Help for English

Bylinky a koření

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.11.2020

Pojďme se dnes podívat na bylinky a koření. Upozorníme vás na časté chyby a jiné záludnosti (a zajímavosti).Bylinky a koření

Dnes se podíváme na slovíčka, která se budou hodit hlavně při vaření, tedy bylinky (herbs) a koření (spices).

herb

Slovíčko herb/'hɜ:b/ (bylina,bylin­ka) je počitatelné podstatné jméno, množné číslo je tedy herbs.

Rosemary is one of my favourite herbs. TTT *1 

Zvláštností u tohoto slova je výslovnost – v britské angličtině se počáteční H vyslovuje, proto máme /hɜ:b/ . V americké angličtině se ovšem nevyslovuje, proto tam uslyšíte /ɜ:b/  .

Stejné je to i u slovíčka herbal/'hɜ:bl/ = bylinkový.

spice

Slůvko spice/'spaɪs/ (koření) je podstatné jméno většinou počitatelné, množné číslo je tedy spices /'spaɪsɪz/. V češtině jde ovšem o podstatné jméno hromadné (“to koření je…”), proto studenti občas používají pouze tvar jednotného čísla.

There were a lot of herbs and spice spices. TTT *2

Toto podstatné jméno však může být i nepočitatelné. Pak jde ale většinou o přenesený význam “koření života”.

Add some spice to your life. TTT *3

Pozn.: Slovíčko spice/'spaɪs/ může také znamenat okořenit (pokrm), nebo přeneseně okořenit – dodat šťávu, grády (pak se často používá spice up).

Nyní se už můžeme vrhnout na samotnou slovní zásobu. Cílem tohoto článku ovšem není ukázat vám pouze seznam slovíček, ale spíše poukázat na různé záludnosti, které se s těmito slovíčky pojí.

Výslovnost

britská vs. americká

Některé základní bylinky se vyslovují jinak v britské a jinak v americké angličtině. Nejznámější je asi bazalka, tedy basil/'bæzl/. Ta se v britské angličtině vyslovuje /'bæzl/ , ale v americké /'beɪzl/ . V britské angličtině je to také poměrně běžné mužské křestní jméno.

Další slovo je oregano nebo dobromysl, což je oregano/ˌɒrɪ'gɑ:n­əʊ/. Zde si dejte pozor na přízvuk na slabice.

V Británii je to /ˌɒrɪ'gɑ:nəʊ/ (přízvuk na třetí slabice), v Americe /ə'regənoʊ/ (přízvuk na druhé slabice).

Zmínit je třeba i heřmánek, tedy camomile/'kæməmaɪl­/ (v americké angličtině také chamomile). V britské i americké angličtině se vyslovuje /'kæməmaɪl/, ovšem v americké angličtině uslyšíte poměrně často také /'kæməmi:l/. Slovníky o tom většinou mlčí.

th jako /t/

U výslovnosti ještě zůstaneme. Slovíčko thyme/'taɪm/ označuje tymián nebo mateřídoušku a je to jedno z mála anglických slov, kde se TH nevyslovuje ani jako /ð/, ani jako /θ/. Je to prostě /t/. Slovo thyme/'taɪm/ se vyslovuje naprosto stejně jako time/'taɪm/.

Pozn.: Více v článku Výslovnost TH jak ji (možná) neznáte.

Pravopis

Pokud jde o pravopis, není zde překvapivě mnoho rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Zmíníme jen tři:

 • čili = chilli (br.), chili (am.)
 • lékořice = liquorice (br.), licorice (am.)
 • heřmánek = camomile (br.), chamomile (am.) TTT *4

Pozor na překlady a významy

pepř vs. paprika

Nyní si pojďme ukázat slovíčka, která by mohla vést k nedorozumění. Začneme českým slovem paprika. Jako zelenina je to počitatelné podstatné jméno pepper/'pepə/ (ano, je to stejné slovo jako “pepř”).

 • a pepper / some peppers = paprika / papriky (počitatelné)
 • some pepper = pepř (nepočitatelné)

Pokud české slovo paprika řeknete v souvislosti s kořením, většinou se tím myslí sladká mletá paprika. Pro tu v angličtině používají slovíčko paprika/'pæprɪkə, které je převzato z maďarštiny. V americké angličtině se vyslovuje s přízvukem na druhé slabice /pə'pri:kə/ , v Británii na druhé nebo někdy i na první /'pæprɪkə/ .

Paprika jako koření ovšem může být i pálivá mletá paprika, což je vlastně rozemletá čili paprička. Nabízí se tedy chilli powder (br.) / chili powder (am.). Použít lze i ground red pepper nebo cayenne pepper.

Ztraceno v překladu

Anglické cayenne pepper se do češtiny překládá jako kajenský pepř. Toto označení je ale nesprávné, protože se jedná o jemně namleté čili papričky (odrůdy cayenne). Zrnka “kajenského pepře” tedy neexistují.

Zmínili jsme i pepř, což je anglicky pepper/'pepə/. Je to nepočitatelné podstatné jméno a pokud bychom chtěli být přesnější a říct mletý pepř, použijeme ground pepper TTT *5.

Máme ovšem i celý pepř (tedy kuličky pepře). To už je počitatelné podst. jméno peppercorn/'pepəˌkɔ:n­/ = jedna kulička pepře. Většinou tedy v množném čísle peppercorns.

Pozn.: Více se o paprikách a pepři dočtete v článku PEPPER vs. PEPPERS.

hřebíček vs. stroužek

Anglické slovo clove/'kləʊv/ popisuje dvě poměrně rozdílné věci. Může to být hřebíček (koření) ale taky stroužek (česneku).

Nehledejte mezi nimi ovšem souvislosti. Clove ve významu “stroužek” vychází ze staroanglického slovíčka germánského původu clufu. Vedle toho clove ve významu “hřebíček” ja slovo mladší a původ má ve francouzském clou.

V češtině je slovíčko hřebíček hromadné, ovšem v angličtině je běžně počitatelné, proto a clove (jeden hřebíček) a cloves (více hřebíčků).

Pozn.: A aby se to pletlo ještě víc, zmíníme i slov clover/'kləʊvə, což je jetel, tedy další bylina. Výraz four-leaf clover (nebo four-leaved clover) je čtyřlístek.

křen vs. ředkev

Anglické slovo radish/'rædɪʃ označuje ředkev i ředkvičku. Vedle něj máme horseradish/'hɔ:sˌr­ædɪʃ/, což je křen.

Křen má prostě sílu, jako kůň.

kopřiva vs. hluchavka

Kopřiva je anglicky nettle/'netl/. Zajímavé je spojení dead nettle/'dedˌne­tl/ (doslova “mrtvá kopřiva”), což je hluchavka.

Je totiž velice podobná kopřivě, ovšem nepopálí vás.

kmín

Kdo by neznal kmín, u nás velice oblíbené koření. Jde o kmín kořenný (latinsky Carum carvi), což je v angličtině caraway/'kærəweɪ/.

Vedle toho máme však ještě jednu velice podobnou rostlinu a tou je “šabrej kmínovitý” (latinsky Cuminum cyminum). U nás je ale mnohem známější pod názvem římský kmín. V angličtině je to cumin/'kju:mɪn­/.

Zajímavostí je, že “našemu” kmínu, tedy kmínu kořennému, říkají někdy (kromě caraway) i Persian cumin, tedy “perský kmín”.

koriandr

Když řekneme koriandr, můžeme tím myslet listy nebo plody/semena této rostliny. V britské angličtině používají pro oboje slovo coriander/ˌkɒrɪ'æn­də/. Pro upřesnění coriander leaves a coriander seeds.

V americké angličtině ovšem uslyšíte často slovo cilantro/sə'læntr­əʊ/. Tím se většinou myslí listy koriandru. Pro semena používají spíše slovo coriander/ˌkɒrɪ'æn­də/.

pažitka

Problematické by mohlo být i slůvko chives/'tʃaɪvz, což je pažitka. V češtině je to totiž hromadné podstatné jméno (stejně jako už zmíněné “koření” nebo “hřebíček”), proto se používá v jednotném čísle (“pažitka je”).

