Help for English

Sloveso TAKE

ELEMENTARY Vydáno dne 15.05.2021

Přehled hlavních významů a použití anglického slovesa TAKE.Sloveso TAKE

Jedním z nejčastějších anglických sloves a zároveň sloves s největším počtem významů a použití, je sloveso take/'teɪk/. V dnešním článku se podíváme na jeho nejčastější významy a nejběžnější způsoby použití.

Tvary slovesa

Sloveso take/'teɪk/ je nepravidelné sloveso. Jeho minulý čas je took /tʊk/ (pozor, nevyslovuje se dlouze!) a minulé příčestí je taken /teɪkən/ .

take = vzít

Základním významem slovesa take/'teɪk/ je vzít. Může se jednat pouze o to, že někdo něco vezme do ruky, ale i to, že něco ukradne.

Can I take your coats? TTT *1 tady se samozřejmě nejedná o krádež, pouze nabízí, že od nich vezme kabáty a pověsí je na věšák či do šatny
He took my wallet. TTT *2 tady už se o krádež jedná (pravděpodobně)
Please, take my hand. TTT *3
Just take the money. TTT *4
Take the money and run. TTT *5
Take an umbrella, it's raining! TTT *6  

Často se sloveso take/'teɪk/ pojí s předložkou with a osobním zájmenem, a to tehdy, když někdo něco vezme s sebou:

Did you take enough money with you? TTT *7
Will you take me with you? TTT *8
I didn't take my children with me today. TTT *9  

take = donést, dovézt

Sloveso take/‘teɪk/ také používáme tehdy, když vezmeme něco někam, tedy něco někam doneseme nebo dovezeme. Jestli se jedná o 'donést’ či ‘dovézt’ se v angličtině nerozlišuje.

Take me to the station, please. TTT *10
I'll take you home. TTT *11
Can you take this bag to the hall, please? TTT *12  

Zde je ale potřeba rozlišovat mezi slovesem bring a slovesem take. Sloveso bring se totiž používá podobně, ale s následujícím rozdílem:

 • bring/'brɪŋ/ = přinést, přivézt – něco/někoho přinášíme/přivážíme směrem k mluvčímu
 • take/'teɪk/ = donést, dovézt – něco/někoho neseme/vezeme odněkud někam, ne však směrem k mluvčímu

Can you bring me the newspaper? TTT *13 jedná se o směr odněkud k mluvčímu
Can you take the newspaper to your father? TTT *14 jedná se o směr odněkud (odsud) někam

Více například v článku Pleteme si: take, bring, fetch, carry, hold.

take = brát léky, drogy

Sloveso take/'teɪk/ se také používá ve spojení s léky či drogami:

 • take drugs = brát drogy
 • take pills = brát prášky
 • take medicine = brát léky

took an aspirin and went to bed. TTT *15
Have you taken paracetamol? TTT *16  

take = použít dopravní prostředek

Sloveso take/'teɪk/ používáme často také ve spojení s dopravními prostředky. Přeložit ho potom většinou nemůžeme jako vzít si (tedy snad kromě spojení take a taxi – vzít si taxíka) ale jako jet.

 • take the bus / train / plane / underground / car / taxi / bike TTT *17
 • take the lift TTT *18
 • take the stairs TTT *19

Často je lepší použít vazbu s take než spojení go by + dopravní prostředek. Spojení go by bus, go by train totiž pouze vyjadřuje způsob cestování. Vůbec přitom nemáme na mysli žádný konkrétní fyzický dopravní prostředek.

You can take this cab. I'll take the next one. TTT *20
You can go by this cab, I'll go by the next one. – toto by bylo špatně

You can take my car. TTT *21
You can go by my car. – toto by bylo opět špatně

Dále se sloveso take používá pro různé silnice, cesty, odbočky apod. a překládá se opět slovesem jet či jít.

Take the first turning on the right. TTT *22
Take this road to the first traffic signal and turn right. TTT *23  

take = dělat zkoušky, chodit do kurzu…

Sloveso take/'teɪk/ také často používáme, mluvíme-li o tom, že chodíme na nějaké hodiny, do nějakého kurzu apod.

I'd like to take a course in cooking. TTT *24
I'm taking English classes. TTT *25  

Se slovesem take se pojí i nejrůznější testy a zkoušky:

I'm taking an important test tomorrow. TTT *26
He'd like to take the FCE exam next spring. TTT *27  

take = trvat

Sloveso take/'teɪk/ se velmi často používá ve významu časovém jako trvat.

The journey takes three hours. TTT *28
How long does it take to drive from your house to the city center? TTT *29
It takes me about ten minutes. TTT *30
What took you so long? TTT *31  

Zde je dobré odlišovat od sebe slovesa take a last, která si jsou velmi podobná. Obě lze přeložit jako trvat.

 • take/'teɪk/ vyjadřuje, jak dlouho člověk potřebuje pro nějakou činnost
 • last/'lɑ:st/ vyjadřuje, jak dlouhá je nějaká věc/činnost od začátku až do konce

The journey takes an hour. – potřebujete na tu cestu hodinu
It would take a lot of time. – byla by potřeba spousta času
The film lasts for three hours. – film trvá tři hodiny – film je tak dlouhý
The holiday lasted for three weeks. – dovolená byla tak dlouhá

take – kolokace

I následující spojení obsahují sloveso take/'teɪk/. Tyto vazby (kolokace) je dobré se naučit:

 • take a photo TTT *32
 • take a shower / bath TTT *33 (am.)
 • take place TTT *34
 • take a look TTT *35
 • take notes TTT *36
 • take a message TTT *37
 • take a seat TTT *38
 • take my advice TTT *39

Frázová slovesa s take

TAKE často tvoří s různými částicemi tzv. frázová slovesa. O těch se dočtete v samostatném článku zde.

Překlad:
 1. Mohu vám vzít kabáty?
 2. Vzal mi peněženku.
 3. Prosím vezmi mě za ruku.
 4. Prostě si ty peníze vezmi.
 5. Seber prachy a zmiz.
 6. Vezmi si deštník, prší!
 7. Vzal sis s sebou dost peněz?
 8. Vezmeš mě s sebou?
 9. Dneska jsem s sebou nevzal svoje děti.
 10. Vezmi mě prosím na nádraží.
 11. Vezmu tě domů.
 12. Můžeš prosím donést tuto tašku do předsíně?
 13. Můžeš mi donést noviny?
 14. Můžeš ty noviny donést tátovi?
 15. Vzal jsem si aspirin a šel jsem spát.
 16. Vzala jste si paralen?
 17. jet autobusem / vlakem / letadlem / metrem / autem / taxíkem…
 18. jet výtahem
 19. jít po schodech
 20. Můžeš si vzít tohohle taxíka. Já pojedu příštím.
 21. Můžeš jet mým autem.
 22. Odbočte první ulicí vpravo.
 23. Jeďte po téhle silnici až na první semafory a odbočte doprava.
 24. Rád bych chodil do kurzu vaření.
 25. Chodím na hodiny angličtiny.
 26. Zítra dělám důležitý test.
 27. Rád by si na jaře udělal FCE.
 28. Cesta trvá tři hodiny.
 29. Jak dlouho trvá cesta autem z tvého domu do centra?
 30. Trvá mi to asi deset minut.
 31. Co ti tak dlouho trvalo?
 32. udělat fotku (vyfotit něco)
 33. dát si sprchu, dát si vanu
 34. konat se
 35. podívat se
 36. dělat si poznámky
 37. zapsat pro někoho vzkaz
 38. posadit se
 39. řídit se (mojí) radou

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Sloveso GET

Přehled významů a použití anglického slovesa GET.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: take, bring, fetch, carry, hold

Mnoho studentů nezná pořádně rozdíl mezi těmito slovesy. Dnes vám nabízíme jednoduché schéma, kde je rozdíl v jejich významu patrný.
PRE-INTERMEDIATE

TAKE ve významu jít / jet

České ‘jít’ a ‘jet’ nemusíme (a ani nemůžeme) vždy překládat slovesem GO. Přečtěte si, jak v tomto významu použít sloveso TAKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso TAKE 13 31263 Od swimmer poslední příspěvek
před 8 lety