Help for English

Pleteme si: SEE / LOOK / WATCH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.12.2020

Další skupinou slovíček, která si pleteme, jsou slovesa spojená se zrakem, především SEE, LOOK a WATCH.Pleteme si: SEE / LOOK / WATCH

Slovesa see, look a watch se pletou mnoha studentům. Chyby v používání těchto ‘zrakových’ sloves dělají i ti pokročilejší. Dnes si ukážeme, jaký je mezi těmito slovesy významový rozdíl, a na vzorových větách uvidíte, jak se v angličtině používají.

see

Hlavním významem slovesa see/'si:/ je vidět. Je to sloveso nepravidelné:

 • see /si:/  – saw /sɔ:/  – seen /si:n/ 

Je to sloveso smyslového vnímání. Máme oči, proto vidíme, neprovádíme to úmyslně, vyjadřuje něco pasivního. Proto se jedná o tzv. “stavové” sloveso, které se nepoužívá v průběhových časech (viz článek Stavová a dynamická slovesa).

saw her in town this morning. TTT *1
He saw the approaching car but it was too late. TTT *2
It was dark so I couldn't see anything. TTT *3
Have you seen my glasses? TTT *4
Have you ever seen a ghost? TTT *5  

Pokud chceme zdůraznit, že něco vidíme právě teď (a že se tedy nejedná například o pravidelnou záležitost), použijeme modální sloveso can. U sloves smyslového vnímání je to poměrně časté (can see, can hear).

can see somebody wearing a green hat. TTT *6
Can you see the pigeon too? TTT *7
can't see anything. TTT *8  

Další význam tohoto slovesa už je více aktivní – je to zhlédnout či vidět (většinou film nebo seriál). Nepopisujeme však děj, neříkáme, že se zrovna díváme (tam by se hodilo sloveso watch), ale jde o dokončenou aktivitu.

I'd like to see the new film about vampires. TTT *9
Did you see the new show on TV last night? TTT *10  

Sloveso see ovšem může vyjadřovat i činnost, může být tedy tzv. “dynamické” (více zde), proto lze použít i v průběhových časech. V tom případě má význam vídat, navštěvovat.

I think you should see a doctor. TTT *11
I think she is seeing somebody. TTT *12
At the weekend we usually see our friends. TTT *13  

Nejde už o sloveso smyslového vnímání, vyjadřujeme zde nějakou akci. Spojení “see a doctor” zde neříká, že ho vidím (protože mám oči), ale že se s ním uvidím, že ho navštívím. Porovnejte:

see somebody. / can see somebody. = Vidím někoho.
I'm seeing somebody. = Vídám se s někým. (mám novou lásku)

look

Sloveso look/'lʊk/ používáme ve významu podívat se. Na rozdíl od slovesa see se zde jedná o úmyslnou činnost, kterou provádíme ze své vlastní vůle. Nemůžete ovlivnit, jestli něco vidíte (see), ale ovlivníte, jestli se podíváte (look). Sloveso look je dynamické, může tedy být v prostých i v průběhových časech.

looked out of the window and saw a car parked in front of our house. TTT *14
Look at me! TTT *15
What are you looking at? TTT *16
Sorry, I wasn't looking. TTT *17
You have to look carefully if you want to see a shooting star. TTT *18  

Pozor na předložku

V češtině používáme “dívat se NA něco”, v angličtině v tomto případě musíme použít předložku at.

Podívala se na mě. = She looked on at me. TTT *19
Dívám se na souseda. = I'm looking on at our neighbour. TTT *20

Někdy však můžete narazit i na předložku on, pak je však význam podívat se na povrch, zjistit co tam je, překontrolovat atd.

 • look at the table = podívat se obecně
 • look on the table = podívat se detailně, co tam je apod.

Sloveso look používáme také ve významu vypadat, nejčastěji v kombinaci s přídavným jménem, nebo s předložkou like (vypadat jako). V tomto významu jde o stavové sloveso a průběhový čas se většinou nepoužívá.

His new car looks great. TTT *21
You look beautiful tonight. TTT *22
He looks like his father. TTT *23
John looks like a famous actor. TTT *24
What does he look like? TTT *25 (více zde)

Pozor! V češtině za slovesem vypadat používáme příslovce, v angličtině nikoliv:

 • Vypadá to dobře. – It looks well. It looks good.
 • Vypadá krásně. – She looks beautifully. She looks beautiful.

Sloveso look se objevuje v množství tzv. frázových sloves, tedy sloves, která se skládají ze dvou či více částí. Zde je několik nejdůležitějších z nich:

 • look for sth = hledat něco

I'm looking for my glasses. Have you seen them? TTT *26  

 • look sth up = vyhledat něco (ve slovníku, seznamu apod.)

You should look up new words in a dictionary. TTT *27  

 • look after sb/sth = pečovat, starat se o něco/někoho, pohlídat

She's looking after her neighbours' dog. TTT *28  

 • look forward to sth = těšit se na něco

I'm looking forward to going to Spain this summer. TTT *29  

Pozn.: Více o frázových slovesech v článku zde.

watch

Sloveso watch/'wɒtʃ/ používáme ve významu sledovat (dívat se na něco), tedy pro úmyslnou a vědomou činnost.

Používáme ho tehdy, když se nějakou delší dobu díváme na něco, co se pohybuje či mění. Můžeme ho tedy použít jak pro pozorování ptáků v lese, tak pro sledování televize.

I like watching TV. TTT *30
watched her get in the car and drive away. TTT *31
She suddenly noticed that he was watching her. TTT *32
She was watching her children playing in the garden. TTT *33  

Pozor na předložku

Protože v češtině používáme u slovesa “dívat se” předložku “na”, studenti mají tendenci používat ji i u slovesa watch, což je špatně.

Toto sloveso se vždy pojí přímo s předmětem, nikdy s předložkou.

 • I like watching on TV.
 • I like watching TV.

Sloveso watch se také používá ve významu hlídat.

Can you watch my bike for a minute? TTT *34  

Další zraková slovesa

Sloves spojených se zrakem je samozřejmě spousta. Zde je jejich stručný přehled:

 • glance/'glæns/ = letmo se podívat, mrknout na něco
 • stare/'steə/ = zírat, civět (dívat se na něco nebo na někoho po delší dobu, především pokud jste něčím překvapeni, šokováni apod)
 • gaze/'geɪz/ = civět (podobné jako stare)
 • gape/'geɪp/ = civět s otevřenou pusou
 • peek/'pi:k/ = mrknout se, nakouknout, nakukovat (používáme pro krátké podívání se na něco, především když se díváme tajně na něco, na co bychom se dívat neměli)
 • peep/'pi:p/ = kouknout se (peep se podobně jako peek používá pro tajné dívání se, sloveso peep použijeme, když se tajně díváme někam malým úzkým otvorem – odtud pochází slovo “peep show”)
 • peer/'pɪə/ = zírat, upřeně se dívat (používáme v případě, že napínáme zrak, abychom něco viděli, např. ve tmě, v mlze, nebo když se snažíme přečíst něco málo čitelného)
 • notice/'nəʊtɪs/ = povšimnout si, všimnout si apod.
 • spot/'spɒt/ = spatřit, uvidět, zahlédnout (podobně jako see a notice, i toto sloveso vyjadřuje nějaký pasivní děj)
Překlad:
 1. Ráno jsem ji viděl ve městě.
 2. Viděl přijíždějící auto, ale už bylo příliš pozdě.
 3. Byla tma, tak jsem nic neviděl.
 4. Neviděl jsi moje brýle?
 5. Viděl jsi někdy ducha?
 6. Vidím někoho, kdo má na sobě zelený klobouk.
 7. Vidíš toho holuba taky?
 8. Nic nevidím.
 9. Rád bych viděl ten nový film o upírech.
 10. Viděl jsi včera večer v televizi ten nový pořad?
 11. Myslím, že bys měl jít k doktorovi.
 12. Myslím, že s někým chodí.
 13. O víkendu obvykle navštěvujeme přátele.
 14. Podíval jsem se z okna a uviděl před naším domem zaparkované auto.
 15. Podívej se na mě!
 16. Na co se díváš?
 17. Omlouvám se, nedíval jsem se.
 18. Pokud chceš vidět padající hvězdu, musíš se dívat pozorně.
 19. Podívala se na mě.
 20. Díval jsem se na našeho souseda.
 21. Jeho nové auto vypadá skvěle.
 22. Vypadáš dnes večer krásně.
 23. Vypadá jako jeho táta.
 24. John vypadá jako slavný herec.
 25. Jak vypadá?
 26. Hledám své brýle. Neviděl jsi je?
 27. Nová slovíčka by sis měl vyhledat ve slovníku.
 28. Stará se o psa svých sousedů.
 29. Těším se, až pojedu toto léto do Španělska.
 30. Rád se dívám na televizi.
 31. Díval jsem se, jak nastoupila do auta a odjela pryč.
 32. Najednou si všimla, že ji sleduje.
 33. Sledovala, jak si její děti hrají v zahradě.
 34. Můžeš mi na minutku pohlídat kolo?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: LOOK / SEE / WATCH 8 23535 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety