Help for English

Pleteme si: image, imagine, imagination ...

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.03.2018

Dnes si ukážeme několik slov s kořenem IMAGE, která se studentům občas pletou.Pleteme si: image, imagine, imagination …

Dnes se podíváme na několik slovíček, která mají kořen image/'ɪmɪdʒ/. Studentům se plete hlavně jejich použití a slovní druhy.

image (n) = představa, obrázek

Slůvko image/'ɪmɪdʒ/ je podstatné jméno s hlavním významem obrázek, obraz, představa nebo vnější dojem (image). Použití má široké.

představa / pojetí / chápání

I had an image in my head of what her mother would look like, but I was wrong. TTT
Sorry, but the new colleague doesn't fit my image of how a hard-working employee should behave. TTT 

vnější dojem (image)

He must work very hard now to improve his image. TTT
I think his image of a tough guy is slowly falling apart. TTT
I like her new image. She looks happier too. TTT 

obrázek / snímek / vyobrazení

Some of the images on the page were very similar and it was difficult to spot any difference. TTT
You can't use these images. They are protected by copyright. TTT
The images of injured people on the news was something I could barely believe. TTT 

Zajímavé spojení je pak mirror image, což může být zrcadlový obraz (obrácený), ale přeneseně také něco téměř shodné (nebo ovšem taky naprosto rozdílné).

The current situation in our firm is a mirror image of the situation two years ago. TTT 

Pokud je někdo the spitting image (nebo the living image), pak je jeho věrnou kopií. V češtině také používáme idiom “jako by z oka vypadl”.

He's the spitting image of his father. TTT 

imagine (v) = představit si

Další slovo je imagine/ɪ'mædʒɪn s významem představit si, představovat si.

She never imagined her life would be so hard. TTT
I simply can't imagine life without her. TTT
She looked just as he had imagined she would. TTT
And now imagine you're on a desert island. TTT
Can you imagine what it must be like to get divorced when you're sixty? TTT
She was over the moon! – Well, I can imagine. TTT
My father was furious, as you can imagine. TTT  

Pokud se váže se slovesem, následuje vždy gerundium. Více v článku o slovesných vzorcích.

Can you imagine to live there?
Can you imagine living there?

Can you imagine getting engaged to that man? TTT
And now imagine having to walk there. TTT
He imagined talking to his boss about the problem, and shivered. TTT
I can imagine staying here for one night, but we have to find a better hotel tomorrow. TTT  

Pozn.: Možná znáte píseň Johna Lennona s názvem Imagine, tedy “Představ si”.

Studenti toto sloveso překvapivě používají jako podstatné jméno, což je špatně. Navíc ho často používají místo úplně jiného slova. Pokud chtějí říct třeba “moje představa je…”, používají často sloveso imagine namísto podstatného jména (sem patří slovo idea):

My imagine is …
My idea is …

imagination (n) = představivost, fantazie

Podstatné jméno imagination/ɪˌmædʒɪ'n­eɪʃən/ lze přeložit jako představivost či fantazie. Jedná se o schopnost představovat si věci, které neexistují nebo věci, které jsme neviděli.

My son has a vivid imagination. He always tells me stories he just makes up. TTT
I don't like science fiction. I think I have a poor imagination. TTT  

Může to být počitatelné podstatné jméno (výše), ale i nepočitatelné. Často pak stojí za přivlastňovacím zájmenem:

You can decorate your room in any way you like. Just use your imagination. TTT
You let your imagination run wild when you painted this, didn't you. TTT
Was it just my imagination or did I hear him laugh? TTT
Literature develops children's ima­gination. TTT
It never really happened. It's just a figment of your imagination. TTT  

Studenti často při překladu českého slova “fantazie” volí anglické fantasy. To se ale používá především pro to, co naše představivost vyplodila. Protikladem je slovo reality.

Write a short story. Use your fantasy.
Write a short story. Use your imagination.

ale

It's just a fantasy, not reality. TTT
Grow up and stop living in a fantasy world. TTT  

imaginative (adj) = představivý, vynalézavý

Další přídavné jméno je imaginative/ɪ'mædʒɪnə­tɪv/ s významy představivý, vynalézavý, mající fantazii.

Think of something. I'm sure there are a lot of ideas on your imaginative mind. TTT
He got an award for his imaginative work with camera. TTT
It isn't very imaginative, but it works, and that's what counts. TTT 

imaginary (adj) = pomyslný, imaginární

Významy přídavného jména imaginary/ɪ'mædʒɪnə­ri/ jsou imaginární, pomyslný, smyšlený, fiktivní, zdánlivý, apod.

When I was a child, I had an imaginary friend called Peter. TTT
Little Susan didn't want to go to school, so she came up with an imaginary illness. TTT
It was a story about an imaginary land full of fairies. TTT 

imaginable (adj) = představitelný

Slovíčko imaginable/ɪ'mædʒən­əbəl/ má význam představitelný, myslitelný, možný.

Pozn.: Pozor na výslovnost konce slova /əebl/, nikoli /eɪbl/. Více zde.

Handing in my notice wasn't imaginable at the time, so I stayed. TTT
The worst imaginable really happened in the end. TTT
They did every medical test imaginable, but he seemed perfectly healthy. TTT 

Často se setkáte s jeho opakem unimaginable = nepředstavitelný.

Having to live here is unimaginable for me. TTT
Computer technology is moving at unimaginable speed. TTT 

Příslovce je pak unimaginably = nepředstavitelně.

Conditions in prisons in that country are unimaginably bad. TTT 

Závěr

Slovíček s kořenem image je opravdu celá řada a není divu, že se studentům pletou. Nejčastější chyba je však asi nerozlišování základních slovních druhů. Slovo imagine je sloveso a slova a image a imagination jsou podstatná jména.

Studenti častou slůvko imagine považuji za podstatné jméno, což je chyba.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

RELATION vs RELATIONSHIP

Slovo ‚vztah‘ lze kromě jiného vyjádřit dvěma anglickými výrazy: RELATION a RELATIONSHIP. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
PRE-INTERMEDIATE

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: image, imagine, imagination ... 7 1101 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před rokem