Help for English

Divák v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.09.2017

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘divák’? Je rozdíl mezi divákem televizním a divákem např. v kině?Divák v angličtině

V angličtině se setkáme s mnoha případy, kde pro jedno české slovíčko máme hned několik anglických ekvivalentů, které nelze zaměňovat. Dnes se podíváme na české slovo divák a na to, jak ho správně překládat do angličtiny. Budeme se zabývat především slovíčky viewer/'vju:ə/, spectator/spek'teɪ­tə/ a audience/'ɔ:dɪəns.

Televizní divák

Pro televizní diváky používáme podstatné jméno viewer/'vju:ə/.

The show was watched by millions of viewers. TTT
The poll has shown that viewers want more sitcoms and documentaries. TTT
Most commercials during sports programs are aimed at male viewers. TTT 

Dívat se na televizi je samozřejmě watch TV, nikoliv view TV. Divák ale není watcher, ale viewer.

Toto slovíčko lze použít i pro ty, kdo se dívají např. na jiný typ umění, např. sochy, obrazy apod.

The viewers at the gallery were clearly impressed by the art. TTT 

Sportovní divák

Pokud sledujete sport v televizi, budete viewer, jak bylo výše napsáno. Pokud se ale na sportovní událost přijdete podívat, budete spectator/spek'teɪ­tə/.

The spectators cheered wildly. TTT
Hundreds of spectators lined both sides of the road. TTT
A car lost control during the rally and hit spectators, two of whom later died. TTT  

Pozor na výslovnost. V britské angličtině je přízvuk na druhé slabice, v americké na první.

Může se ale jednat o jakoukoliv událost, nejen sportovní.

She went to the dance only as a spectator. She didn't like dancing. TTT
Over a hundred spectators watched the demolition of the old building downtown. TTT  

Pokud se jedná o náhodné přihlížející, můžeme také použít slovíčko bystander/'baɪstæn­də/.

Two bystanders saw the crash and rushed to help the man in the car. TTT 

Diváci v hledišti

Pro diváky na představení, ať hudebním, filmovém či divadelním, se používá slovíčko audience/'ɔ:dɪəns.

The audience clapped loudly at the end of the performance. TTT
Peter was nervous because his parents were in the audience. TTT
Despite the rain, the audience stayed until the end of the show. TTT  

Toto podstatné jméno patří mezi tzv. hromadná podstatná jména. Za těmi může v britské angličtině být sloveso v jednotném i množném čísle. V americké se ale používá jako číslo jednotné.

The audience were mostly kids. TTT
And even though the audience was soaking wet, they seemed to be enjoying every second of the show. TTT  

Pro jednoho diváka potom používáme spojení an audience member, a member of the audience, nebo např. someone in the audience apod.

member of the audience fainted during the last song. TTT
Someone in the audience threw a flag onstage. TTT
Bono sometimes picks an audience member to join him on stage. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si tři základní slovíčka, kterými překládáme české podstatné jméno divák. Jsou to tato tři:

  • viewer/'vju:ə/ – divák televizní
  • spectator/spek'teɪ­tə/ – divák na sportovní či jiné akci
  • audience/'ɔ:dɪəns – diváci na koncertu, v kině, divadle apod.

Věříme, že vám tento článek udělal v těchto slovíčkách jasno.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
ELEMENTARY

Otázky ANO/NE s oznamovacím slovosledem

Lze tvořit otázky ANO/NE i bez tázacího slovosledu?
ELEMENTARY

CH v angličtině

Písmenko CH v angličtině a jak se vyslovuje.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář