Help for English

Zvolací věty v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.09.2011

Jak se v angličtině tvoří tzv. zvolací věty.Zvolací věty

(Exclamations, exclamative clauses)

 

V minulosti jsme si již probrali anglická citoslovce (interjections či také exclamations) a dnes okruh 'zvolání' rozšíříme o zvolací věty. Typů zvolacích vět je v angličtině několik. Nebudeme se ale samozřejmě zabývat těmi zvoláními, kde stačí k oznamovací větě přidat vykřičník (That's not fair! I lost!). Takové věty lze tvořit libovolně bez jakýchkoliv zvláštních pravidel.

Pro první dva typy (WHAT... a HOW...) přijde vhod znát používání SO a SUCH (viz článek zde).

 

WHAT AN IDIOT!

Je-li předmětem zvolání (to, na co ve zvolání upozorňujeme) nějaké podstatné jméno, lze použít buď klasickou oznamovací větu s příslovcem SUCH nebo zvolání začínající příslovcem WHAT:

He's such an idiot! = What an idiot!
It's such a nice movie! = What a nice movie!
It's such a coincidence! = What a coincidence!

Neurčitý člen je v těchto zvoláních důležitý. Pozor ale, v množném čísle a u nepočitatelných podstatných jmen člen není!

You have such big eyes! = What big eyes you have!
It's such bad weather today! = What bad weather today!


U věty z Červené Karkulky si všimněte také slovosledu, obsahuje-li zvolání i sloveso:

What big eyes you have, Grandma!
God, what an idiot he is!
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
What a beautiful girl he married!

WHAT zde není tázací zájmeno, nejedná se o otázku, proto bude slovosled oznamovací! (Tázací slovosled se také používal, dnes se ale v těchto případech považuje už za zastaralý.)

What big eyes do you have!

 

HOW NICE!

Pokud zvolání neobsahuje podstatné jméno ale upozorňujeme v něm pouze na přídavné jméno či příslovce (není zde podstatné jméno), použijeme v oznamovací větě příslovce SO či ve zvolání příslovce HOW:

It's so funny! = How funny!
Oh, it's so nice of you! = Oh, how nice of you!
It's so sad. = How sad!

Pokud je za přídavným jménem podstatné, SO ani HOW použít nelze! (Ve skutečnosti lze, ale to je pro pokročilejší angličtináře - viz článek zde.)

She's so beautiful girl! (She's such a beautiful girl!)
How beautiful girl!
(What a beautiful girl!)

Opět dávejte pozor, že se nejedná o otázku, slovosled je tedy oznamovací:

How stupid it seems now! (nikoliv ...does it seem)
How happy they look!

Pokud v oznamovací větě použijeme SO MUCH, může být ve zvolací větě samotné HOW:

Oh, I hate getting up early so much!
= Oh, how I hate getting up early!

You've changed so much!
= How you've changed!

I wish you were here (so much)!
= How I wish you were here!

 

 

ISN'T IT LOVELY!

Zvolací věty lze tvořit i pomocí záporných vět s inverzí (tedy slovosled vypadá jako tázací). Nejčastěji obsahují sloveso být:

Isn't it ironic!
Wasn't that nice!

Hasn't he changed!

V těchto větách používáme vykřičník, hlas klesá. Použijeme-li otazník, bude se jednat spíše o otázku (i řečnickou) a intonace bude stoupat.

Isn't it ironic? / - Yes, it is.
Isn't it ironic! \

 

MAN, WAS I TIRED!

V angličtině (obzvláště americké) se často setkáte se zvoláním, kde je také inverze (tázací slovosled) ale tentokrát v kladném tvaru. Často takové zvolání začíná na citoslovce MAN! BOY! GOD! JESUS! GEE! WOW! apod.

Man, was I tired!
Boy, did he bore me!
My god, am I thirsty!
Gee, has she changed!
Jesus, did she get mad!
Damn, is it hot!

I v těchto zvoláních je intonace klesavá.

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Anglická citoslovce (interjections quiz)

Znáte anglická citoslovce a kdy které použít?
INTERMEDIATE

Spojka WHETHER

Článek o tom, jak se používá spojka WHETHER.
PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvolací věty v angličtině 12 15798 Od Johny poslední příspěvek
před 8 lety