Help for English

Předložky

INTERMEDIATE

SURPRISE #2: Before my eyes

Marek Vít | 22. 10. 2012 | komentáře: 6

Série miničlánků o zajímavých a překvapivých spojeních v angličtině. Druhé překvapení: BEFORE jako místní předložka? Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičení: Sloveso WORK + předložka

Marek Vít | 9. 10. 2012 | komentáře: 17

Víte, s jakými předložkami se pojí sloveso WORK? Vyzkoušejte si doplnit je do deseti vět. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Slovesa s předložkami

Michaela Prknová | 7. 9. 2011 | komentáře: 12

Otestujte svoji znalost sloves s předložkami. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Přídavná jména s předložkami

Michaela Prknová | 3. 9. 2011 | komentáře: 18

Procvičte si správné kombinace přídavných jmen s předložkami. Pokračování článku »

STARTER

Where is the cat?

Michaela Prknová | 5. 7. 2011 | komentáře: 24

Cvičení na místní předložky s obrázky pro mladší studenty. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Test: Překlad české předložky 'na'

Marek Vít | 1. 2. 2011 | komentáře: 20

Českou předložku ‚na‘ překládáme do angličtiny zpravidla jako ON. Jenže takový překlad je velmi zavádějící. Je totiž mnoho případů, kdy se předložka ON nehodí. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předložka POD: below nebo under?

Marek Vít | 23. 3. 2010 | komentáře: 18

Článek o předložkách, které se používají ve významu POD. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předložka NAD: above nebo over?

Marek Vít | 9. 11. 2009 | komentáře: 34

Článek o předložkách, které se používají ve významu NAD. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Test: UNTIL vs. BY

Roman Svozílek | 30. 4. 2009 | komentáře: 14

Otestujte si, jestli umíte správně používat tato dvě slovíčka. Obě se v češtině překládají stejně, ale jejich použití má svá jasná pravidla. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Marek Vít | 7. 7. 2007 | komentáře: 21

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předložky s přídavným jménem GOOD

Marek Vít | 19. 5. 2007 | komentáře: 12

Ve škole jste se jistě učili, že s přídavným jménem GOOD se vždy pojí předložka AT. To je dobré znát, ale v tomto testu se objeví i příklady, kdy se GOOD pojí s jinými předložkami. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby #2: Problémy s předložkami

Marek Vít | 30. 8. 2006 | komentáře: 23

Přehled nejčastějších chyb v používání předložek, který obsahuje podrobné vysvětlení každé chyby. Poučte se z chyb druhých! Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Marek Vít | 22. 8. 2006 | komentáře: 40

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

How do I get to the zoo? (místní předložky)

Marek Vít | 15. 8. 2006 | komentáře: 15

Cvičení na místní předložky ALONG, OVER, ACROSS, THROUGH atd. Podle mapky doplníte předložky do textu. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?)

Marek Vít | 11. 8. 2006 | komentáře: 35

V tomto článku se podíváte, jak se používají předložky TO, TOWARDS, ALONG, ACROSS atd., a zjistíte, jaký rozdíl je např. mezi předložkami OFF a OUT OF. Předložky jsou ilustrovány obrázky a množstvím příkladů. Pokračování článku »