Help for English

BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1)

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.12.2010

První část šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.Course Map (mapa kurzu)


Unit 06: TELEPHONE

TIPS and TRICKS: Jak telefonovat v angličtině (1)

Telefonování v angličtině je pro mnoho studentů velký strašák. A to částečně i oprávněně. Člověk si vůbec neuvědomuje, jak dokáže hovořit řečí těla a pokud druhého nevidíme, je situace značně složitější. Navíc není spojení vždy perfektně čisté, takže musíte ještě připočíst šum a další zvuky.

Proto mnoho telefonistů raději poprosí o zaslání emailu, na který jsou schopni reagovat mnohem lépe. Mají na to čas, nic je neruší a nemusí reagovat okamžitě.

V našem kurzu vás pochopitelně nezbavíme trémy, ani nezařídíme, abyste měli vždy na druhém konci člověka, který mluví jasně a zřetelně. Určitě vás však naučíme určitá spojení a vazby, díky kterým získáte větší sebevědomí, což je zde klíčové.

V dnešní kapitole šesté lekce obchodní angličtiny najdete mnoho užitečných rad, jak se zdokonalit v telefonování. Nebude chybět mnoho příkladových vět jak z pohledu volaného, jak z pohledu volajícího. Zmíníme si ale také i další věci, na které si musíte dát při telefonování pozor.

 

Vzhledem k délce je článek rozdělen do dvou částí, ve kterých najdete následující sekce:

(1) obecná slovní zásoba / telefonuji / zvedám telefon
(2) další užitečné rady (problémy se spojením, čtení telefonních čísel a emailové adresy, hláskování, formální angličtina, atd.)

Dnes nás čeká první část. Má sice jen tři sekce, ale je plná užitečných informací. Kromě obecné slovní zásoby v úvodu najdete dvě základní části:

- telefonuji
- zvedám telefon

Vždy se tedy budeme zaměřovat jen na ty aspekty spojené buď ze stranou volajícího, nebo volaného.

Let's get started.

 

Obecná slovní zásoba

Pojďme si nejprve projít několik užitečných slovíček spojených s telefonováním.

mobile phone = mobilní telefon BrE
mobile
'məʊbaɪl = mobil BrE
cell phone
= mobilní telefon AmE
cell
sel = mobil AmE

landline = pevná linka

voice mail = hlasová schránka
answering machine
= záznamník
answerphone
= záznamník BrE

phone bill = účet za telefon

text message = textová zpráva
text
= textovka
SMS
= esemeska (short message service)

conference call = konferenční hovor

directory enquiries = informace o telefonních číslech BrE
directory assistance
= informace o telefonních číslech AmE

headset = náhlavní souprava (mikrofon, sluchátko)
receiver
= sluchátko

switchboard = ústředna

country code = předvolba země

extension = linka, klapka

dial 'daɪəl = vytáčet číslo

call sb = zavolat někomu Pozor! Není zde předložka TO: call to somebody
ring sb = zavolat někomu
phone sb
= zavolat někomu

give sb a call = zavolat někomu
call sb back
= zavolat někomu zpátky
get back to sb
= spojit se s někým (poté, co vás o to žádal)

make a phone call = zatelefonovat
receive a phone call
= obdržet telefonát

connect sb to = přepojit někoho na
put sb through to
= přepojit někoho na

hang up = zavěsit

charge the battery = nabít baterku (mobilu)
Telefonuji

Nyní se můžeme pustit do samotného telefonování. Postupně si projdeme několik bodů, u kterých si zmíníme užitečné vazby a spojení.

Představuji se

Hovor začnete oslovením. Nejčastěji slovíčkem hello, popřípadě známým good morning/afternoon/evening.

Určitě si však dejte pozor na samotné představování. V angličtině se nepoužívá I am..., ale This is....

Good afternoon, this is Susan Brown.
Good morning, this is Steve Hanson from ABC International.
Hello, this is Mark David.
Hello, this is John Stevens speaking. I'm calling from MIC Computers.

Můžete také použít it is...

Good morning, it's Mark Davidson.
Good afternoon, it's James Stewart from ABC International.

Pozn.: Můžete používat slovíčko speaking, ale spíše ve spojení s this is:

Hello, Steve Hanson speaking.
Hello, this is Steve Hanson speaking.
Hello, this is Steve Hanson.

 

Dovolal jsem se správně?

Představujete se tedy spojením This is..., a pokud se chcete ujistit, že jste se dovolali správně, použijete podobnou vazbu Is that...? nikoli Are you...?

Is that Ms White?
Is that purchasing department?

 

Chci s někým mluvit (někam přepojit)

Pokud nemáte přímé číslo na volaného, nebo dokonce ani přesně nevíte, s kým chcete mluvit, můžete použít některou z těchto vazeb:

I'd like to speak to Mr Johnson.
Could I have your purchasing department, please?
Could I have Mr Brown in sales, please?
Can I have extension 234, please?
Can I speak to someone about invoices?
Could you put me through to your accounting department?
Can you connect me to Ms Smith?
Could you transfer me to Josh Davis.

Můžete být také stručnější:

Ms Smith, please.
Extension 234, please.

 

Volám nevhod?

Když někomu voláte, určitě se chcete ujistit, že na vás má čas, že ho nerušíte, že prostě nevoláte nevhod. Co třeba použít některou z těchto otázek?

Is this a good time?
Is this a good time to talk?
Is this a good moment?
Have I rung you at a bad time?
Do you have a second?
Would you have a moment?

Pozn.: Pozor na český zvyk dávat do zdvořilostních otázek zápor. Podrobněji se tomuto problému budeme věnovat v druhé části tohoto článku.

Nevolám nevhod?
Volám nevhod?

 

Zavolám později

Můžete se také nabídnout, že zavoláte později.

I'll call back later.
I'll call back tomorrow then.
Do you want me to call back later?

Pozn.: Všimněte si spojení CALL BACK, které vyjadřuje, že budete volat zpět.

 

Nebudu vás dlouho zdržovat

Chcete říct, že volaného nebudete dlouho zdržovat?

I won't keep you long.
Would you have a minute? I won't keep you long.

 

Mám špatné číslo

Může se taky stát, že zjistíte, že jste vytočili špatné číslo. Určitě v ten moment okamžitě nezavěšujte, ale řekněte například:

I'm sorry, I must have the wrong number.
Sorry, I must have dialled the wrong number.
Sorry, I was put through to the wrong extension. Could you connect me to Mr Jackson?

 

Proč volám

Mluvíme tedy již s osobou, které jsme telefonovali. Jak říct, proč voláme?

I'm calling about...
The reason I'm calling is...

It's about...
It's with regard to...

I'm calling to confirm...
I'm phoning to cancel...
I'm ringing to enquire about...

I'm returning his call.
I'm returning Mr Hanson's call.

Shall I come over to your office?
Could we schedule an appointment?
Could we set up a meeting?

 

Kdy se vám to hodí?

Možná se budete chtít zeptat, kdy je pro volaného vhodná doba například na schůzku. Můžete použít například:

Is Friday afternoon convenient?
Is tomorrow morning OK?

How about Monday morning then?

When would be good for you?

 

Podívám se, jestli se to hodí

Nemáte u sebe zrovna diář, nebo váš šéf, kterému domlouváte schůzku, není k dispozici.

Let me check that.
Let me check that with my boss.
Let me check that with my colleague. Can you hold?

I'll check that with my boss.

 

Nezvládám domluvený termín

Může se taky stát, že domluvený termín nakonec nebudete moci stihnout.

I'm extremely sorry, but something urgent has come up.
I'm afraid I can't make our appointment tomorrow morning.
I'm very sorry, I can't make it to the meeting. .

 

Potvrzení detailů

Na konci rozhovoru není špatné projít si ještě jednou důležité body.

OK, let me go through it one more time.
Could we go through the details again? Just to make sure.

Je určitě praktické nechat si domluvené detaily poslat v písemné podobě:

Could you please confirm the details in an email?

 

Kdy bude někdo zpět?

Může se stát, že volaná osoba nebude v kanceláři, a vy budete mluvit s jeho kolegou nebo asistentkou.

When do you expect her back?
What time will he be back?
Do you know when he'll be back in the office?
Do you know how long she'll be?

 

Vzkazy

Nedostupnému volanému můžete pochopitelně nechat vzkaz. O vzkazech jsme se podrobně bavili v samostatném článku. Zde si pouze ukážeme užitečné vazby z pozice volajícího:

Can I leave a message?
Can you take a message?

Could you give Mr Brown a message from me, please?
Could you tell her I called?
Can you ask her to call me back?
Can I leave my phone number for her?
Could you ask him to call me back as soon as possible?


Klikněte na obrázky a otevře se vám podrobný článek o zanechání vzkazů.

 

Ukončení hovoru

Vyřídili jsme vše potřebné a chceme telefonát ukončit.

Thank you, I think that's everything I needed.
I think I've got all the details now.

Thank you very much for your help.
You've been very helpful.

Pak následuje klasické Goodbye.

 Zvedám telefon

Pojďme se nyní podívat na telefonát z druhé strany, tedy ze strany volaného.


Představuji se

Začneme pochopitelně představováním. Pokud jste v české firmě a nepředpokládáte, že volající bude cizinec, pravděpodobně se budete představovat česky. Pokud však víte, že volající nemluví česky, můžete se představit například takto:

Good afternoon, ABC International.
Good afternoon, ABC International. How can I help?
Good afternoon, ABC International. How can I help you?
Good morning. Marketing department. How may I help you?
Good morning. Steve Johnson speaking.
ABC International. May I help you?

Můžete však být stručnější:

Sales department.
James Stewart's office.
Hello?

 

U telefonu

Na druhé straně se ozve někdo, kdo chce mluvit přímo s vámi (Can I speak to James Stevens?). Vy pak odpovíte:

Speaking.
This is James Stevens.
James Stevens speaking.

 

Kdo volá?

Volající se však nepředstavil a vy chcete vědět, kdo volá.

Who's calling please?
May I ask who is calling?
May I know what company you are calling from?
Could I have your name, sir?
Can I have your name, madam?
Is that James Johnson?

Who shall I say is calling?

Proč voláte?

Můžete se také chtít zeptat na důvod telefonátu.

What is it about?
May I ask what it is about?
Can you tell me what it's about?
What is it in connection with?
May I ask the purpose of your call?

Pozn.: Pokud vás zarazilo, že v první otázce je slovosled IS IT a ve druhé IT IS, přečtěte si článek o nepřímých otázkách ZDE.
My se jim ostatně budeme věnovat i zde, a to v druhé části tohoto článku.

 

Komu voláte?

Pokud si myslíte, že hovor není určen vám, můžete se jednoduše zeptat, komu dotyčný volá.

Who would you like to speak to?
Would you like to speak to our marketing manager?

 

Máte špatné číslo

Možná volající omylem vytočil špatné číslo.

You must have the wrong number.
Sorry, you have the wrong extension. I'll connect you to our switchboard again.

 

Zjistím, zda je dostupný

Nevíte, zda je kolega v kanceláři. Nabídnete, že to zjistíte. Pak následuje požadavek na strpení (viz další odstavec).

I'll just check if she's available.
Let me check if she's available.
I'll see if he's in the office.
I'll see if he's in.

 

Moment prosím

Mnohokrát se stane, že v daném okamžiku nemůžete mluvit. Nebo se případně můžete chtít pouze zhluboka nadechnout, abyste hovor v angličtině zvládli lépe. Nebo chce volající na někoho přepojit a dotyčný má obsazeno. Ať je důvod jakýkoli, můžete použít jednu z těchto alternativ:

Hold the line, please.
Can you hold, please?

Would you like to hold?
Will you hold?

Can I put you on hold?
I'll put you on hold.
The line's busy. Shall I put you on hold?

Are you OK to wait a couple of minutes?
If you could just bear with me a second.

Když budete s volajícím opět hovořit, můžete se omluvit za čekání:

Sorry to keep you waiting.
I'm very sorry to keep you waiting.

 

Můžete zavolat později?

Nemáte zrovna čas, nebo kolega, se kterým chce volající mluvit, není k dispozici.

Do you mind calling back later this afternoon?
Would you mind calling me back tomorrow?

 

Přepojím vás

Kolega, se kterým chce volající mluvit, je k dispozici. Můžete tedy volajícího přepojit.

I'll put you through.
(I'm) putting you through.
One moment, I'll connect you.

