Help for English

Spojky AFTER a BEFORE

ELEMENTARY Vydáno dne 25.10.2018

Studenti velice často chybně používají tyto jednoduché spojky.Spojky AFTER a BEFORE

Slovíčka after a before asi znáte jako předložky. V jejich použití studenti chyby většinou nedělají. Jsou to však také spojky a tam je často použití nesprávné.

Použití předložek nečiní problémy:

I went shopping after breakfast. TTT *1
I had a coffee before the class. TTT *2  

Proč se tedy při použití spojek tolik chybuje? Problém je v překladu z/do češtiny.

after = poté, co…
before = předtím, než…

Nejvíce se chybuje u spojky after, kterou studenti chybně překládají jako pak nebo potom.

Pokud chce student říct “Dávám si sprchu, pak jdu spát”, často chybně řekne:

I have a shower, after I go to bed.
Dám si sprchu poté, co jdu spát. (to je nesmysl)

Správně je:

I have a shower, after that I go to bed. TTT *3
I have a shower, then I go to bed. TTT *4  

Můžete tedy použít předložku after se slůvkem that, nebo spojku then:

after that = potom (doslova vlastně “po-tom”)
then = potom, pak

Můžeme ale přehodit pořadí vět a pak je vše správně:

I go to bed after I have a shower. TTT *5

Podobné nejasnosti s “pořadím děje” nenastanou u spojky before, ale je zde jiný problém – studenti ji jako spojku používají velice málo. Podívejte se na tyto dvě věty:

I go to bed before I have a shower. TTT *6
I have a shower before I go to bed. TTT *7

Naši větu tedy můžeme říct šesti způsoby:

I have a shower, after that I go to bed. TTT *8
I have a shower, then I go to bed. TTT *9

I go to bed after I have a shower. TTT *10
After I have a shower, I go to bed.TTT *11

I have a shower before I go to bed. TTT *12
Before I go to bed, I have a shower. TTT *13

Nyní si ukážeme pár dalších příkladů se spojkami before a after:

Steve parked his car before he called his father. TTT *14
Steve called his father after he parked his car. TTT *15  

I never go to bed before my wife comes from work. TTT *16
I usually go to bed after my wife comes from work. TTT *17  

Pack your bag before you call a taxi. TTT *18
Don't pack your bag after you call the taxi. TTT *19  

She didn't tell her parents about it before they got married. TTT *20
She told her parents about it after they got married. TTT *21  

She usually stays in bed for a while before she gets up. TTT *22
She usually stays in bed for a while after she wakes up. TTT *23  

Pozn.: Pozor na rozdíl mezi get up a wake up (více zde).

Pojďme si na závěr přeložit pár vět z češtiny do angličtiny. Nejprve si větu přeložte pro sebe, a pak si překontrolujte překlad ve žluté žárovce.

Zavolej mi poté, co dorazíš. TTT *24
Nevystupuj předtím, než uvidíš žlutou budovu. TTT *25
Osprchovala se předtím, než šla nakupovat. TTT *26
Šla nakupovat poté, co se osprchovala. TTT *27
Poté, co odešla, jsem se díval na televizi. TTT *28
Pořádně se rozhlédni předtím, než vstoupíš. TTT *29
Rozluč se s babičkou předtím, než odejdeš. TTT *30

Závěr

Pamatujte si, že before a after se jako spojky nedají do češtiny přeložit jedním slovem.

Časových spojek je pochopitelně mnohem víc. Další najdete přehledně v článku Časové spojky v angličtině.

Překlad:
 1. Po snídani jsem šel nakupovat.
 2. Před hodinou jsem měl kávu.
 3. Dám si sprchu, potom jdu spát.
 4. Osprchuju se, pak jdu spát.
 5. Jdu spát poté, co se osprchuju.
 6. Jdu do postele předtím, než se sprchuju. (tato věta je nesmysl)
 7. Sprchuju se předtím, než jdu do postele.
 8. Osprchuju se, potom jdu spát.
 9. Osprchuju se, pak jdu spát.
 10. Jdu spát poté, co se osprchuju.
 11. Poté co se osprchuji, jdu spát.
 12. Osprchuju se předtím, než jdu do postele.
 13. Předtím, než jdu do postele, osprchuju se.
 14. Steve zaparkoval auto předtím, než zavolal svému otci.
 15. Steve zavolal svému otci poté, co zaparkoval auto.
 16. Nikdy nejdu spát předtím, než moje žena přijde z práce.
 17. Obvykle jdu do postele poté, co se žena vrátí z práce.
 18. Zabal si tašku předtím, než zavoláš taxi.
 19. Nebal si tašku poté, co zavoláš taxi.
 20. Neřekla o tom svým rodičům předtím, než se vzali.
 21. Řekla o tom svým rodičům poté, co se vzali.
 22. Obvykle zůstane chvíli v posteli předtím, než vstane.
 23. Obvykle zůstane chvíli v posteli poté, co se vzbudí.
 24. Call me after you arrive.
 25. Don't get off before you see a yellow building.
 26. She had a shower before she went shopping.
 27. She went shopping after she had a shower.
 28. After she left, I watched TV.
 29. Look around carefully before you enter.
 30. Say goodbye to your grandma before you leave.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda.

STARTER

Gramatická slůvka

Základní spojky, zájmena a příslovce.

INTERMEDIATE

SURPRISE: Before my eyes

Série miničlánků o zajímavých a překvapivých spojeních v angličtině. Druhé překvapení: BEFORE jako místní předložka?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spojky AFTER a BEFORE 19 23712 Od zizak poslední příspěvek
před 6 lety