Help for English

Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě ...

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.08.2019

Určitě znáte obecné slovíčko DRUNK, ale člověk může být přece jen v náladě, nebo naopak pořádně nametený.Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě …

Dnes si rozšíříme slovní zásobu v oblasti pití alkoholických nápojů. Určitě znáte slovíčko drunk/'drʌŋk/ (opilý). Je to velmi obecný výraz, ale pokud budete chtít vyjádřit vyšší nebo naopak nižší stupeň opilosti, určitě se budou hodit dnešní slovíčka.

Mírně opilý (v náladě)

tipsy/'tɪpsi/ = v náladě, přiopilý, líznutý, ovíněný (doslova šejdrem, nakřivo)
light-headed/ˌlaɪt'he­dɪd/ = s lehkou hlavou, mírně opilý (ale taky malátný)
merry/'meri/ (br.) = veselý, v náladě
buzzed = mírně opilý (buzz = bzučet, hučet)

Velmi opilý

wasted/'weɪstɪd­/ (am.) = zničený, sjetý (waste = promrhat, promarnit, vyčerpat)
knackered/'nækəd/ (br.) = odvařený, hotový (knacker = zničit, odrovnat)
pissed/'pɪst/ (br.) = nachcaný (piss = chcát)
loaded/'ləʊdɪd (am.) = nadraný (load = naložit, náklad)
hammered/'hæməd/ (br.) = na šrot, nametený (hammer = kladivo, bušit)
trashed/'træʃ­t/ (am.) = ožralý (trash = odpad)
legless/'legləs/ (br.) = sťatý, namol (doslova beznohý)
tanked (br.) / tanked up (am.) = nametený, nalitý (tank = nádrž)
smashed = totálně sťatý, na šrot (smash = rozmlátit)
sloshed = nalitý, namazaný (slosh = vycáknout, šplíchat)
plastered = nalitý, namazaný (plaster = omítka, sádra, náplast)

pissed vs. pissed off

Pozor na záměnu těchto dvou slovíček, protože se v britské a americké angličtině používají jinak:

pissed/'pɪst/ = naštvaný, nasraný (am.)
pissed/'pɪst/ = ožralý, nachcaný (br.)
pissed off/ˌpɪst'ɒf/ = naštvaný, nasraný (am., br.)

He was pissed. = On byl naštvaný. (am.) / On byl ožralý. (br.)
He was pissed off. = On byl naštvaný. (am., br.)

“Formálně” opilý

Slovíčka výše jsou většinou značně hovorová, někdy až vulgární. Jejich překlady do češtiny jsou často velmi volné. Formálnější jsou například tato slova:

inebriated/ɪ'ni:bri­eɪtɪd/ = podnapilý
intoxicated/ɪn'tɒksɪ­keɪtɪd/ = pod vlivem alkoholu (případně drog)
under the influence = pod vlivem (alkoholu, drog)

Zkratka DUI/ˌdi:ju:'aɪ­/ znamená driving under the influence (řízení pod vlivem). Použít lze i DWI/ˌdi: dʌ­blju: 'aɪ/, což je driving while intoxicated.

drunk vs. drunken

Kromě známého drunk/'drʌŋk/ se můžete také setkat se slovíčkem drunken/'drʌŋkən­/. To se však používá většinou ve formálnějším kontextu a vždy stojí před podstatným jménem.

He is drunk. TTT *1
drunken man was found under the bench. TTT *2

Na závěr je možná vhodné připomenout opak dnešních slovíček = sober/‘səʊbə/ (střízlivý). A když už jsme u alkoholu, četli jste náš článek 'Víno’ není pouze WINE?

Překlad:
  1. On je opilý.
  2. Opilý muž byl nalezen pod lavičkou.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Co znamená studium na High School v USA?

Informace o možnostech studia na střední škole v USA.
ALL LEVELS

Co je potřeba pro studium v USA?

Informace o tom, co je potřeba udělat pro roční studijní pobyt na střední škole v USA.
INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě ... 24 17032 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 3 lety