Help for English

Pleteme si: LOOK / SEE / WATCH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.05.2006

Další skupinou slovíček, která si pleteme, jsou slovesa spojená se zrakem, především SEE, LOOK a WATCH.Slovesa SEE, LOOK a WATCH se pletou mnoha studentům. Chyby v používání těchto 'zrakových' sloves slýchám i od těch pokročilejších, a proto dnešní příspěvek bude patřit právě jim. Budete-li číst dále, zjistíte, jaký je mezi těmito slovesy významový rozdíl, a na vzorových větách uvidíte, jak se skutečně v angličtině používají. Na závěr si budete moci prohlédnout ještě přehled dalších 'zrakových' sloves a jejich vysvětlení.

SEE

Hlavním významem tohoto slovesa je 'vidět'. Jedná se o pasivní děj, tedy ten, který neprovádíme úmyslně. Když něco vidíme, tak to není z našeho popudu. Když něco vidíme (see), jsme si toho vědomi.
I saw her in town this morning.
He saw the approaching car but it was too late.
It was dark so I couldn't see anything.
Have you seen my glasses?
Have you ever seen a ghost?

Jako aktivní činnost můžeme sloveso SEE použít ve významu 'zhlédnout', např. 'zhlédnout/vidět film'.
I'd like to see the new film about vampires.
Did you see the programme on TV last night?

Zde je velice důležité vědět, že SEE se nedá v těchto významech použít v průběhových časech (jedná se o stavové sloveso, které nevyjadřuje činnost, ale stav). Pokud chceme zdůraznit, že něco vidíme právě teď, a že se tedy nejedná např. o pravidelnou záležitost, použijeme modální sloveso CAN:
I can see somebody with a green hat.

Druhým (a trochu odlišným) významem slovesa SEE je význam 'vídat, navštěvovat'.
I think you should see a doctor. (Myslím, že bys měl jít k doktorovi.)
I think she is seeing somebody. (Myslím, že s někým chodí.)
At the weekend we usually see our friends. (O víkendu obvykle navštěvujeme přátele.)

V tomto případě ale už je možné použít průběhový čas, tento význam slovesa SEE je totiž dynamický, tedy označuje činnost.

LOOK

Sloveso LOOK používáme ve významu 'podívat se'. Na rozdíl od slovesa SEE se zde jedná o úmyslnou činnost, kterou provádíme ze své vlastní vůle. Nemůžete ovlivnit, jestli něco vidíte (see), ale ovlivníte, jestli se podíváte (look).
I looked out of the window and saw a car parked in front of our house.
Look at me!
What are you looking at?
Sorry, I wasn't looking.
You have to look carefully if you want to see a shooting star.

POZOR: V češtině používáme 'dívat se NA', v angličtině v tomto případě musíme použít předložku AT. LOOK ON znamená 'podívat se na povrch', LOOK AT je 'podívat se na něco obecně'. LOOK ON THE TABLE potom tedy znamená, že se dotyčný má podívat, co na tom stole je, LOOK AT THE TABLE mu říká, aby stůl zhodnotil, podíval se, jak vypadá apod.

LOOK je sloveso dynamické, může tedy být v prostých i v průběhových časech.

Sloveso LOOK také používáme ve významu 'vypadat', nejčastěji v kombinaci s přídavným jménem, nebo s předložkou LIKE (vypadat jako). V tomto významu se většinou průběhový čas nepoužívá.
His new car looks great. - Jeho nové auto vypadá skvěle.
You look beautiful tonight. - Vypadáš dnes večer krásně.
He looks like his father. - Vypadá jako jeho táta.
John looks like a famous actor.
What does he look like? - Jak vypadá?

Pozor, v češtině za slovesem vypadat používáme příslovce, v angličtině nikoliv.
Vypadá to dobře. - It looks well. It looks good.
Vypadá překrásně. - She looks beautifully. She looks beautiful.

Sloveso LOOK se objevuje v množství tzv. frázových sloves, tedy sloves, která se skládají ze dvou či více částí. Zde je několik nějdůležitějších z nich:
LOOK FOR sth - hledat něco
I'm looking for my glasses. Have you seen them?
LOOK sth UP - vyhledat něco (ve slovníku, seznamu apod.)
You should look up new words in a dictionary.
LOOK AFTER sb/sth - pečovat, starat se o něco/někoho, pohlídat
She's looking after her neighbours' dog.
LOOK FORWARD TO sth - těšit se na něco
I'm looking forward to going to Spain this summer.

WATCH

Sloveso WATCH používáme ve významu 'sledovat', tedy pro úmyslnou a vědomou činnost. Překládáme ho i jako 'dívat se na', ale je dležité, že WATCH používáme tehdy, když se nějakou delší dobu díváme na něco, co se hýbe či mění. Můžeme ho tedy použít jak pro pozorování ptáků v lese, tak pro sledování televize.
I like watching TV.
I watched her get in the car and drive away.
She suddenly noticed that he was watching her.

Protože v češtině používáme u slovesa DÍVAT SE předložku NA, studenti mají tendenci používat ji i u slovesa WATCH, což je špatně. WATCH se vždy pojí přímo s předmětem, nikdy s předložkou. Nemůžeme tedy nikdy říci:
I like watching on TV.

WATCH se také používá ve smyslu 'hlídat'.
Can you watch my bike for a minute?

Další zraková slovesa

Sloves spojených se zrakem je samozřejmě spousta. Zde je jejich stručný přehled:

GLANCE

GLANCE znamená 'letmo se podívat, mrknou na něco'

STARE

STARE znamená 'zírat, civět', tedy dívat se na něco nebo na někoho po delší dobu, především pokud jste něčím překvapeni, šokováni apod.

GAZE

GAZE můžeme podobně jako STARE přeložit jako civět.

GAPE

Sloveso GAPE používáme pro civění s otevřenou pusou.

PEEK

PEEK používáme pro krátké podívání se na něco, především když se díváme tajně na něco, na co bychom se dívat něměli. Přeložit ho můžeme jako 'nakouknout, nakukovat'.

PEEP

PEEP se podobně jako PEEK používá pro tajné dívání se. SLoveso PEEP použijeme, když se tajně díváme někam malým úzkým otvorem. Odtud pochází slovo PEEP SHOW.

PEER

Sloveso PEER používáme v případě, že napínáme zrak, abychom něco viděli, např. ve tmě, v mlze, nebo když se snažíme přečíst něco málo čitelného.

NOTICE

NOTICE znamená povšimnout si, všimnout si apod.

SPOT

Podobně jako SEE a NOTICE, i toto sloveso vyjadřuje nějaký pasivní děj. Přeložit ho můžeme jako 'uvidět, spatřit'.

SIGHT

SIGHT může být podstatné jméno 'zrak, pohled' apod., nebo sloveso. V tomto případě má význam 'spatřit', především poté, co něco nějakou dobu vyhlížíme.

VIEW

VIEW (kromě toho, že se také používá jako podstatné jméno), se ve slovesném významu používá jako 'prohlížet si, prohlédnout si', může být synonymem pro WATCH i pro LOOK AT .Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.
PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: LOOK / SEE / WATCH 8 21189 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem