Help for English

Zvolací věty v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.05.2021

Jak se v angličtině tvoří tzv. zvolací věty.Zvolací věty

V minulosti jsme si již probrali anglická citoslovce (interjections či také exclamations) a dnes okruh ‘zvolání’ rozšíříme o zvolací věty (exclamative clauses).

Typů zvolacích vět je v angličtině několik. Nebudeme se ale samozřejmě zabývat těmi zvoláními, kde stačí k oznamovací větě přidat vykřičník (That's not fair! I lost!). Takové věty lze tvořit libovolně bez jakýchkoliv zvláštních pravidel.

Pozn.: Pro první dva typy (začínající na what nebo how) přijde vhod znát používání slov so a such (viz článek zde).

What an idiot!

Je-li předmětem zvolání (to, na co ve zvolání upozorňujeme) nějaké podstatné jméno, lze použít buď klasickou oznamovací větu s příslovcem such nebo zvolání začínající příslovcem what:

He's such an idiot! = What an idiot! TTT *1
It's such a nice movie! = What a nice movie! TTT *2
It's such a coincidence! = What a coincidence! TTT *3

Neurčitý člen je v těchto zvoláních důležitý. Ale pozor – v množném čísle a u nepočitatelných podstatných jmen člen není!

You have such big eyes! = What big eyes you have! TTT *4
It's such bad weather today! = What bad weather today! TTT *5

U věty z Červené Karkulky si všimněte také slovosledu, obsahuje-li zvolání i sloveso:

What big eyes you have, Grandma! TTT *6
God, what an idiot he is! TTT *7
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. TTT *8
What a beautiful girl he married! TTT *9

What zde není tázací zájmeno, nejedná se o otázku, proto bude slovosled oznamovací. Tázací slovosled se dříve také používal, ale dnes se v těchto případech považuje za zastaralý.

What big eyes do you have!

How nice!

Pokud zvolání neobsahuje podstatné jméno ale upozorňujeme v něm pouze na přídavné jméno či příslovce, použijeme v oznamovací větě příslovce so či ve zvolání příslovce how:

It's so funny! = How funny! TTT *10
Oh, it's so nice of you! = Oh, how nice of you! TTT *11
It's so sad. = How sad! TTT *12

Pokud je za přídavným jménem podstatné jméno, musíme opět volit such nebo what.

She's so beautiful girl! / She's such a beautiful girl!
How beautiful girl! What a beautiful girl!

Pozn.: Pokročilým studentům v této souvislosti ale doporučujeme článek It's not that big a deal!.

Opět dávejte pozor, že se nejedná o otázku, slovosled je tedy oznamovací:

How stupid it seems now! (nikoliv does it seem)
How happy they look!

Pokud v oznamovací větě použijeme so much, může být ve zvolací větě samotné how:

Oh, I hate getting up early so much!
= Oh, how I hate getting up early! TTT *13

You've changed so much!
= How you've changed! TTT *14

I wish you were here (so much)!
= How I wish you were here! TTT *15

Isn't it lovely!

Zvolací věty lze tvořit i pomocí záporných vět s inverzí (tedy slovosled vypadá jako tázací). Nejčastěji obsahují sloveso být:

Isn't it ironic! TTT *16
Wasn't that nice! TTT *17
Hasn't he changed! TTT *18

V těchto větách používáme vykřičník, hlas klesá. Použijeme-li otazník, bude se jednat spíše o otázku (i řečnickou) a intonace bude stoupat.

Isn't it ironic? stoupá TTT *19 - Yes, it is. TTT *20
Isn't it ironic! klesá TTT *21

Man, was I tired!

V angličtině (obzvláště americké) se často setkáte i se zvoláním, kde je také inverze (tázací slovosled) ale kladný tvar. Často takové zvolání začíná na citoslovce Man!, Boy!, God!, Jesus!, Gee!, Wow! apod.

Man, was I tired! TTT *22
Boy, did he bore me! TTT *23
My god, am I thirsty! TTT *24
Gee, has she changed! TTT *25
Jesus, did she get mad! TTT *26
Damn, is it hot! TTT *27

I v těchto zvoláních je intonace klesavá.

Pozn.: O inverzi se více dočtete zde.

Překlad:
 1. To je takový idiot!
 2. To je tak pěkný film!
 3. To je ale náhodička!
 4. Jaké to máš veliké oči!
 5. To je ale dnes špatné počasí!
 6. Jaké to máš veliké oči, babičko!
 7. Bože, to je ale idiot!
 8. (Z písničky Jingle Bells) Jaká je to legrace, jet v koněm tažených otevřených saních.
 9. Jak krásnou dívku si to vzal!
 10. Jak legrační!
 11. To je od tebe tak milé!
 12. To je ale smutné!
 13. Jak já nesnáším ranní vstávání!
 14. Jak ty ses změnila!
 15. Jak já bych si přál, abys tu byla!
 16. No, to je ale ironie!
 17. To bylo ale milé!
 18. Ten se ale změnil!
 19. No, není to ironie?
 20. Jo, to je.
 21. To je ale ironie.
 22. Páni, já byl unavenej!
 23. Páni, ten mě nudil!
 24. Bože, já mám takovou žízeň!
 25. Tý jo, ta se ale změnila!
 26. Jéžiš, ta se ale rozčílila!
 27. Sakra, to je horko!Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spojka WHETHER

Článek o tom, jak se používá spojka WHETHER.

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
INTERMEDIATE

Anglická citoslovce (interjections quiz)

Znáte anglická citoslovce a kdy které použít?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvolací věty v angličtině 12 17368 Od fernando 1 poslední příspěvek
před rokem