V angličtině je to však podstatné jméno, které má pouze tvar množného čísla. Se slovem chive se setkáte pouze ve složeninách (např. chive dip).

rukola

U nás je v salátech oblíbená rukola, což je novější název. Dříve (ale i dnes) se používal název roketa setá. Jde o stejnou rostlinu. V britské angličtině se používá slovo rocket/'rɒkɪt/, v americké pak arugula/æ'ru:gjʊl­ə/. Američan vyslovuje /æ'ru:gələ/. Brit by ovšem řekl /æ'ru:gjʊlə/.

petržel

K ochucení pokrmů se používá i petržel, přesněji petrželová nať. Ta je v angličtině parsley/'pɑ:sli/. Existují dva základní druhy – curly(-leaf) parsley (kadeřavá petržel) a flat-leaf parsley (hladkolistá petržel).

Pěstovat se dá i kořenová petržel, což je root parsley. V anglicky mluvících zemích ale spíše narazíte na velice podobnou kořenovou zeleninu pastinák = parsnip/'pɑ:snɪ­p/.

Pozn.: Podobné je to s celerem. Nejznámější je u nich řapíkatý celer, což je celery/'seləri/ (případně celery sticks). Anglické slovo celeriac/sɪ'lerɪæk­/ (případně celery root) označuje bulvový celer, ale ten se v Británii a Americe tolik nepoužívá.

máta

Zastavit se můžeme také u máty. Ta se přeloží mint/'mɪnt/. Často však můžete narazit na dvě složená slova, a to peppermint/'pepəmɪnt = máta peprná a spearmint/'spɪəmɪnt = máta klasnatá.

sůl

Význam slova table salt (stolní sůl) a sea salt (mořská sůl) asi nepřekvapí. Ovšem pokud vaříte podle (hlavně) amerických receptů, určitě jste slyšeli spojení kosher salt (kosher vyslovujeme /'koʊʃr/).

Košer sůl je velice oblíbená při vaření, protože je hrubozrnná až vločková a lépe se s ní manipuluje. Neobsahuje běžné přísady jako je jód. Na stole v solničce ji však nenajdete.

Pozn.: Více o soli při vaření najdete třeba v tomto videu.

bouquet garni

Zajímavý je výraz bouquet garni/ˌbu:keɪ'g­ɑ:ni/, což je svazek bylinek, které se používají hlavně při vaření vývarů, polévek a omáček. Při dovaření pokrmu se pak jednoduše vytáhne ven.

Nejčastěji tam najdete tymián, bobkový list a petrželovou nať. Podle toho, co vaříte, můžete použít i jiné bylinky, například bazalku, rozmarýn nebo saturejku. Prostě něco, co můžete svázat provázkem pro snadnou manipulaci.

Přehled slovíček

V následující tabulce najdete celkem 45 druhů koření a bylinek v angličtině. V žárovičce najdete vždy překlad. Znáte je všechny?

