Help for English

Pleteme si: genial, genius, ingenious

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.12.2021

Znáte význam těchto slovíček a jejich správné použití? Možná vás překvapíme.Pleteme si: genial, genius, ingenious

V češtině máme slovíčka génius a geniální. Pokud se podíváte na nadpis dnešního článku, možná se zeptáte, v čem je problém. Není to však tak jednoduché.

genius

Začneme slovíčkem genius/'dʒi:niəs­/, které má význam génius, tedy geniální člověk.

Mark was a genius when it came to finances. TTT *1
It's no exaggeration to say that I am a genius. TTT *2
I know I'm not a genius, but I'm not a fool either, so don't mistake me for one. TTT *3
When do you think people realised Einstein was a genius? TTT *4  

Pozn.: Pozor na výslovnost začátku i konce slova. Více v článku Výslovnost přípony -OUS.

Slovo genius je podstatné jméno a běžně se nepoužívá jako přídavné jméno:

That's a genius idea.
That's a brilliant/cle­ver idea.

V angličtině se však běžně podstatná jména konvertují na přídavná, a to platí i zde. V hovorové řeči totiž můžete narazit na genius v pozici přídavného jména, např. genius inventor či genius idea. Jelikož však nejde o běžné přídavné jméno, špatně už je třeba the idea was genius.

Pozn.: Více v článku Konverze slovních druhů.

Jako nepočitatelné podstatné jméno pak může mít i význam genialita, geniálnost.

Meg's genius makes up for her lack of experience. TTT *5
There's a fine line between true genius and insanity. TTT *6
People struggled to recognize his genius. TTT *7  

Spojení a stroke of genius lze přeložit jako závan geniality, geniální tah (skvělá myšlenka, skvělý nápad apod.).

His idea was a stroke of absolute genius. TTT *8  

genial

Jelikož anglické genius má význam českého génius, student se asi ani nezamyslí nad významem slovíčka genial a myslí si, že znamená geniální.

To je ovšem chyba – přídavné jméno genial/'dʒi:niəl­/ má význam přátelský, laskavý, vlídný.

My father has always been a very affable and genial man. TTT *9
She said it in a genial and friendly sort of way. TTT *10
The innkeeper was an old man with white hair and a genial smile. TTT *11
Her genial approach made the patient immediately feel at ease. TTT *12  

Odvozené slovo geniality/ˌdʒi:ni'æ­ləti/ tedy není genialita ale laskavost, vlídnost.

It was a warm welcome. The hostess was very kind and her geniality was almost infectious. TTT *13  

Pozn.: Dvojice genial / ‘geniální’ (a taky geniality / ‘genialita’) patří mezi tzv. ‘falešné přátele’. Více v článku ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Toto slovo patří spíše do formální angličtiny, v běžném hovoru častěji uslyšíte známější slovíčka friendly, kind a odvozené kindness.

ingenious

Jak tedy přeložit české slovo ‘geniální’? Použít můžete příbuzné slovo ingenious/ɪn'dʒi:niə­s/, které má významy geniální, důmyslný, chytrý.

That's an ingenious idea! TTT *14 (mnohem častější je ale brilliant idea)
He came up with an ingenious plan to boost the sales. TTT *15
I think some of their products are pretty ingenious. TTT *16
The overall concept sounded ingenious at first. TTT *17
I know I should exercise every day, but I'm simply ingenious when it comes to finding excuses. TTT *18
My brother is a stand-up comedian with an ingenious sense of humor. TTT *19  

Pozor! Nejedná se o předponu

V angličtině máme předponu in-, která se většinou používá u záporu přídavných jmen (insensitive, incapable, indiscreet, informal). Více v článku Prefixes (anglické předpony).

Někdy ovšem může mít i kladný význam, např. slovo inflammable má stejný význam jako flammable, tedy hořlavý (nehořlavý je pak non-flammable).

Ovšem u slovíčka ingenious se o příponu nejedná. Stejně tomu je například u slova intelligent. Takže neexistuje slovo genious či telligent.

Ve významu geniální lze použít také brilliant/'brɪlɪənt.

The song was beautiful. You're a brilliant violin player. TTT *20  

genie

K dnešním slovíčkům přidáme ještě jedno, a to genie/'dʒi:ni/, což je džin (pohádkový duch). Podobnost se slovíčky výše je spíše náhodná. Je totiž odvozeno od arabského slova jinniy.

He slowly rubbed the lamp and a genie came out. TTT *21  

Shrnutí

genius/'dʒi:niəs­/ génius (člověk), genialita
ingenious/ɪn'dʒi:niə­s/ geniální, důmyslný
genial/'dʒi:niəl­/ přátelský, vlídný
geniality/ˌdʒi:ni'æ­ləti/ laskavost, vlídnost
genie/'dʒi:ni/ džin (duch)
Překlad:
 1. Když šlo o finance, Mark byl génius.
 2. Bez přehánění se dá říct, že jsem génius.
 3. Vím, že nejsem žádný génius, ale nejsem ani hlupák, tak si mě s ním nepleť.
 4. Kdy si myslíš, že lidé přišli na to, že Einstein je génius?
 5. Megina genialita vykompenzuje její nedostatek zkušeností.
 6. Je jen krůček od opravdové geniality k šílenství.
 7. Lidé měli problém rozpoznat jeho genialitu.
 8. Jeho nápad byl naprosto geniální tah.
 9. Můj otec byl vždy velmi přívětivý a laskavý člověk.
 10. Řekla to vlídně a přátelsky.
 11. Hostinský byl starý pán s bílými vlasy a vlídným úsměvem.
 12. Díky jejímu vlídnému přístupu se pacient cítil okamžitě uvolněně.
 13. Bylo to vřelé uvítání. Hostitelka byla velice laskavá a jej vlídnost byla skoro až nakažlivá.
 14. To je geniální nápad!
 15. Přišel s geniálním plánem, jak zvýšit prodeje.
 16. Myslím, že některé jejich výrobky jsou docela propracované.
 17. Ze začátku se jevila ta celková myšlenka jako geniální.
 18. Vím, že bych měl cvičit každý den, ale já jsem prostě vynalézavý ve vymýšlení výmluv.
 19. Můj bratr je sólový komik s geniálním smyslem pro humor.
 20. Ta píseň byla nádherná. Jsi geniální houslista.
 21. Pomalu lampu otřel a objevil se džin.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
PRE-INTERMEDIATE

Photograph, photography, photographer

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: genial, genius, ingenious 1 4724 Od Geo poslední příspěvek
před 2 lety