Help for English

Sloveso TAKE

ELEMENTARY Vydáno dne 14.09.2008

Přehled hlavních významů a použití anglického slovesa TAKE.Sloveso TAKE

Jedním z nejčastějších anglických sloves a zároveň sloves s největším počtem významů a použití, je sloveso TAKE. V dnešním článku se podíváme na jeho nejčastější významy a nejběžnější způsoby použití.

Tvary slovesa

Sloveso TAKE je nepravidelné sloveso. Jeho minulý čas je TOOK /tʊk/ (pozor, nevyslovuje se dlouze!) a minulé příčestí je TAKEN /teɪkən/.

TAKE - vzít

Základním významem slovesa TAKE je 'vzít'. Může se jednat pouze o to, že někdo něco vezme do ruky, ale i to, že něco ukradne.

Can I take your coats? - Tady se samozřejmě nejedná o krádež, pouze nabízí, že od nich vezme kabáty a pověsí je na věšák či do šatny.
He took my wallet. - tady už se krádež jedná (pravděpodobně).
Please, take my hand.
Just take the money.
Take the money and run. - tak se jmenuje jeden film Woodyho Allena.
Take an umbrella, it's raining!

Často se toto sloveso pojí s předložkou WITH a osobním zájmenem, a to tehdy, když někdo něco vezme s sebou:

Did you take enough money with you?
Will you take me with you?
I didn't take my children with me today.

TAKE - donést, dovézt

Sloveso TAKE také používáme tehdy, když vezmeme něco někam, tedy něco někam DONESEME nebo DOVEZEME. Jestli se jedná o 'donést' či 'dovézt' se v angličtině nerozlišuje.

Take me to the station, please.
I'll take you home.
Can you take this bag to the hall, please?

Zde je ale potřeba rozlišovat mezi slovesem BRING a slovesem TAKE. Sloveso BRING se totiž používá podobně, ale s následujícím rozdílem:

BRING - přinést, přivézt - něco/někoho přinášíme/přivážíme směrem k mluvčímu.
TAKE - donést, dovézt - něco/někoho neseme/vezeme odněkud někam, ne však směrem k mluvčímu.

Can you bring me the newspaper? - jedná se o směr odněkud k mluvčímu.
Can you take the newspaper to your father? - jedná se o směr odněkud (odsud) někam.

TAKE - brát léky, drogy

TAKE se také používá ve spojení s léky či drogami:

take drugs
take pills
take medicine

TAKE - použít dopravní prostředek

TAKE používáme často také ve spojení s dopravními prostředky. Přeložit ho potom většinou nemůžeme jako 'vzít si' (tedy snad kromě spojení TAKE A TAXI - vzít si taxíka) ale jako 'jet'.

take the bus / train / plane / underground / car / taxi / bike
take the lift
take the stairs

Často je lepší použít vazbu s TAKE než spojení GO BY + dopravní prostředek. Spojení GO BY BUS, GO BY TRAIN totiž pouze vyjadřuje způsob cestování. Vůbec přitom nemáme na mysli žádný konkrétní fyzický dopravní prostředek.

You can take this cab. I'll take the next one.
You can go by this cab, I'll go by the next one. - toto by bylo špatně!

You can take my car.
You can go by my car. - toto by bylo opět špatně.

I took the bus number 12.
I went by the bus number 12.

Dále se sloveso TAKE používá pro různé silnice, cesty, odbočky apod. a překládá se opět slovesem 'jet' či 'jít'.

Take the first turning on the right.
Take this road to the first traffic signal and turn right.

TAKE - dělat zkoušky, chodit do kurzu...

Toto sloveso také často používáme, mluvíme-li o tom, že chodíme na nějaké hodiny, do nějakého kurzu apod.

I'd like to take a course in cooking.
I'm taking English classes.

Se slovesem TAKE se pojí i nejrůznější testy a zkoušky:

I'm taking an important test tomorrow.
He'd like to take the FCE exam next spring.

TAKE - kolokace

I následující spojení obsahují sloveso TAKE. Tyto vazby (kolokace) je dobré se naučit:

take a photo
take a shower / bath
take place
take a look
take notes
take a message
take a seat
take my advice

TAKE - trvat

Toto sloveso se velmi často používá ve významu časovém jako 'trvat'.

The journey takes three hours.
How long does it take to drive from your house to the city center?
It takes me about ten minutes.
What took you so long?

Zde je dobré odlišovat od sebe slovesa TAKE a LAST, která si jsou velmi podobná. Obě lze přeložit jako 'trvat'.

TAKE vyjadřuje, jak dlouho člověk potřebuje pro nějakou činnost
LAST vyjadřuje, jak dlouhá je nějaká věc/činnost od začátku až do konce.

The journey takes an hour. - potřebujete na tu cestu hodinu
It would take a lot of time. - byla by potřeba spousta času
The film lasts for three hours. - film trvá tři hodiny - film je tak dlouhý
The holiday lasted for three weeks. - dovolená byla tak dlouhá

Frázová slovesa s TAKE

TAKE často tvoří s různými částicemi tzv. frázová slovesa. O těch se dočtete v samostatném článku zde.

Závěrem

Naučit se správně používat běžná anglická slovesa (GET, HAVE, TAKE, DO, MAKE apod.) je velice důležité, protože se objevují skutečně na každém kroku a bez jejich znalosti se nikdy nedokážete plynule a přirozeně vyjadřovat. Doufám, že vám tento přehled pomohl alespoň základní významy slovesa TAKE pochopit. Na vás bude, abyste si jednotlivé vazby dostatečně procvičili a zažili si je.

Nejrůznějších vazeb se slovesem TAKE je ale daleko více. Pokaždé, když se s nějakým novým použitím setkáte, zapište si ho a zapamatujte. Na pomoc si můžete také vzít nějaký obsáhlejší výkladový slovník a důkladně si jednotlivé významy prostudovat a přečíst si příkladové věty.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem TAKE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.
PRE-INTERMEDIATE

Sloveso GET

Přehled významů a použití anglického slovesa GET
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s TAKE

Cvičení na frázová slovesa se slovesem TAKE, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso TAKE 25 28328 Od swimmer poslední příspěvek
před 4 lety