allspice/'ɔ:lˌspaɪ­s/ TTT *6 lovage/'lʌvɪdʒ/ TTT *7
anise/'ænɪs/ TTT *8 mace/'meɪs/ TTT *9
basil/'bæzl/ TTT *10 marjoram/'mɑ:dʒər­əm/ TTT *11
bay leaf/ˌbeɪ'li:f­/ TTT *12 mint/'mɪnt/ TTT *13
camomile/'kæməmaɪl­/ TTT *14 mustard/'mʌstəd/ TTT *15
caraway/'kærəweɪ/ TTT *16 nettle/'netl/ TTT *17
cinnamon/'sɪnəmən­/ TTT *18 nutmeg/'nʌtmeg TTT *19
clove/'kləʊv/ TTT *20 oregano/ˌɒrɪ'gɑ:n­əʊ/ TTT *21
clover/'kləʊvə TTT *22 paprika/'pæprɪkə TTT *23
coriander/ˌkɒrɪ'æn­də/ TTT *24 parsley/'pɑ:sli/ TTT *25
cumin/'kju:mɪn­/ TTT *26 pepper/'pepə/ TTT *27
dead nettle/'dedˌne­tl/ TTT *28 rocket/'rɒkɪt/ TTT *29
dill/'dɪl/ TTT *30 rosemary/'rəʊzməri­/ TTT *31
fennel/'fenl/ TTT *32 saffron/'sæfrən­/ TTT *33
garlic/'gɑ:lɪk TTT *34 sage/'seɪdʒ/ TTT *35
ginger/'dʒɪndʒə­/ TTT *36 salt/'sɔ:lt/ TTT *37
horseradish/'hɔ:sˌr­ædɪʃ/ TTT *38 savory/'seɪvri/ TTT *39
chilli/'tʃɪli/ TTT *40 St John's Wort/snt ˌdʒɒnz '­wɜ:t/ TTT *41
chives/'tʃaɪvz TTT *42 tarragon/'tærəgən­/ TTT *43
lavender/'lævəndə­/ TTT *44 thyme/'taɪm/ TTT *45
lemon balm/'lemən bɑ:­m/ TTT *46 turmeric/'tɜ:mərɪ­k/ TTT *47
lemon grass/'lemənˌgrɑ­:s/ TTT *48 vanilla/və'nɪlə TTT *49
liquorice/'lɪkrɪʃ/ TTT *50  

Procvičujte v aplikaci English Me!

V naší výukové aplikaci English Me! jsme pro vás připravili okruh slovní zásoby spices and herbs, kde najdete celkem 45 slovíček. Podívat se na ně můžete v následujícím vi­deu:

Slovní okruh najdete v naší aplikaci English Me! v části samostudium – rejstřík pro slovní zásobu – tematické okruhy – jídlo a vaření – okruhy slovní zásoby. Nebo jednoduše použijte vyhledávání v horní části a zadejte “herbs” nebo “spices”, pak vyberte záložku okruhy slovní zásoby.

Slovíčka si pak můžete zkoušet mnoha různými způsoby (z angličtiny do češtiny, z češtiny do angličtiny, nebo třeba podle obrázků). Můžete si také vytvořit svůj vlastní okruh pouze se slovíčky, která vás zajímají. Samozřejmostí je také možnost tisku – seznam s obrázky, bez obrázků nebo třeba oboustranné kartičky.

Pozn.: Pokud máte v naší aplikaci účet, okruh slovní zásoby najdete zde.

Překlad:
 1. Rozmarýn je jedna z mých nejoblíbenějších bylinek.
 2. Bylo tam hodně bylinek a koření.
 3. Dej svému životu trochu grády.
 4. slovo chamomile můžete vidět občas i v britské angličtině
 5. GRIND = mlít, GROUND = namlel, namleto
 6. nové koření
 7. libeček lékařský
 8. anýz
 9. muškátový květ
 10. bazalka
 11. majoránka
 12. bobkový list
 13. máta
 14. heřmánek
 15. hořčice
 16. kmín
 17. kopřiva
 18. skořice
 19. muškátový oříšek
 20. hřebíček
 21. oregano, dobromysl
 22. jetel
 23. mletá sladká paprika
 24. koriandr
 25. petržel
 26. římský kmín
 27. pepř
 28. hluchavka
 29. rukola, roketa setá
 30. kopr
 31. rozmarýn
 32. fenykl
 33. šafrán
 34. česnek
 35. šalvěj
 36. zázvor
 37. sůl
 38. křen
 39. saturejka
 40. čili
 41. třezalka
 42. pažitka
 43. estragon
 44. levandule
 45. tymián
 46. meduňka lékařská
 47. kurkuma
 48. citronová tráva
 49. vanilka
 50. lékořiceAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Spices and herbs (vocabulary)

Nejrůznější koření a bylinky, které používáme při vaření
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl. (Přepracovaný článek z roku 2008)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář