Help for English

ALMOST vs. HARDLY

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2011

Článek o používání příslovce HARDLY.HARDLY vs ALMOST

Věříme tomu, že slovíčko almost/'ɔ:lməʊst znáte velice dobře a dokážete ho také používat. Znamená skoro či téměř a je opravdu velmi univerzální.

My se ale pokusíme upozornit na jedno slovíčko, které možná díky univerzálnosti příslovce almost bývá studenty často opomíjeno a přitom se v angličtině objevuje mezi 2000 nejfrekven­tovanějšími slovy – příslovce hardly/'hɑ:dli.

hardly = stěží, těžko, skoro ne

První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že hardly neznamená těžce / tvrdě (např. že někdo těžce/tvrdě pracuje apod.). Tam používáme příslovce hard/'hɑ:d/.

He works very hard. TTT *1 tvrdě, pilně
If you try hard, you will succeed. TTT *2 hodně
She hit him hard in the face. TTT *3 tvrdě, silně

Použití hardly by z těchto vět udělalo úplně něco jiného:

He hardly works. TTT *4 skoro nepracuje
If you hardly try, you won't succeed. TTT *5 skoro se nesnaží
She hardly hit him. TTT *6 skoro ho neuděřila

Pozn.: Více o podobných slovech v článku HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby.

hardly je záporné!

Další věcí, na kterou musíme myslet, je, že se jedná o záporné slovíčko. Nezpomínejme tedy na pravidlo JEDNOHO ZÁPORU VE VĚTĚ (více viz článek zde).

He hardly doesn't work. x He hardly works. = Skoro nepracuje.
I had hardly no money. x I had hardly any money. = Neměl jsem skoro žádné peníze.

Pozor tedy na spojení hardly any (skoro žádný), hardly anyone – skoro nikdo, hardly anything – skoro nic, hardly ever – skoro nikdy apod.

pozice hardly

Ve větě má příslovce hardly tzv. centrální či střední pozici, podobně jako např. slovíčka always, never apod. Znamená to, že je umístěno před hlavním významovým slovesem ve větě, případně za slovesem být:

He hardly slept. – před významovým slovesem.
He was hardly breathing. – za pomocným slovesem, před významovým slovesem.
I could hardly hear what she said. – za modálním slovesem, před významovým.
The animal was hardly alive. – za slovesem být.

Toto bylo umístění ve vztahu s dalšími slovesy ve větě. Hardly ale samozřejmě může být příslovce rozvíjející nějaké přídavné jméno, jiné příslovce či determinátor – potom stojí klasicky před slovem, ke kterému patří:

I had hardly any time left. TTT *7
Hardly anybody came to the party. TTT *8  

Někdy jsou dvě možnosti:

 • hardly had any time left. – skoro jsem neměl – váže se ke slovesu
 • I had hardly any time left. – neměl jsem skoro žádný – váže se k podst. jménu a determinátoru ANY

hardly vs. almost not

Přestože je slovíčko hardly v angličtině hojně používané, studenti ho ve své aktivní slovní zásobě většinou nemají. Je to proto, že vlastně to samé se dá vyjádřit pomocí almost a záporu:

I had almost no time left. = I had hardly any time left. TTT *9
He almost never cries. = He hardly ever cries. TTT *10
You do almost nothing all day. = You hardly do anything all day. TTT *11
Did you manage to catch the train? – Almost not. = Hardly. TTT *12
It was almost impossible. = It was hardly possible. TTT *13
almost couldn't believe it. = could hardly believe it. TTT *14

Co je ale v záporu lepší? Měli bychom používat almost not, almost nobody, almost never apod., nebo spíše hardly, hardly anybody či hardly ever?

Nelze říci, že by jedna možnost byla správnější než druhá, ale je dobré umět používat obě. Váš mluvený a psaný projev potom bude bohatší a kvalitnější. Je škoda, když studenti vždy sáhnou po té jednodušší variantě a hardly skoro nikdy nepoužijí.

Cvičení

Zkuste nyní následující věty změnit tak, aby v nich bylo příslovce hardly/'hɑ:dli. V žárovičce naleznete vždy správnou odpověď.

1. Almost no one believed me. TTT *25
2. It was foggy. I almost couldn't see the road. TTT *26
3. She almost never calls me. TTT *27
4. There was almost no traffic. TTT *28
5. He didn't like the movie much. TTT *29
6. I almost couldn't hear anything. TTT *30
7. I almost didn't get up in time. TTT *31
8. In my town there's almost nowhere to go. TTT *32
9. It was boring. There were almost no girls at the party. TTT *33
10. You almost never talk to me. TTT *34

Nyní několik složitějších:

11. Almost nothing was done to prevent the accident. TTT *35
12. How much did they pay you? – Very little. TTT *36
13. She almost didn't survive. TTT *37
14. He is so rich. He almost doesn't have to work for anything anymore. TTT *38
15. They brought us food but the soup was almost cold. TTT *39
16. It almost wasn't worth the wait. TTT *40
17. The deer was almost dead. TTT *41
18. Politicians don't care about common people much. TTT *42
19. She changed a lot. You almost won't recognize her. TTT *43
20. There was almost no chance we could win. TTT *44

Závěrem

Naším cílem bylo pouze upozornit na existenci příslovce hardly a ukázat, že jeho používání není vůbec složité. Není tedy důvod nezařadit si toto slovíčko do aktivní slovní zásoby.

Pokročilejší angličtináři budou ale jistě potřebovat více:

Slovo hardly neznamená jen ‘skoro ne’ ale také např. ‘rozhodně ne’ (It was hardly a surprise).

Měli by vědět že ‘téměř / skoro’ se dá říci ještě např. pomocí slovíček nearly, barely, scarcely, cirtually apod.

Měli by vědět, že po záporných hardly, barely apod. na začátku věty následuje inverze (viz článek zde).

Měli by umět tvořit pomocí hardly časová souvětí (HARDLY… WHEN), např. He had hardly entered the room when his phone rang.

Překlad:
 1. Pracuje velmi tvrdě.
 2. Když se budeš hodně snažit, uspěješ.
 3. Tvrdě ho udeřila do obličeje.
 4. Skoro nepracuje.
 5. Když se skoro vůbec nesnažíš, nebudeš mít úspěch.
 6. Skoro ho nepraštila.
 7. Neměl jsem už skoro žádný čas.
 8. Na ten večírek nepřišel skoro nikdo.
 9. Neměl jsem už skoro žádný čas.
 10. On skoro nikdy nebrečí.
 11. Skoro nic celý den neděláš.
 12. Stihl jsi ten vlak? – Skoro ne.
 13. Bylo to skoro nemožné.
 14. Skoro jsem tomu nemohl uvěřit.
 15. Hardly anyone believed me.
 16. I could hardly see the road.
 17. She hardly ever calls me.
 18. There was hardly any traffic.
 19. He hardly liked the movie.
 20. I could hardly hear anything. / I could hear hardly anything.
 21. I hardly got up in time.
 22. There's hardly anywhere to go.
 23. There were hardly any girls at the party.
 24. You hardly ever talk to me.
 25. Hardly anyone believed me.
 26. I could hardly see the road.
 27. She hardly ever calls me.
 28. There was hardly any traffic.
 29. He hardly liked the movie.
 30. I could hardly hear anything. / I could hear hardly anything.
 31. I hardly got up in time.
 32. There's hardly anywhere to go.
 33. There were hardly any girls at the party.
 34. You hardly ever talk to me.
 35. Hardly anything was done to prevent the accident.
 36. Hardly anything.
 37. She hardly survived.
 38. He hardly has to work for anything anymore.
 39. The soup was hardly warm.
 40. It was hardly worth the wait.
 41. The deer was hardly alive.
 42. Politicians hardly care about common people.
 43. You will hardly recognize her.
 44. There was hardly any chance we could win.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce určující frekvenci

Pojďme si ukázat užitečná příslovce, která vyjadřují, jak často něco děláme.

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ALMOST vs. HARDLY 15 21975 Od mufina poslední příspěvek
před 10 lety