Help for English

Pleteme si: image, imagine, imagination ...

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.03.2018

Dnes si ukážeme několik slov s kořenem IMAGE, která se studentům občas pletou.Pleteme si: image, imagine, imagination …

Dnes se podíváme na několik slovíček, která mají kořen image/'ɪmɪdʒ/. Studentům se plete hlavně jejich použití a slovní druhy.

image (n) = představa, obrázek

Slůvko image/'ɪmɪdʒ/ je podstatné jméno s hlavním významem obrázek, obraz, představa nebo vnější dojem (image). Použití má široké.

představa / pojetí / chápání

I had an image in my head of what her mother would look like, but I was wrong. TTT *1
Sorry, but the new colleague doesn't fit my image of how a hard-working employee should behave. TTT *2 

vnější dojem (image)

He must work very hard now to improve his image. TTT *3
I think his image of a tough guy is slowly falling apart. TTT *4
I like her new image. She looks happier too. TTT *5 

obrázek / snímek / vyobrazení

Some of the images on the page were very similar and it was difficult to spot any difference. TTT *6
You can't use these images. They are protected by copyright. TTT *7
The images of injured people on the news was something I could barely believe. TTT *8 

Zajímavé spojení je pak mirror image, což může být zrcadlový obraz (obrácený), ale přeneseně také něco téměř shodné (nebo ovšem taky naprosto rozdílné).

The current situation in our firm is a mirror image of the situation two years ago. TTT *9 

Pokud je někdo the spitting image (nebo the living image), pak je jeho věrnou kopií. V češtině také používáme idiom “jako by z oka vypadl”.

He's the spitting image of his father. TTT *10 

imagine (v) = představit si

Další slovo je imagine/ɪ'mædʒɪn s významem představit si, představovat si.

She never imagined her life would be so hard. TTT *11
I simply can't imagine life without her. TTT *12
She looked just as he had imagined she would. TTT *13
And now imagine you're on a desert island. TTT *14
Can you imagine what it must be like to get divorced when you're sixty? TTT *15
She was over the moon! – Well, I can imagine. TTT *16
My father was furious, as you can imagine. TTT *17  

Pokud se váže se slovesem, následuje vždy gerundium. Více v článku o slovesných vzorcích.

Can you imagine to live there?
Can you imagine living there?

Can you imagine getting engaged to that man? TTT *18
And now imagine having to walk there. TTT *19
He imagined talking to his boss about the problem, and shivered. TTT *20
I can imagine staying here for one night, but we have to find a better hotel tomorrow. TTT *21  

Pozn.: Možná znáte píseň Johna Lennona s názvem Imagine, tedy “Představ si”.

Studenti toto sloveso překvapivě používají jako podstatné jméno, což je špatně. Navíc ho často používají místo úplně jiného slova. Pokud chtějí říct třeba “moje představa je…”, používají často sloveso imagine namísto podstatného jména (sem patří slovo idea):

My imagine is …
My idea is …

imagination (n) = představivost, fantazie

Podstatné jméno imagination/ɪˌmædʒɪ'n­eɪʃn/ lze přeložit jako představivost či fantazie. Jedná se o schopnost představovat si věci, které neexistují nebo věci, které jsme neviděli.

My son has a vivid imagination. He always tells me stories he just makes up. TTT *22
I don't like science fiction. I think I have a poor imagination. TTT *23  

Může to být počitatelné podstatné jméno (výše), ale i nepočitatelné. Často pak stojí za přivlastňovacím zájmenem:

You can decorate your room in any way you like. Just use your imagination. TTT *24
You let your imagination run wild when you painted this, didn't you. TTT *25
Was it just my imagination or did I hear him laugh? TTT *26
Literature develops children's ima­gination. TTT *27
It never really happened. It's just a figment of your imagination. TTT *28  

Studenti často při překladu českého slova “fantazie” volí anglické fantasy. To se ale používá především pro to, co naše představivost vyplodila. Protikladem je slovo reality.

Write a short story. Use your fantasy.
Write a short story. Use your imagination.

ale

It's just a fantasy, not reality. TTT *29
Grow up and stop living in a fantasy world. TTT *30  

imaginative (adj) = představivý, vynalézavý

Další přídavné jméno je imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ s významy představivý, vynalézavý, mající fantazii.

Think of something. I'm sure there are a lot of ideas on your imaginative mind. TTT *31
He got an award for his imaginative work with camera. TTT *32
It isn't very imaginative, but it works, and that's what counts. TTT *33 

imaginary (adj) = pomyslný, imaginární

Významy přídavného jména imaginary/ɪ'mædʒɪnə­ri/ jsou imaginární, pomyslný, smyšlený, fiktivní, zdánlivý, apod.

When I was a child, I had an imaginary friend called Peter. TTT *34
Little Susan didn't want to go to school, so she came up with an imaginary illness. TTT *35
It was a story about an imaginary land full of fairies. TTT *36 

imaginable (adj) = představitelný

Slovíčko imaginable/ɪ'mædʒɪn­əbl/ má význam představitelný, myslitelný, možný.

Pozn.: Pozor na výslovnost konce slova /əebl/, nikoli /eɪbl/. Více zde.

Handing in my notice wasn't imaginable at the time, so I stayed. TTT *37
The worst imaginable really happened in the end. TTT *38
They did every medical test imaginable, but he seemed perfectly healthy. TTT *39 

Často se setkáte s jeho opakem unimaginable = nepředstavitelný.

Having to live here is unimaginable for me. TTT *40
Computer technology is moving at unimaginable speed. TTT *41 

Příslovce je pak unimaginably = nepředstavitelně.

Conditions in prisons in that country are unimaginably bad. TTT *42 

Závěr

Slovíček s kořenem image je opravdu celá řada a není divu, že se studentům pletou. Nejčastější chyba je však asi nerozlišování základních slovních druhů. Slovo imagine je sloveso a slova a image a imagination jsou podstatná jména.

Studenti častou slůvko imagine považuji za podstatné jméno, což je chyba.

Překlad:
 1. Měl jsem v hlavě představu, jak bude její matka vypadat, ale mýlil jsem se.
 2. Promiň, ale ten nový kolega nesplňuje moji představu o tom, jak by se měl pilný zaměstnanec chovat.
 3. Teď musí hodně zapracovat, aby si zlepšil svou image.
 4. Myslím, že jeho image drsného chlapa se pomalu rozpadá.
 5. Líbí se mi její nová image. Vypadá i šťastnější.
 6. Některé obrázky na té stránce byly velice podobné a bylo obtížné zpozorovat nějaký rozdíl.
 7. Nemůžeš tyto obrázky použít. Jsou chráněny autorským právem.
 8. Ty obrázky zraněných lidí ve zprávách bylo něco, čemu jsem mohl sotva uvěřit.
 9. Současná situace v naší firmě je velice podobná situaci před dvěma lety.
 10. Jako by svému otci z oka vypadl.
 11. Nikdy si nepředstavovala, že její život bude tak těžký.
 12. Jednoduše si život bez ní nedokážu představit.
 13. Vypadala právě tak, jak si představoval, že bude vypadat.
 14. A teď si představ, že jsi na opuštěném ostrově.
 15. Umíš si představit, jaké to musí být rozvést se, když ti je šedesát?
 16. Byla štěstím bez sebe! – No to si umím představit.
 17. Můj otec byl rozzuřený, jak si umíš představit.
 18. Umíš si představit, že se s tím mužem zasnoubíš?
 19. A teď si představ, že tam musíš jít pěšky.
 20. Představil si, jak o tom problému mluví se svým šéfem, a otřásl se.
 21. Umím si představit tu jednu noc zůstat, ale zítra musíme najít lepší hotel.
 22. Můj syn má bujnou fantazii. Vždycky mi vypráví příběhy, které si jen tak vymýšlí.
 23. Nemám rád vědeckofantastickou literaturu. Myslím, že mám špatnou představivost.
 24. Můžeš si pokoj vyzdobit, jakkoliv chceš. Použij svoji představivost.
 25. Když jsi tohle kreslil, tak jsi pustil fantazii z řetězu, že?
 26. Opravdu jsem ho slyšel se zasmát a nebo jsem si to jen představil?
 27. Literatura rozvíjí dětskou představivost.
 28. Nikdy se to nestalo. Je to jen produkt tvojí fantazie.
 29. To je jen iluze, nikoliv realita.
 30. Začni se chovat jako dospělý a přestaň žít ve světě fantazie.
 31. Něco vymysli. Jsem si jistý, že ve tvém vynalézavém mozku je spousta nápadů.
 32. Dostal cenu za svou vynalézavou práci s kamerou.
 33. Není to příliš vynalézavé, ale funguje to, a o to jde.
 34. Když jsem byl dítě, měl jsem smyšleného kamaráda jménem Peter.
 35. Malá Susan nechtěla jít do školy, tak přišla se smyšlenou nemocí.
 36. Byl to příběh o fiktivní zemi plné víl.
 37. Podání výpovědi nebylo v tu dobu myslitelné, tak jsem zůstal.
 38. Nakonec se stalo opravdu to nejhorší představitelné.
 39. Udělali každý myslitelný test, ale on se zdál úplně zdráv.
 40. Muset tady žít je pro mě nepředstavitelné.
 41. Počítačová technologie se pohybuje nepředstavitelnou rychlostí.
 42. Podmínky ve věznicích v té zemi jsou nepředstavitelně špatné.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

RELATION vs. RELATIONSHIP

Slovo ‘vztah’ lze kromě jiného vyjádřit dvěma anglickými výrazy: RELATION a RELATIONSHIP. Je mezi nimi nějaký rozdíl?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: image, imagine, imagination ... 7 2189 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 4 lety