Help for English

Zdrobněliny v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.04.2022

Jakým způsobem lze v angličtině zdrobňovat?Zdrobněliny v angličtině

Jedním z půvabů českého jazyka je to, že můžeme vytvářet velké množství zdrobnělin. Ze slova malý můžeme vytvořit zdrobnělinu maličký, malinký, malinkatý, či dokonce malilinkatý, nebo malilinkaťoučký. Zdrobňovat můžeme podstatná jména, přídavná jména a ti, kdo mají více fantazie, si jistě hravě poradí i s dalšími slovními druhy. Jak je to ale v angličtině? Je něco takového vůbec možné?

I v angličtině zdrobněliny (diminutives) existují, zdaleka však ne v takové míře jako v češtině. V tomto článku se podíváme na to, jaké typy zdrobnělin jsou v angličtině možné.

little vs. small

Jedním z nejčastějších způsobů, jak lze v angličtině zdrobňovat, je přidání slůvka little/'lɪtl/ před podstatné jméno. Slůvko little totiž na rozdíl od přídavného jména small nemluví jen o velikosti, ale spíše vyjadřuje nějaký osobní vztah mluvčího k dané věci. Porovnejte:

They live in a small house in the suburbs. TTT *1
Zde jde pouze o velikost, je to prostě malý dům.
They live in a little house in the mountains. TTT *2
Tady v češtině použijeme zdrobnělinu, jedná se o nějaký citový vztah mluvčího, vyjadřuje, že je ten dům hezký, malebný, romantický apod.

The Yorkshire Terrier is a small dog. TTT *3
Zde jde pouze o velikost.
You're my little dog. TTT *4
Tuto větu bychom mohli říct svému psovi, kterého máme rádi, i kdyby se jednalo o velkou dogu.

Vlastní jména

Možná nejčastějším typem zdrobňování v angličtině je zdrobňování jmen. Zdrobnělá jména potom mají většinou koncovku -y, -ie či -ey, což přišlo od Skotů. Takto zdrobnělé jméno ale většinou podstoupí další změny, nepřijímá pouze koncovku.

 • John – Johnny, Jane – Janie, Peter – Petey, Margaret – Maggie, Catherine – Katie, Susan – Susie, Ness – Nessie TTT *5 atd.

Některá jména se zdrobňují tak, že je nejprve zkrátíme (tzv. clipping) a potom přidáme -s:

 • Julia – Jules, William – Wills, David Beckham – Becks (podobně také grandfather – gramps)

Tvoření pomocí koncovek

U některých obecných podstatných jmen lze zdrobňovat také pomocí koncovek. Toto však na rozdíl od češtiny není produktivní, tedy nelze tak vytvářet zdrobněliny libovolně od všech podstatných jmen, jak se nám zachce. Existují slova, která lze zdrobňovat jedním způsobem, jiné jiným, ale většina nejde zdrobňovat vůbec.

-Y, -IE

Tato koncovka, kterou jsme již zmínili výše u jmen, se používá i u obecných podstatných jmen:

 • dog – doggy/'dɒgi/ či doggie/'dɒgi/ (pejsek)
 • kitten – kitty/'kɪti/ (koťátko)
 • thing – thingy/'θɪŋi/ (věcička)
 • lad – laddie/'lædi/ (klouček)
 • lass – lassie/'læsi/ (děvčátko)
 • kid – kiddie/'kɪdi/ (dítko)

Dále třeba auntie/'ɑ:nti/ (tetička), dearie/'dɪəri/ (zlatíčko), mommy/'mʌmɪ/ nebo mummy/'mʌmi/ (maminka), daddy/'dædi/ (tatínek), granny/'græni/ (babička), pinkie/'pɪŋki/ (malíček), sweetie/'swi:ti/ (zlatíčko).

Pozor! Ne vždy se však jedná o zdrobnělinu. Může jít i o hovorový výraz (cabbie – taxikář, roomie – spolubydlící, hankie – kapesník, townie – obyvatel města, hottie – sexy kočka). Některá slova sice vznikla pomocí zdrobňování, ale dnes se jedná o zcela nezabarvené výrazy používané v běžné angličtině (cookie – sušenka, movie – film apod.)

-ETTE

Zdrobňující koncovka -ette se používá pouze u několika slov.

 • cigar – cigarette/'sɪgəret (cigareta) TTT *6
 • disc – diskette/dɪs'ket/ (disketa)
 • kitchen – kitchenette/ˌkɪtʃɪ'ne­t/ (kuchyňka)
 • statue – statuette/ˌstætʃu'e­t/ (soška)
 • novel – novelette/ˌnɒvl'et (krátká novela)

Jsou i další slova, která končí na koncovku -ette, ale u nich se už nejedná o zdrobněliny (cassette/kə'set/, brunette/bru:'net, suffragette/ˌsʌfrə'dʒ­et/, atd.)

-LET

Další častá zdrobňující koncovka je -let. Používá se především u následujících slov:

 • piglet/'pɪglət­/ (prasátko, sele)
 • booklet/'bʊklət­/ (to známe i v češtině) TTT *7
 • starlet/'stɑ:lət­/ (hvězdička, používá hlavně pro označení méně známých herců a hereček)
 • eyelet/'aɪlɪt/ (očko jako otvor v látce)
 • droplet/'drɒplə­t/ (kapička)
 • islet/'aɪlət/ (ostrůvek)
 • leaflet/'li:flə­t/ (letáček)
 • seedling/'si:dlɪŋ/ (semenáček, sazenička)

Méně používaná slova jsou např. eaglet/'i:glət­/ (mládě orla), owlet/'aʊlət/ (mládě sovy), nutlet/'nʌtlɪt­/ (oříšek), plantlet/'plɑ:nt­lɪt/ (rostlinka), rootlet/'ru:tlɪ­t/ (kořínek), shrublet/'ʃrʌblə­t/ (keřík), streamlet/'strim­lɪt/ (potůček), treelet/'tri:lət­/ (stromek).

-LING

Koncovkou -ling většinou končí mláďata zvířat či malé rostliny.

 • duckling/'dʌklɪŋ/ (káčátko)
 • gosling/'gɒslɪŋ/ (housátko)
 • nestling/'nes­tlɪŋ/ (neopeřené ptáčátko)
 • suckling/'sʌklɪŋ/ (mláďátko, děťátko – pijící mateřské mléko)
 • sapling/'sæplɪŋ/ (mladý stromek)

Méně používané je pak třeba nursling/'nə:slɪŋ/ (mládě pijící mateřské mléko), fingerling/'fɪŋgəlɪŋ (mladá ryba) nebo codling/'kɒdlɪŋ/ (mladá treska).

-KIN

Poslední zdrobňující koncovka, kterou zmíníme, je -kin, která se objevuje velmi zřídka.

 • lambkin/'læmkɪn­/ (jehňátko)

Stejnou příponu má dokonce i slovíčko pumpkin/'pʌmpkɪ­n/, i když to dnes nevnímáme jako zdrobnělinu. Silné citové zabarvení ale toto slovíčko stále ještě má jako laskavé oslovení někoho, koho máme rádi, např. dítěte (v překladu pak něco jako brouček, beruška).

Závěr

Jak jste si mohli všimnout, angličtina nemá zdrobněliny v té míře, jak je známe my. Existuje několik slov, která mohou přibírat zdrobňující koncovky, těch je ale velmi málo. Rozhodně není možné zdrobněliny vytvářet produktivně, jako v češtině. Kdo umí dobře česky, dokáže vytvořit zdrobnělinu z čehokoliv.

V angličtině to nejde. Od slova car např. nelze vytvořit ani carrey, ani carlet, ani carrette, ani carkin. To by byla nesmyslná slova, která by nikdo nepochopil. Jediný spolehlivý univerzální způsob, jak zdrobnělinu vyjádřit, je použití přídavného jména little před podstatným jménem. Jiné možnosti v angličtině otevřené nejsou.

Překlad:
 1. Bydlí v malém domě na předměstí.
 2. Bydlí v malém domečku v horách.
 3. Yorkšírský teriér je malý pes.
 4. Ty jsi můj pejsek.
 5. přezdívka lochneské obludy
 6. doslova je to vlastně “doutníček”
 7. je to taková ta knížečka, která se vkládá např. do krabičky s CD

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

ALL LEVELS

THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ

Jak správně vyslovovat dentální souhlásky ð / θ, které v češtině nemáme? Jak se tyto zvuky naučit vyslovovat tak, aby nám to přišlo naprosto přirozené?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zdrobněliny v angličtině (diminutives) 16 31045 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety