Help for English

Participium

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.04.2007

Článek věnovaný tomu, jak lze vedlejší věty nahrazovat tzv. přítomným příčestím (present participle – přítomné participium)Participium

(Přítomné příčestí: participle clauses)

Gramatický jev, který si dnes vysvětlíme, patří mezi mluvnické prostředky, bez kterých se dá docela dobře žít. Objevuje se převážně v psaném formálním a literárním stylu. Pokud jste však na úrovni Intermediate či Upper-Intermediate, měli byste ho znát a umět používat. V gramatických učebnicích toto téma můžete nalézt pod několika hesly: present participle, přítomné příčestí, -ing forms, participium, přechodníky apod.

Pokud se podíváme, jak tento jev vypadá v češtině, možná vás to vyděsí:

jít: jda, jdouc, jdouce
běžet: běže, běžíc, běžíce
odnést: odnes, odnesši, odnesše
pověsit: pověsiv, pověsivši, pověsivše

V češtině jde o tzv. přechodníky, a málo který Čech je umí správně vytvořit. Já mezi ně rozhodně nepatřím. Na druhou stranu je to však jev, který se již téměř nepoužívá, takže nás to nemusí příliš trápit.

V angličtině je to něco ZDALEKA odlišného, protože tvoření takových tvarů je VELICE jednoduché. Tvoří se snadno pomocí koncovky -ING (ve všech osobách).

Použití

Přítomným příčestím často nahrazujeme vedlejší věty (časové, příčinné a vztažné) a tím celé souvětí zjednodušíme. Jde především o následující případy:

ČASOVÉ VĚTY: Dva děje proběhly zároveň

Jsou-li v souvětí dva děje, které proběhly ve stejný okamžik, použijeme přítomné příčestí pro libovolný z nich.

Just as I sat down, I heard the door bell again.
Sitting down, I heard the door bell again. nebo -
I sat down, hearing the door bell again.

ČASOVÉ VĚTY: Dva děje proběhly hned po sobě

Pokud se jedná o dva děje, které proběhly za sebou, příčestí použijeme pro ten, který proběhl dříve.

When I got up, I had breakfast.
Getting up, I had breakfast.

ČASOVÉ VĚTY: Jeden děj zasáhl do druhého

Pokud se jedná o děj, který zasáhne do jiného děje (klasické souvětí, kde je v jedné větě prostý čas a ve druhé průběhový), použijeme příčestí pro ten delší z nich (tedy pro ten, který právě probíhal, když...)

While I was waiting for him at the station, I read the newspaper.
Waiting for him at the station, I read the newspaper.

PŘÍČINNÉ VĚTY

Přítomným příčestím také zkracujeme vedlejší věty příčinné, tedy ty, které říkají, proč se něco stalo (převážně věty se spojkou BECAUSE).

Because we were hungry, we stopped at McDonald's.
Being hungry, we stopped at McDonald's.

VZTAŽNÉ VĚTY

Pomocí přítomného příčestí lze zjednodušit i vedlejší vztažné věty.

The car which is standing in front of the building is mine.
The car standing in front of the building is mine.

Tomuto jevu se budeme věnovat zvlášť v některém z příštích článků.

Důležité poznámky

Stejný podmět

Vedlejší věty nahrazené příčestím lze použít tehdy, pokud je podmět věty hlavní i vedlejší stejný.

When I came home, I turned the TV on.
Coming home, I turned the TV on.

When I came home, my mother made me some tea.
Coming home, my mother made me some tea. - V této větě by se předpokládalo, že podmět věty zkrácené přechodníkem je také MY MOTHER. Věta by tedy znamenala něco jiného, než chceme.

Ve velmi formální angličtině může mít věta zkrácená přechodníkem svůj vlastní podmět.

The festival starting on Monday, tickets must be booked by tomorrow.

BEING, KNOWING, BELIEVING, LIKING

Téměř pokaždé, když uvedu příklad se slovesy BE, LIKE, LOVE, KNOW, atd., někdo namítne: "Ale my jsme se učili, že KNOW apod. nemá -ING." Ne, to jste se pravděpodobně neučili. Učili jste se asi, že tato slovesa se nepoužívají v průběhových časech, nikoliv, že se z nich netvoří gerundium či participium. To je velký a zásadní rozdíl.

Being really tired, I went to bed.
Knowing I would be late, I called my wife.

Jediná slovesa, od kterých nelze přítomné příčestí vytvořit jsou modální slovesa: canning, musting, shalling, willing, maying...

Participium vs. gerundium

Možná vám přijde, že participia jsou velmi podobná gerundiím. A skutečně, některé učebnice řadí oba jevy do stejné kapitoly, tzv. -ING forms. Jaký je tedy rozdíl mezi gerundiem a participiem?
  • Gerundium je slovesný tvar, který má funkci podstatného jména (používá se na místě podmětu, předmětu, nebo za předložkou).
  • Participium je slovesný tvar, který má funkci slovesa.
Tento rozdíl však není tolik důležitý. Nikdo po vás pravděpodobně nebude chtít daný jev pojmenovat.

Participium pro pokročilejší

Záporné participium

Záporné participium tvoříme stejně, jako zápor jakéhokoliv jiného neurčitého tvaru slovesa. Před toto sloveso prostě přidáme zápornou částici NOT:

Not knowing what to do, I sat down and started crying.

Trpné participium

Participium (stejně jako jakýkoliv slovesný tvar) může být v činném i v trpném rodě. Víme, že trpný rod se tvoří pomocí BE + -ed (min. příčestí). Sloveso BE tedy dáme do přítomného příčestí a vznikne nám BEING + -ed (min. příčestí).

Giving me the money, she left. - činný rod - ona dala.
Being given the money, she left. - trpný rod - jí byly ty peníze dány, ona je dostala.

POZNÁMKA: Místo tohoto tvaru lze použít pouze minulé příčestí. BEING GIVEN THE MONEY = GIVEN THE MONEY.

Dokonavé participium

Participium může mít i dokonavý tvar, který se tvoří pomocí HAVING + -ed (min. příčestí). Používáme ho např. tehdy, když je v hlavní větě minulý čas a ve vedlejší předminulý:

I was really upset because I had lost my keys. - Hlavní věta - minulý čas, vedlejší - předminulý
Having lost my keys, I was really upset.

When he had finished the book, he sent it to his publisher.
Having finished his book, he sent it to his publisher.

Ve druhém případě bychom mohli jistě použít i nedokonavé participium:

Finishing his book, he sent it to his publisher.
- věta s HAVING FINISHED však více zdůrazňuje, že ji odeslal až potom, co byla kniha dopsaná. Rozdíl ve významu je, nicméně je minimální.

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo, abyste se seznámili s tím, jak se přítomné participium (příčestí) tvoří, a jak se používá pro zkracování/nahrazování některých typů vedlejších vět.

Je důležité vědět, že tato gramatika patří spíše do formálního a literárního stylu. Zatímco se do běžného hovoru nehodí, v písemném projevu je rozhodně na místě. Pokud se ji naučíte správně používat, vaše psaní bude daleko zajímavější a čtivější. Každá taková věc totiž o trošku pozdvihne úroveň vaší eseje, dopisu apod.

Ukázali jsme si, že nejčastěji pomocí přechodníků zkracujeme vedlejší věty časové a příčinné. To z tohoto jevu dělá ideální mluvnický prostředek pro psaní vypravování nějakého příběhu. Často se s ním setkáte v knihách, v novinových článcích apod.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný čas průběhový

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného průběhového času a jeho použití.

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného prostého času a jeho použití.

STARTER

Přítomný prostý čas (tabulka)

Tabulka tvoření přítomného prostého času ke stažení a vytištění.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Participium 72 69446 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety