Help for English

ALMOST vs. HARDLY

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2011

Článek o používání příslovce HARDLY.HARDLY vs ALMOST

Věřím tomu, že slovíčko ALMOST znáte velice dobře a dokážete ho také používat. Znamená 'skoro' či 'téměř' a je opravdu velmi univerzální. Já se ale pokusím upozornit na jedno slovíčko, které možná díky univerzálnosti příslovce ALMOST bývá studenty často opomíjeno a přitom se v angličtině objevuje mezi 2000 nejfrekventovanějšími slovy - příslovce HARDLY.

 

HARDLY - skoro ne, stěží, těžko

První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že HARDLY neznamená 'těžce / tvrdě' (např. že někdo těžce/tvrdě pracuje apod.). Tam používáme příslovce HARD.

He works very hard.
If you try hard, you will succeed.
She hit him hard in the face.

Použití HARDLY by z těchto vět udělalo úplně něco jiného:

He hardly works.
If you hardly try, you won't succeed.
She hardly hit him.

 

HARDLY je záporné!

Další věcí, na kterou musíme myslet, je, že se jedná o záporné slovíčko. Nezpomínejme tedy na pravidlo JEDNOHO ZÁPORU VE VĚTĚ (více viz článek zde).

He hardly doesn't work. x He hardly works. - Skoro NEpracuje.
I had hardly no money.
x I had hardly any money. - Neměl jsem skoro ŽÁDNÉ peníze.

Pozor tedy na spojení HARDLY ANY (skoro žádný), HARDLY ANYONE - skoro nikdo, HARDLY ANYTHING - skoro nic, HARDLY EVER - skoro nikdy apod.

 

Pozice HARDLY

Ve větě má příslovce HARDLY tzv. centrální či střední pozici, podobně jako např. slovíčka ALWAYS, NEVER apod. Znamená to, že je umístěno před hlavním významovým slovesem ve větě, případně za slovesem být:

He hardly slept. - před význ. slovesem.
He was hardly breathing. - za pomocným slovesem, před významovým slovesem.
I could hardly hear what she said. - za modálním slovesem, před významovým.
The animal was hardly alive. - za slovesem být.

Toto bylo umístění ve vztahu s dalšími slovesy ve větě. HARDLY ale samozřejmě může být příslovce rozvíjející nějaké přídavné jméno, jiné příslovce či determinátor - potom stojí klasicky před slovem, ke kterému patří:

I had hardly any time left.
Hardly anybody came to the party.

Někdy jsou dvě možnosti:

I hardly had any time left. - skoro jsem neměl - váže se ke slovesu
I had hardly any time left. - neměl jsem skoro žádný - váže se k podst. jménu a determinátoru ANY

 

HARDLY x ALMOST NOT

Přestože je slovíčko HARDLY v angličtině hojně používané, studenti ho ve své aktivní slovní zásobě většinou nemají. Je to proto, že vlastně to samé se dá vyjádřit pomocí ALMOST a záporu:

I had almost no time left. = I had hardly any time left.
He almost never cries. = He hardly ever cries.
You do almost nothing all day. = You hardly do anything all day.
Did you manage to catch the train? -- Almost not. = Hardly.
It was almost impossible. = It was hardly possible.
I almost couldn't believe it. = I could hardly believe it.

Co je ale v záporu lepší? Měli bychom používat ALMOST NOT, ALMOST NOBODY, ALMOST NEVER apod. a nebo spíše HARDLY, HARDLY ANYBODY či HARDLY EVER? Nelze říci, že by jedna možnost byla správnější než druhá, ale je dobré umět používat obě. Váš mluvený a psaný projev potom bude bohatší a kvalitnější. Je škoda, když studenti vždy sáhnou po té jednodušší variantě a HARDLY skoro nikdy nepoužijí.

 

Cvičení

Zkuste nyní následující věty změnit tak, aby v nich bylo příslovce HARDLY. Kontrolu proveďte vždy tak, že myší najedete na žlutou žárovičku - tam naleznete správnou odpověď.

1. Almost no one believed me.
2. It was foggy. I almost couldn't see the road.
3. She almost never calls me.
4. There was almost no traffic.
5. He didn't like the movie much.
6. I almost couldn't hear anything.
7. I almost didn't get up in time.
8. In my town there's almost nowhere to go.
9. It was boring. There were almost no girls at the party.
10. You almost never talk to me.

Nyní několik složitějších:

11. Almost nothing was done to prevent the accident.
12. How much did they pay you? -- Very little.
13. She almost didn't survive.
14. He is so rich. He almost doesn't have to work for anything anymore.
15. They brought us food but the soup was almost cold.
16. It almost wasn't worth the wait.
17. The deer was almost dead.
18. Politicians don't care about common people much.
19. She changed a lot. You almost won't recognize her.
20. There was almost no chance we could win.

 

Závěrem

Mým cílem dnes bylo pouze upozornit na existenci příslovce HARDLY a ukázat, že jeho používání není vůbec složité. Není tedy důvod nezařadit si toto slovíčko do aktivní slovní zásoby.

Pokročilejší angličtináři budou ale jistě potřebovat více:

HARDLY neznamená jen 'skoro ne' ale také např. 'rozhodně ne' (It was hardly a surprise).

Měli by vědět že 'téměř / skoro' se dá říci ještě např. pomocí slovíček NEARLY, BARELY, SCARCELY, VIRTUALLY apod. O rozdílech mezi nimi si možná řekneme v některém z budoucích článků a nebo si je můžete vyhledat v kvalitním výkladovém slovníku.

Měli by vědět, že po záporných HARDLY, BARELY apod. na začátku věty následuje inverze (viz článek zde).

Měli by umět tvořit pomocí HARDLY časová souvětí (HARDLY... WHEN), např. He had hardly entered the room when his phone rang. O tom ale také v některém z budoucích článků.

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména. (Přepracovaný článek z roku 2006)

PRE-INTERMEDIATE

Anglický slovosled - oznamovací věty

Článek zaměřený na slovosled oznamovacích vět v angličtině, pořadí příslovcí, dva předměty ve větě apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ALMOST vs. HARDLY 15 19057 Od mufina poslední příspěvek
před 6 lety