Help for English

Elementary

ELEMENTARY

Předložky a předložkové vazby

Marek Vít | 9. 1. 2007 | komentáře: 32

Test používání základních časových a místních předložek, předložkové vazby. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Obecný test (elementary) #4

Marek Vít | 25. 11. 2006 | komentáře: 41

Obecný test pro úroveň Elementary (pokročilí začátečníci) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Obecný test (elementary) #3

Marek Vít | 28. 10. 2006 | komentáře: 33

Obecný test pro úroveň Elementary (pokročilí začátečníci) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Obecný test (elementary) #2

Marek Vít | 23. 9. 2006 | komentáře: 23

Obecný test pro úroveň Elementary (pokročilí začátečníci) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Tázací zájmena

Marek Vít | 2. 7. 2006 | komentáře: 30

Test používání tázacích zájmen (who, what, which, where, when, how, why, whose atd.) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Slovesné tvary (elementary)

Marek Vít | 2. 7. 2006 | komentáře: 18

Test používání různých slovesných tvarů (go, goes, going, to go, went atd.) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Some / any / no

Michaela Prknová | 26. 6. 2006 | komentáře: 26

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Obecný test (elementary) #1

Marek Vít | 13. 6. 2006 | komentáře: 55

Obecný test pro úroveň Elementary (pokročilí začátečníci) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena

Marek Vít | 9. 6. 2006 | komentáře: 16

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Základní předložky

Marek Vít | 10. 4. 2006 | komentáře: 21

Vyzkoušejte si znalost předložek IN, ON, AT, TO. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Slovní spojení (elementary) #1

Marek Vít | 6. 4. 2006 | komentáře: 14

Častá slovní spojení se slovesy DO, MAKE, TAKE, GIVE, HAVE (a dalšími) pro studenty na úrovni základní (Elementary). Pokračování článku »

ELEMENTARY

Elementary Conversation #1

Marek Vít | 29. 3. 2006 | komentáře: 14

Test pro úroveň Elementary: Konverzační fráze, otázky a odpovědi. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ve městě: místní předložky

Marek Vít | 7. 3. 2006 | komentáře: 10

Test používání místních předložek důležitých pro základní orientaci po městě (in, at, in front of, next to, behind atd.) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Časové předložky (test)

Marek Vít | 2. 3. 2006 | komentáře: 19

Test používání časových předložek IN, ON, AT a TO. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý a průběhový

Marek Vít | 1. 3. 2006 | komentáře: 46

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového. Pokračování článku »