsou všeobecně známá. My se v této části zaměříme na další užitečné vazby a spojení, která naši angličtinu zvednou ještě kousek výše.

Určitě jste si všimli, že v příkladových větách telefonního rozhovoru jsou i obraty sice pro studenta pochopitelné, ale ruku na srdce, ne každý je používá. My si je zde tedy připomeneme, a pokud budete moci, použijte je i v praxi.

Pozn.: Předchozí věta vychází z mé učitelské praxe. Mám mnoho studentů, kteří jsou pokročilí, angličtinu používají i v práci, ale jsou si jednoduše 'jistější' v obratech základnějších, proto tyto pokročilejší sice znají, rozumí jim, ale nepoužijí je. Mají strach, že v nich udělají chybu. Naučit se to však mohou pouze využitím v praxi. Proto apeluji na všechny z vás, kteří mají možnost mluvit anglicky v práci, aby se snažili tyto vazby používat.

Určitě však ne za každou cenu. Stejně jako je nezdvořilé mluvit s obchodním partnerem velmi neformální angličtinou, je přinejmenším zvláštní mluvit s kolegou ze stejné firmy angličtinou přehnaně formální. Jak jsem již však psal, schopnost rozeznat a úspěšně používat angličtinu formální a neformální je věcí pokročilé angličtiny.


Happen to

Vazba HAPPEN TO vyjadřuje české 'náhodou'. O tomto spojení si přečtěte samostatný článek. Zde si uvedeme pouze několik příkladů.

Does he happen to know more about it?
Do you happen to know the invoice number?
Did you happen to meet her in person?

Pozn.: Pozor na záporné otázky, které se v angličtině používají jinak než v češtině (viz níže).

 

Would you mind

Slovíčko MIND má velice široké použití. Můžete se o něm více dozvědět v samostatném článku. Zde se zaměříme na jeho překlad 'vadit' a ukážeme si několik užitečných vět.

Would you mind meeting my assistant first?
Do you mind waiting?
I'll call you in the afternoon. Do you mind?


Let me

Sloveso LET určitě znáte. Znamená 'dovolit'. Jeho použití je zde trochu jiné než v češtině, proto je zařazeno do této sekce, ač s formální angličtinou tolik nesouvisí. Hodí se, když chcete něco nabídnout.

Let me check that with my boss.
Let me get a pen.
Let me read it back to you.
Let me give you my extension in case you have any further questions.
This is a bad line. Let me call you back.


Possibly

Další užitečné slůvko je příslovce od přídavného jména 'possible'. POSSIBLY vyjadřuje určitou zdvořilou žádost o to, zda je něco možné.

Could we possibly make it on Friday afternoon instead?
Could you possibly speak a little more slowly?


As far as

Spojení AS FAR AS můžeme přeložit jako české 'pokud'.

As far as I know...
As far as I can remember...

Velice často se pojí se slůvkem 'concerned' (týkat se, jít o něco):

As far as I am concerned...
As far as the invoice is concerned...
As far as money is concerned...

Pozn.: O slovíčku FAR si můžete přečíst podrobný článek zde.

 

I suppose you couldn't / I don't suppose you could

Další užitečné spojení souvisí se slovesem SUPPOSE. Je to velice užitečné slovíčko a určitě doporučuji přečíst si o něm samostatný článek. Dozvíte se tam mimo jiné také něco o vazbě 'be supposed to'.

Zde si však zmíníme jen formální použití slovesa SUPPOSE, kde vlastně již předem říkáte, že asi něco nebude možné. Doufáte však v opak.

I suppose you can't give me his number, can you?
I suppose you couldn't call me tomorrow, could you?

I don't suppose you could give me his number.
I don't suppose you could call me tomorrow, could you?

Pozn.: Často se zde používá dovětek.

 

Why don't you

Toto spojení je v doslovném překladu také trochu nezvyklé, ale určitě je velmi praktické. Když začnete větu 'Why don't you...?', znamená to něco jako 'Nechcete...?/ Nechtěl byste...?'. Je to vlastně takový návrh, co dělat.

Why don't you come to our office in person?
Why don't you call back in an hour?


Oslovování

Pokud chcete být do telefonu zdvořilí, určitě je dobré používat jméno osoby, se kterou mluvíte. Před jménem pak použijete titul Mr / Mrs / Ms / Miss.

I'm afraid it isn't possible, Mr Jackson.
Why don't you come to our office, Ms White?
He'll be back in a minute, Mrs Stewart.

Pozn.: Pokud neznáte přesné rozdíly mezi zmíněnými tituly, přečtěte si samostatný článek. Možná si také pamatujete, že jsme se o oslovování bavili ve čtvrté lekci našeho kurzu.

Může se však stát, že jméno nebudete znát. Pak volte slovíčka sir nebo madam.

I'm afraid it isn't possible, sir.
Why don't you come to our office, madam?
He'll be back in a minute, madam.

Pozn.: České překlady těchto vět vám možná budou připadat trochu nepřirozené, ale toto zdvořilé oslovování je v angličtině naprosto běžné.

 

Pozor na otázky!

V tomto článku, a obecně v kurzu obchodní angličtiny, se nechceme příliš detailně věnovat gramatice. Občas je však vhodné některé věci připomenout.

Jednou z nich jsou otázky, kterých může určitě být při telefonování mnoho. Konkrétně jde o otázky záporné a nepřímé.


Záporné otázky

Zdvořilostní otázky jsou v češtině často záporné (Nechcete...? / Nemáte...? / Nepomohl byste...?). V angličtině existují také záporné otázky. Vyjadřují však něco jiného!

Záporná otázka vyjadřuje často překvapení nebo podráždění:

Don't you know her? = Cožpak ty ji neznáš?
Don't you have any single rooms?
= To nemáte žádné jednolůžkové pokoje?

Výše zmíněné věty pak znějí jinak, pokud nebudou v záporu:

Do you know her? = Znáš ji? / Neznáš ji?
Do you have any single rooms?
= Máte / Nemáte nějaké jednolůžkové pokoje?

Pozn.: Jak jsme si řekli výše, zdvořilost můžete vyjádřit třeba vazbou HAPPEN TO:
Do you happen to have any single rooms?

 

Nepřímé otázky

Dá se říct, že nepřímé otázky jsou pro studenty určité úrovně již menší problém. I tak si je zde však zmíníme.

Přímé otázky jsou myslím všem jasné:

What is it about?

Pokud před otázku dáte jinou vedlejší větu, slovosled je pak oznamovací:

I don't know what is it about.
Can you tell me what
is it about?

I don't know what it is about.
Can you tell me what it is about?

Do you know what time he will be back?
Do you happen to know how long she will be?

Pozn.: Více se o nepřímých otázkách dočtete v samostatném článku

 

Dovětky (question tags)

Toto je další část, která s obchodní angličtinou nikterak nesouvisí. Přesto se o ní zmíním.

Tázací dovětky jsou jev, který studenti moc neumí používat. Teda teoreticky určitě ano. Dostanou-li test na dovětky, mají ho většinou bez chyby. Ale přirozeně je používat v běžné mluvě je pro ně jaksi komplikované a zbytečné.

Opak je však pravdou. Je to velice užitečný způsob, jak vtáhnout posluchače více do hovoru a svým způsobem se zeptat vlastně nepřímo. Může se jednat o otázku nebo pouhé ujištění.

You are free tomorrow afternoon, aren't you?
You didn't send the parcel yesterday, did you?
You have never met, have you?
I suppose you can't give me his number, can you?
I suppose you couldn't call me tomorrow, could you?

Určitě s tím souvisí také správná intonace. Více si ale už přečtěte v těchto článcích:

Question tags 1 (pre-intermediate)
Question tags 2 (intermediate)

 

Jak se na telefonát připravit

Připravit se na telefonát v angličtině je určitě obtížné. Nevíte, kdo bude na druhé straně, jak bude hovořit, na co se bude ptát, jak bude reagovat, atd.

Než tedy zvednete sluchátko a vytočíte číslo, projděte si tyto základní body:


1) Napište si na papír v bodech, co vlastně chcete vyřešit.

2) Je dobré vědět, komu volám, koho chci k telefonu. Pokud neznám jméno, tak alespoň oddělení. V případě, že nevím ani to, umět se zeptat na člověka, který řeší ten či onen problém.

3) V případě, že nebude k dispozici, jaký vzkaz bych chtěl zanechat.

4) Pokud se dovolám správně, je dobré být připraven na pravděpodobné alternativy odpovědi na moje dotazy. Určitě to nelze udělat úplně, ale podle povahy problému se na to dá alespoň teoreticky připravit.

5) Měli byste umět vyhláskovat svoje jméno a adresu (emailovou i poštovní).

6) Nezapomínejte na tón, kterým mluvíte, a na zdvořilostní fráze.


TIP: Pokud máte kamaráda, spolužáka nebo kolegu v práci, se kterým si chcete zlepšit dovednosti v telefonování, vždy si zkoušejte vaše rozhovory tak, že k sobě budete sedět zády. Řeč těla, kterou často ani nevnímáte, mnohdy mluví za vás, ale při reálném telefonátu druhého člověka neuvidíte.

 

Předčíslí do zahraničí

Pokud voláte do nějakého cizího státu, možná si nebudete jisti předčíslím (country code). Zde je jen pár možná nejčastějších:

 Austria0043
 France0033
 Germany0049
 Ireland00353
 Italy0039
 Poland0048
 Spain0034
 United Kingdom0044
 United States001

Určitě víte, že předčíslí do České republiky je 0042.

Pro další předčíslí navštivte například stránky www.countrycallingcodes.com. Stačí zadat stát, ze kterého voláte, a stát, do kterého voláte.

 


Tímto končí kapitola věnovaná telefonování. Možná nebude ve vašich silách naučit se všechny zmíněné vazby (hlavně ty z první části). Určitě si však všechny poctivě projděte a podtrhněte si ty, které se vám budou líbit a zároveň budou pro vás jednoduché na zapamatování nebo vydedukování.

Jde v podstatě o zdvořilostní vazby, které se pak často mohou hodit i v přímém kontaktu s cizincem a to nejen na rovině obchodní angličtiny.

 

V závěru šesté lekci se můžete těšit na dva testy. Tentokrát nebudou rozděleny do dvou úrovní (oba dokonce budou jen pre-intermediate), ale budete vybírat vhodné věty do rozhovoru, jednou z pozice volaného a jednou z pozice volajícího.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1)

První část šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.

PRE-INTERMEDIATE

Základy telefonování

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.

INTERMEDIATE

Telephoning (vocabulary)

Slovní zásoba spojená s telefony a telefonováním.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (2) 1 24284 Od janaV poslední příspěvek
před 9 lety