Help for English

Vedlejší věty

INTERMEDIATE

Smíšené kondicionály (mixed conditionals)

Marek Vít | 11. 5. 2007 | komentáře: 61

Vysvětlení smíšených kondicionálů, tedy takových podmínkových vět, kde se prolíná tzv. druhý a třetí kondicionál. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Test: DESPITE, ALTHOUGH, HOWEVER

Marek Vít | 31. 3. 2007 | komentáře: 16

Test zaměřený na vedlejší přípustkové věty a na používání slůvek DESPITE, HOWEVER, THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF apod. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přípustkové věty

Marek Vít | 24. 3. 2007 | komentáře: 73

Jak se v angličtině tvoří vedlejší přípustkové věty, vysvětlení použití slůvek ALTHOUGH, EVEN THOUGH, DESPITE, IN SPITE OF, HOWEVER a dalších. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Marek Vít | 24. 1. 2007 | komentáře: 69

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Časté chyby #3: Souvětí a vedlejší věty

Marek Vít | 2. 9. 2006 | komentáře: 2

Další časté chyby, tentokráte chyby týkající se stavby souvětí a tvoření vedlejších vět (časových, podmínkových, vztažných apod.) Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časové věty v angličtině

Marek Vít | 14. 8. 2006 | komentáře: 61

Vedlejší časové věty v angličtině: vysvětlení gramatiky, příklady, časová souslednost. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Marek Vít | 8. 7. 2006 | komentáře: 15

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vztažné věty (Relative clauses)

Marek Vít | 6. 7. 2006 | komentáře: 109

Vztažné věty určující a neurčující, základní gramatická pravidla, vztažná zájmena, psaní čárek, vynechávání vztažných zájmen, časté chyby. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty #1

Marek Vít | 20. 5. 2006 | komentáře: 22

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Účelový infinitiv a účelové věty

Marek Vít | 3. 5. 2006 | komentáře: 83

Vysvětlení gramatických jevů ‚účelový infinitiv‘ a ‚vedlejší účelové věty‘. Pokračování článku »