I'll try and connect you to our marketing department.
I will try and connect you to Mr Jackson.
I'll put you through to Jack White.
I will transfer you to Steve Hanson.

 

Linka je obsazená

Linka může být pochopitelně obsazená, což se vyjádří slovíčkem BUSY nebo ENGAGED.

I'm very sorry, the line is busy.
I'm sorry, the line is engaged.

Pak se můžete dotázat, jestli volající počká, nebo zda chce zavolat později. O těchto situacích již byla řeč výše.

 

Není k dispozici

Volaný však není k dispozici. Důvodů může být jistě mnoho. Zde jen několik z nich.

I'm sorry, there's no answer.
I'm afraid he's on another line.

I'm afraid she isn't at the office today.
I'm very sorry, but he is away on business.
She's in a meeting right now.
I'm afraid he's on holiday this week.
She's not available right now.
Sorry, she isn't in at the moment.
I'm afraid she's out of the office.
I'm afraid she isn't in the office right now.
She isn't at her desk at the moment.

Pak se můžete otázat, zda nemůže pomoci někdo jiný:

Would you like to speak to someone else?

 

Kdy bude k dispozici

Můžete také nabídnout dobu nebo čas, kdy se kolega vrátí

He will not be available until 3.
He should be free later this afternoon.
She should be available later this morning.
She'll be free in an hour.

Pozn.: Pokud chcete vyjádřit, že se něco stane (stalo) v nějakou dobu, použijete spojení 'NOT .. UNTIL ..'

He will not be back until three.
She was not at her desk until four.

Více se o slovíčku UNTIL dočtete v článcích ZDE a ZDE.

 

Vzkazy

Můžete se nabídnout, že nedostupnému volanému zanecháte vzkaz. O vzkazech jsme se podrobně bavili v samostatném článku. Zde si pouze ukážeme užitečné vazby z pozice člověka, který zvedl telefon za kolegu a chce nabídnout zanechání vzkazu:

Can I take a message?
Would you like to leave a message?

Can I take a message for her?
Can I give him a message?

Shall I ask him to call you back?


Klikněte na obrázky a otevře se vám podrobný článek o zanechání vzkazů.


Můžete být formálnější:

Would you care to leave a message?

Nemáte ale u sebe nic na psaní:

Let me get a pen.
I'll just get a pen.

Jste připraveni zapsat si zprávu:

Ok. Go ahead.

Zprávu pak můžete pro jistotu volajícímu přečíst:

Let me read it back to you.

Můžete volajícího ujistit, že zprávu předáte:

I'll make sure he gets your message.
I'll give her the message.

 

Nehodí se mi to

Volající chce mluvit právě s vámi, ale vy zrovna nemáte čas.

I'm very sorry, I'm on my way to a meeting right now. Can I call you back?
I'm sorry, I'm in the middle of something, I'll call you back.
I'm afraid I'm a little busy right now. Could I call you back in an hour?

Volající se snaží domluvit s vámi termín (například schůzky), ale vám nevyhovuje.

I'm afraid Friday afternoon is rather inconvenient.
Yes, Monday morning is fine, but I'd prefer the afternoon if you don't mind.
Could we possibly make it on Friday afternoon instead?

 

Ostatní

A nyní ještě několik praktických vět, které nabylo kam zařadit.

Thank you for calling (me) back.
Thank you for returning my call.

Let me give you my extension in case you have any further questions.
Let me give you my mobile phone number in case there are any problems.

Does Mr Jackson have your number?

 

Ukončení hovoru

Na konci hovoru se zeptejte, zda můžete pomoci ještě s něčím.

Is there anything else?
Is there anything else I can help you with?
Is there anything else I can do for you?

Pak následuje klasické Goodbye.

 


Tímto končí první část této kapitoly aktuální lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.

V druhé části najdete mnoho dalších užitečných rad, které vám usnadní telefonáty v angličtině.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.
PRE-INTERMEDIATE

Základy telefonování

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Telephone (test A)

První test šesté lekce kurzu obchodní angličtiny. Vaším úkolem bude správně vybrat věty do telefonního rozhovoru (z pozice volajícího).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1) 10 33225 Od cichouse poslední příspěvek
před 8 lety