Help for English

Gramatika

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Marek Vít | 8. 9. 2006 | komentáře: 23

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Sloveso 'být' (cvičení)

Marek Vít | 8. 9. 2006 | komentáře: 16

Doplňování správného tvaru slovesa ‚TO BE‘ do vět. Je určeno začátečníkům, i když nad některými příklady se možná zamyslí i ti o něco pokročilejší. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Časté chyby: Souvětí a vedlejší věty

Marek Vít | 2. 9. 2006 | komentáře: 2

Další časté chyby, tentokráte chyby týkající se stavby souvětí a tvoření vedlejších vět (časových, podmínkových, vztažných apod.)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby: Problémy s předložkami

Marek Vít | 30. 8. 2006 | komentáře: 23

Přehled nejčastějších chyb v používání předložek, který obsahuje podrobné vysvětlení každé chyby. Poučte se z chyb druhých!

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby: Anglický slovosled

Marek Vít | 29. 8. 2006 | komentáře: 18

Jaké časté chyby studenti angličtiny často dělají ve slovosledu.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (cvičení)

Marek Vít | 28. 8. 2006 | komentáře: 17

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Marek Vít | 26. 8. 2006 | komentáře: 79

Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Anglický slovosled - oznamovací věty

Marek Vít | 16. 8. 2006 | komentáře: 84

Článek zaměřený na slovosled oznamovacích vět v angličtině, pořadí příslovcí, dva předměty ve větě apod. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

How do I get to the zoo? (místní předložky)

Marek Vít | 15. 8. 2006 | komentáře: 15

Cvičení na místní předložky ALONG, OVER, ACROSS, THROUGH atd. Podle mapky doplníte předložky do textu. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Činný a trpný rod

Marek Vít | 12. 8. 2006 | komentáře: 24

Doplňte do vět deset sloves v činném nebo trpném rodě.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Nepřímá řeč

Marek Vít | 10. 8. 2006 | komentáře: 24

Vyzkoušejte si převod přímé řeči na nepřímou. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Trpný rod - tvoření trpného rodu

Marek Vít | 9. 8. 2006 | komentáře: 27

Vyzkoušejte si tvoření trpného rodu: doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Členy v angličtině (cvičení 1)

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 23

Procvičte si používání členů v angličtině a doplňte do textu 13 chybějících čle­nů.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 31

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přítomné časy v angličtině (cvičení)

Marek Vít | 6. 8. 2006 | komentáře: 25

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase. Pokračování článku »